นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1294
ความเห็น: 0

สวัสดิการพนักงานเงินรายได้

มหาวิทยาลัยเปิดสิทธิให้พนักงานเงินรายได้สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

 

 

           ตามที่มหาวิทยาลัยแจ้งให้ พนักงานเงินรายได้ มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้  โดยให้คณะฯ ทำหนังสือแจ้งความประสงค์ไปยังคณะกรรมการกองทุนฯ   สำหรับในส่วนของคณะฯ ได้มีการปรึกษาหารือกับสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ. เพื่อเป็นทางเลือกให้กับพนักงานเงินรายได้ในการสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ. 

            และจากการศึกษาข้อมูลถึงผลประโยชน์ สิทธิที่พนักงานเงินรายได้ของคณะฯ จะได้รับในระยะยาว  โดยในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555  ได้มีมติเห็นชอบให้มีการสนับสนุนสวัสดิการให้แก่พนักงานเงินรายได้คณะฯ ดังนี้

           ให้มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานเงินรายได้   หรือสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ. ได้   โดยคณะฯ สนับสนุนจ่ายค่าหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ. ในอัตราเดียวกับการจ่ายเงินสมทบสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานเงินรายได้    ทั้งนี้จะมีการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจกันในสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับต่อไป

  

             สำหรับสวัสดิการนี้จะไม่รวมกลุ่มลูกจ้างชั่วคราว และส่วนที่จ้างเหมานะค่ะ

 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 20 พฤศจิกายน 2555 09:27 แก้ไข: 20 พฤศจิกายน 2555 09:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.51.78
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ