นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1598
ความเห็น: 1

การขับเคลื่อน "เรื่องดำเนินการตามมติที่ประชุม"

การขับเคลื่อนเรื่องดำเนินการตามมติที่ประชุม หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย จะต้องไปกำหนดกระบวนการ เพื่อให้ผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

 


 

          เรื่องดำเนินการตามมติที่ประชุม  กรณี "การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ"   ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินการภายหลังจากที่ประชุมได้มีมติให้ดำเนินการ 

          หลังจากที่ประชุมได้มีมติให้ดำเนินการ  ทางฝ่ายเลขานุการที่ประชุมจะแจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องได้รับทราบ ซึ่งไม่เกิน 3 วัน หลังจากที่ประชุมได้มีมติ  (อาจจะโทร.แจ้งมติให้ทราบด้วยวาจาก่อน)   เมื่อหน่วยงานเจ้าของเรื่องได้ทราบมติที่ให้ดำเนินการ จะต้องดำเนินการ ขับเคลื่อนเรื่องดำเนินการตามมติที่ประชุมทันที หรือภายในระยะเวลาที่เหมาะสม   เช่น

          1. หน่วยงาน ก. ได้เสนอเรื่อง เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา   หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะได้พิจารณาแล้ว   ทางฝ่ายเลขานุการที่ประชุมจะส่งผลการพิจารณาแจ้งให้ หน่วยงาน ก. ได้รับทราบ

         2. เมื่อ หน่วยงาน ก.  ได้ทราบผลการพิจารณา จะต้องดำเนินการโดยนำประชุมปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชา หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทันที เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่เหมาะสม   ซึ่งบางเรื่องอาจจะต้องดำเนินการทันที   และบางเรื่องอาจจะต้องไปจัดกระบวนการ  อาจจะใช้ระยะเวลาดำเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับเรื่องนั้น ๆ

         3. เมื่อถึงรอบการประชุมในครั้งถัดไป   ให้ หน่วยงาน ก.  รายงานผลการดำเนินการ แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ  เพื่อติดตามความก้าวหน้าในเรื่องให้ดำเนินการ 

                 

          เรื่องแจ้งให้ดำเนินการ อาจจะมีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการขับเคลื่อนเช่นกัน  เนื่องจากเป็นการเชื่อมโยงกันทั้งระบบ 

 

          เรื่องดำเนินการตามมติ ในบางเรื่องอาจจะไม่สามารถดำเนินการขับเคลื่อนให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดได้  เนื่องจากต้องอาศัยหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการขับเคลื่อนร่วมกัน    และเมื่อมีการขับเคลื่อนไปสักระยะเวลาหนึ่ง   ควรจะนำผลการดำเนินการแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบด้วย

 

          ดังนั้น การขับเคลื่อนเรื่องดำเนินการตามมติที่ประชุม ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ  ทั้งฝ่ายเลขานุการที่ประชุม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรกระทำทันที  อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปจนนาน  จะทำให้เรื่องที่ประชุมในครั้งนั้น ไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใด

 

          มีความสุขกับการดำเนินการนะค่ะ  บ๊าย บาย

          

 

สร้าง: 18 กุมภาพันธ์ 2555 14:50 แก้ไข: 19 กุมภาพันธ์ 2555 17:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 บิวตี้, และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
anni (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
19 กุมภาพันธ์ 2555 14:40
#75289

สัตวศาสตร์ก็จะตั้งใจทำทันที่คะ แต่บางช่วงเวลาอาจจะช้าไปบ้างเพราะภาควิชาฯได้รับงานมารอบทิศทาง หมุนกัน 360 องศา

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.192.241
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ