นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

น้ำขิง
Ico64
ทรงลักษณ์ -*- กลับคง
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

(0) ผสมผสานการทำสวนยาง

คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยกลุ่มงานบริการวิชาการ ร่วมมือกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการสวนยาง จัดการชีวิต เพื่ออนาคตที่มั่นคง ในระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง กรกฏาคม 2559 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยส... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย น้ำขิง   สร้าง: 22 มิถุนายน 2559 14:12 แก้ไข: 22 มิถุนายน 2559 15:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ต้อนรับนักเรียนและคุณครูโรงเรียนอัจฉริยะ จำนวน 60 คน ศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรม ณ ตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งน้องๆ นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมดังนี้ ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย น้ำขิง   สร้าง: 11 เมษายน 2559 11:03 แก้ไข: 11 เมษายน 2559 12:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมตลาดเกษตร ม.อ. " รุ่นที่ 2

รุ่นเดียวไม่พอ ต่อรุ่นที่ 2 กับการศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารจัดการตลาดเกษตร ม.อ. ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล, สงขลา, ปัตตานี และยะลา ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 มีผู้เข้าศึกษาดูงานฯ จำนวน 60 คน โดยมีคุณวรภัทร ไผ่แก้ว ผู้จัดการตลาดเกษตร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย น้ำขิง   สร้าง: 28 มีนาคม 2559 17:09 แก้ไข: 28 มีนาคม 2559 17:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) การวิเคราะห์ดินนั้นสำคัญไฉน???

เกษตรกรถามมา... “วิเคราะห์ดินก่อนการปลูกพืชแล้วได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจริงหรือ ?” “ใครจะรับประกันคุณภาพว่าจะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นหากเราตรวจวิเคราะห์ดินแล้ว??” “การวิเคราะห์ดินก่อนการปลูกพืช มีประโยชน์จริงหรือ???&rdq... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย น้ำขิง   สร้าง: 25 มีนาคม 2559 16:03 แก้ไข: 28 มีนาคม 2559 08:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมตลาดเกษตร ม.อ. "

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. ให้การต้อนรับผู้เข้าศึกษาดูงาน "ตลาดเกษตร ม.อ." จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล, สงขลา, ปัตตานี และยะลา ในวันที่ 23 มีนาคม 2559 โดยมีคุณวรภัทร ไผ่แก้ว ผู้จัดการตลาดเกษตร กล่าวต้อนรับและบรรยาย การบริหารจัดการตลาดเกษตร ใ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย น้ำขิง   สร้าง: 23 มีนาคม 2559 16:12 แก้ไข: 23 มีนาคม 2559 16:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ออกสู่เกษตรกร...โครงการคลินิกการเกษตร

คณะทรัพยากรธรรชาติ ม.อ. รวมทีมคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา โดยมี ดร.ปฏิมาพร ปลอดภัย, ดร.เทวี มณีรัตน์, ดร.เสาวภา ด้วงปาน, นายธีรภาพ แก้วประดับ, นางสาวเยาวลักษณ์ ชัยพลเดช, นางสาวศรีนรา แมเร๊าะ, นางสาววศินี อินศฤงคาร และนางสาวทรงลักษณ์ กลับคง... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย น้ำขิง   สร้าง: 16 มีนาคม 2559 11:29 แก้ไข: 16 มีนาคม 2559 11:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) มอ.วิทยานุสรณ์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

นักเรียนโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้จัดกิจกรรมโครงการสังคมสะอาด ปราศจากโลกร้อน แยกขยะทุกขั้นตอน ก่อนนำไปรีไซเคิล ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่จัดทำก็คือ "กระบวนการทำน้ำหมักชีวภาพ" ซึ่งคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ให้ความรู... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย น้ำขิง   สร้าง: 11 พฤศจิกายน 2557 15:17 แก้ไข: 11 พฤศจิกายน 2557 15:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการบริหารจัดการตลาดเกษตร ม.อ.

คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต) กล่าวต้อนรับผู้มาเยือนจากกองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี และคุณวรภัทร ไผ่แก้ว วิทยากรบรรยายการบริหารจัดการตลาดเกษตร และนำเยี่ยมชมตลาดเกษตร ม.อ. , คลินิกเทคโนโลยีเกษตร และร้าน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย น้ำขิง   สร้าง: 24 ตุลาคม 2557 14:10 แก้ไข: 29 ตุลาคม 2557 14:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ธารน้ำใจจาก ม.อ.สู่ชนบท 2557

โครงการ "ธารน้ำใจจาก ม.อ.สู่ชนบท" ได้รับเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2557 ในปีนี้จัดวันที่ 14-15 สิงหาคม 2557 นักเรียนและคณะครู จากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 (บ้านประกอบออก และเชิญ พิศยบุตร) โรงเรียนวัดโคกม่วง และโรงเรียนบ้านท่าไทร จำนวน 170... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย น้ำขิง   สร้าง: 17 ตุลาคม 2557 16:06 แก้ไข: 29 ตุลาคม 2557 14:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ดอกสะพรั่ง เตรียมต้อนรับผู้ชม...งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 22

อีกไม่กี่วันการรอคอยของผู้คนใกล้มาถึงแล้วนะ....พบกับ...งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 22 ภายใต้ หัวข้อ "อนาคตเกษตรไทย...?" ซึ่งกิจกรรม เช่น นิทรรศการ แปลงสาธิต การบรรยาย การประกวด การแข่งขันและสาธิต การแสดงศิลปะและวัฒนธรรม การบริการสู่ชุมชน การจำหน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย น้ำขิง   สร้าง: 03 สิงหาคม 2557 10:47 แก้ไข: 29 ตุลาคม 2557 14:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]