นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เข็มหมุด
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

(2) องค์ประกอบหลักเครื่อง UV-visible spectrometer (5) : Detector

Detector ทำหน้าที่แปลงพลังงานแสงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า ในปัจจุบันที่นิยมใช้กันใน UV-VIS Spectrophotometer มี 2 ชนิดคือ Silicon Photodiode detector ใช้หลักการที่ว่าเมื่อแสงตกกระทบผิว Detector ที่มีคุณสมบัติเป็น semi-conductive จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้น... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By เข็มหมุด   created: 27 September 2008 21:22 Modified: 27 September 2008 21:25 [ Report Abuse ]

(2) องค์ประกอบหลักเครื่อง UV-visible spectrometer (4) : Sample holder/ Sample cell

Sample holder/ Sample cell ปกติช่องใส่ตัวอย่างจะออกแบบให้มีฝาครอบ หรือเลื่อนปิดอย่างมิดชิด เพื่อไม่ให้แสงจากภายนอกตกไปยัง detector ส่วนที่ใช้ใส่ตัวอย่างนี้จะปิดกั้นอย่างดีเพื่อป้องกัน monochromator และ detectorSample cell ที่ใช้มักจะเป็น cuvette ร... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By เข็มหมุด   created: 24 September 2008 17:02 Modified: 24 September 2008 17:03 [ Report Abuse ]

(2) องค์ประกอบหลักเครื่อง UV-visible spectrometer (3) : Monocromator

Monochromator ทำหน้าที่แยกแสงออกเป็นแต่ละความยาวคลื่นและแยกส่วนความยาวคลื่นที่ต้องการไปใช้วัดตัวอย่าง monochromator โดยทั่วไปแล้วประกอบไปด้วย entrance slit ที่ใช้จำ กัดให้แสงผ่านเข้าไปในกรอบการใช้งานที่ต้องการ จากนั้น Collimating mirror จะนำ แสงเข... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By เข็มหมุด   created: 19 September 2008 18:25 Modified: 24 September 2008 16:48 [ Report Abuse ]

(0) องค์ประกอบของเครื่อง UV-Visible Spectrophotometer (2) : แหล่งกำเนิดแสง

แหล่งกำ เนิดแสง แหล่งกำเนิดแสงที่ดีควรให้แสงที่มีความเข้มสมํ่าเสมอและแสงนิ่งตลอดช่วงความยาวคลื่นที่ใช้งานนอก จากนี้ควรมีขนาดพอเหมาะ ทนทาน และราคาไม่แพง สำหรับเครื่อง UV-Visible Spectrophotometer มีหลอด 2 ชนิดที่จะครอบคลุมความต้องการดังกล่าว นั้นค... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By เข็มหมุด   created: 18 September 2008 09:13 Modified: 24 September 2008 16:46 [ Report Abuse ]

(5) องค์ประกอบหลักของเครื่อง UV-Visible Spectrophotometer (1)

องค์ประกอบของเครื่อง UV-Visible Spectrophotometerทุกชนิดประกอบด้วยองค์ประกอบหลักดังนี้คือ * แหล่งกำ เนิดแสง ให้แสงช่วงความยาวคลื่นในย่าน UV และ Visible * Monochromator ทำหน้าที่แยกแสงออกเป็นแต่ละความยาวคลื่นและแยกส่วนความยาวคลื่นที่ต้องการไปใช้ *... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By เข็มหมุด   created: 17 September 2008 17:47 Modified: 24 September 2008 16:42 [ Report Abuse ]

(5) คำถามจากผู้ใช้เครื่อง UV-Visible spectrometer (1)

มีคำถามจากผู้ใช้เครื่อง UV-Visible spectrometer ว่า ถ้าเจอปัญหา STD curve ไม่เป็นเส้นตรงจะมีผลต่อผลการทดสอบหรือไม่ ?การทดสอบโดย UV-Visible spectrometer นั้นอาศัยหลักการของ Beer – Lambert Lawคือ A = E b c โดยที่ A = absorbanceE = molar absor... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By เข็มหมุด   created: 29 August 2008 16:52 Modified: 21 June 2009 14:39 [ Report Abuse ]

(1) การทำความสะอาด cuvette cell สำหรับเครื่อง UV-Visible

นำเกล็ดความรู้สำหรับผู้ใช้งานเครื่อง UV-visible มาฝากค่ะสำหรับการทำความสะอาด cuvette cell หลังการใช้งานนั้นเป้าหมายที่สำคัญก็คือ ทำให้ cell สะอาด โดยไม่ทำร้าย cell และสามารถกำจัดสารเคมี หรือสิ่งที่นำมาวัดออกจาก cell ให้หมด ประการแรก : สำคัญมากๆ ห้... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By เข็มหมุด   created: 20 August 2008 20:40 Modified: 20 August 2008 20:46 [ Report Abuse ]

(1) สิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่...

บางครั้งสิ่งที่มองเห็นอาจไม่ใช่แค่สิ่งที่เราเห็น และเข้าใจ อาจมีเหตุผลและรายละเอียดมากมายประกอบกัน ก่อนจะงงกันไปใหญ่ว่าจะพูดถึงเรื่องอะไร เข้าเรื่องที่นำมาฝากวันนี้ดีกว่าค่ะทราบหรือไม่ค่ะว่า สีของสารละลายที่เรามองเห็นนั้น ไม่ใช่สีเดียวกันกับสีของแ... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By เข็มหมุด   created: 11 August 2008 13:00 Modified: 21 June 2009 14:39 [ Report Abuse ]

(8) องค์ประกอบหลักของเครื่อง NMR spectrometer

ก่อนหน้านี้ได้นำ web ทฤษฎีและหลักการของ NMR มาฝากกันไปแล้ว วันนี้เลยนำภาพองค์ประกอบหลักๆของ NMR มาฝากกันเพื่อให้เห็นภาพโดยรวมองค์ประกอบหลักๆของ NMR ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลักดังนี้1. แม่เหล็ก (Magnets)2. แหล่งกำเนิดความถี่คลื่นวิทยุ (Radio freque... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By เข็มหมุด   created: 01 March 2008 11:51 Modified: 01 March 2008 11:51 [ Report Abuse ]

(7) เช้าอันตื่นเต้น..สำหรับการเรียนการสอน NMR

ช่วงเช้าถึงเที่ยง ของวันนี้ (อันที่จริงเกือบบ่ายโมง) เข็มหมุด กับ น้องยักษ์สวย มีสอน น.ศ. ป.โท จากคณะ อก. ที่ศูนย์ฯ ค่ะ (เข็มหมุดสอน NMR ส่วนน้องยักษ์สวย สอน FT-IR) ซึ่งเป็นธรรมดาก่อนการเรียนการสอนก็ต้องมีการเตรียมตัวกันสักเล็กน้อย อ่านหนังสือแล้ว... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By เข็มหมุด   created: 19 January 2008 17:45 Modified: 19 January 2008 17:45 [ Report Abuse ]