นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

น้ำขิง
Ico64
ทรงลักษณ์ -*- กลับคง
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

สารบัญหน้า 1 : 16 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ผสมผสานการทำสวนยาง 1141 0
ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์ 1381 0
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมตลาดเกษตร ม.อ. " รุ่นที่ 2 1085 0
การวิเคราะห์ดินนั้นสำคัญไฉน??? 1197 1
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมตลาดเกษตร ม.อ. " 1255 0
ออกสู่เกษตรกร...โครงการคลินิกการเกษตร 1061 0
มอ.วิทยานุสรณ์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 1455 0
กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการบริหารจัดการตลาดเกษตร ม.อ. 1599 0
ธารน้ำใจจาก ม.อ.สู่ชนบท 2557 1384 0
ดอกสะพรั่ง เตรียมต้อนรับผู้ชม...งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 22 2685 0
รายละเอียดงบประมาณโครงการบริการวิชาการ 1305 0
แบบเสนอโครงการบริการวิชาการ 1295 1
โรงเรียนแสงทองวิทยา : เล็งเห็นถึงแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญ 2782 0
มหกรรม..ทางวิชาการ...และงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 2784 1
การเพาะขยายพันธุ์เฟิร์นสาย (ช้องนางคลี) 6896 1
มีอะไรบ้าง...ในประชุม สัมมนา ฝึกอบรม งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 19 2049 0