นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

น้ำขิง
Ico64
ทรงลักษณ์ -*- กลับคง
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

สารบัญหน้า 1 : 16 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ผสมผสานการทำสวนยาง 1045 0
ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์ 1288 0
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมตลาดเกษตร ม.อ. " รุ่นที่ 2 987 0
การวิเคราะห์ดินนั้นสำคัญไฉน??? 1079 1
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมตลาดเกษตร ม.อ. " 1167 0
ออกสู่เกษตรกร...โครงการคลินิกการเกษตร 964 0
มอ.วิทยานุสรณ์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 1367 0
กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการบริหารจัดการตลาดเกษตร ม.อ. 1506 0
ธารน้ำใจจาก ม.อ.สู่ชนบท 2557 1290 0
ดอกสะพรั่ง เตรียมต้อนรับผู้ชม...งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 22 2573 0
รายละเอียดงบประมาณโครงการบริการวิชาการ 1218 0
แบบเสนอโครงการบริการวิชาการ 1212 1
โรงเรียนแสงทองวิทยา : เล็งเห็นถึงแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญ 2680 0
มหกรรม..ทางวิชาการ...และงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 2678 1
การเพาะขยายพันธุ์เฟิร์นสาย (ช้องนางคลี) 6795 1
มีอะไรบ้าง...ในประชุม สัมมนา ฝึกอบรม งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 19 1971 0