นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1386
ความเห็น: 0

เรื่องดำเนินการตามมติที่ประชุม (2)

ช่วงระยะเวลาที่แจ้งให้ดำเนินการ

 

 

          เรื่องดำเนินการตามมติที่ประชุม ตามบันทึกนี้  ซึ่งฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ  และระยะเวลาที่แจ้งให้ทราบ คือ หลังจากการประชุมไปแล้ว ภายใน 1 วัน หรือไม่เกิน 3 วัน   ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานได้ทราบผลการพิจารณาในที่ประชุม และดำเนินการต่อไป

          ดังนั้น เรื่องดำเนินการตามมติที่ประชุม จะไม่ถือเป็นมติที่ประชุม  เพราะยังไม่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการประจำคณะ  เพียงแต่เป็นการสรุปผลการพิจารณาจากที่ประชุมแจ้งให้ทราบไปก่อน  และมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการประจำคณะ ในการประชุมครั้งถัดไป   

         สำหรับการสรุปเรื่องจากที่ประชุม จะต้องมีความถูกต้อง และตรงประเด็นมากที่สุด   ที่สำคัญได้ผ่านการกลั่นกรองจากประธานที่ประชุม ก่อนแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการทุกครั้ง

         นอกจากนี้ เรื่องดำเนินการตามมติที่ประชุม ไม่สามารถนำลงระบบฐานข้อมูลมติที่ประชุมได้ก่อน เนื่องจากยังไม่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการประจำคณะ  

          ดังนั้น บันทึกนี้ จะช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับความกระจ่างมากขึ้น และไม่นำเรื่องดำเนินการตามมติที่ประชุมไปใช้ประกอบการอ้างอิงในเรื่องใด ๆ ที่สำคัญก่อน  จนกว่าได้ผ่านการรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

         

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 24 กันยายน 2554 22:17 แก้ไข: 30 กันยายน 2554 22:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 ปราณี .
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.108.188
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ