นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2401
ความเห็น: 9

มะปรางเปรี้ยว ส่งการบ้าน ตอนที่ 2

copy มาจาก Gotoknow.org

จากบันทึกก่อนหน้านี้ ที่ได้เล่าถึงกิจกรรมเสวนา Blogger ของชาว http://share.psu.ac.th ส่วนของครึ่งเช้า ไปแล้วนั้น บรรทึกนี้มาต่อกันสำหรับของช่วงบ่ายคะ

หลังจากที่ทานข้าวกันเสร็จแล้ว Blogger ทุกท่านที่เข้าร่วมงาน ก็เข้ากันมาในห้องสัมมนากันอย่างรวดเร็วคะ เรียกได้ว่างานนี้ความตั้งใจการทำกิจกรรมร่วมกัน มีเต็ม 100 เลยคะ

กิจกรรมในช่วงบ่าย เป็นกิจกรรม World Cafe ซึ่งเป็นรูปแบบการพูดคุยกันบนโต๊ะ แบ่งกันกลุ่มย่อยๆ เพื่อพูดคุยในประเด็นต่างๆ และหมุนเวียนกันจดครบทุกโต๊ะเป็นรายกลุ่มไปคะ

ประเด็นที่มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันสำหรับช่วงบ่ายนี้ ประกอบไปด้วย

 1. เขียนอย่างไรให้ออกดอกออกผล
 2. ทำอย่างไรให้คนมา share กันเยอะๆ
 3. เขียนบล็อกอย่างไรให้มีความสุข

สำหรับการพูดคุยในประเด็นต่างๆ นั้น แต่ละโต๊ะก็จะมีกระดาษแผนใหญ่ๆ และปากกาคะ เพื่อให้ทุกคนในกลุ่มช่วยกันเขียนแผนภูมิต้นไม้ เพื่อเขียนประเด็นในแต่ละหัวข้อออกมา เมื่อเขียนเสร็จแล้วก็จะนั่งพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นกันต่อ โดยที่ในแต่ละโต๊ะ จะมีคุณอำนวยในการเป็นผู้นำในการทำกิจกรรมนั้นๆ โดยแต่ละประเด็นมีคุณอำนวยประจำกลุ่มดังต่อไปนี้

 1. เขียนอย่างไรให้ออกดอกออกผล นำโดย อาจารย์ชาคริต ทองอุไร
 2. ทำอย่างไรให้คนมา share กันเยอะๆ นำโดย พี่จิ๊บ เมตตา
 3. เขียนบล็อกอย่างไรให้มีความสุข นำโดย พี่โอ๋-อโณ

ดิฉันขอสรุปประเด็นทีได้จากการแลกเปลี่ยนในประเด็นต่างๆ ดังนี้คะ

 1. เขียนอย่างไรให้ออกดอกออกผล

ประเด็นนี้น่าสนใจมากคะ จะเขียนอย่างไรให้ออกดอกออกพล เรียกได้ว่ากลุ่มที่ดิฉันได้มีส่วนร่วมด้วยก็ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างมีมุมมองที่หลากหลาย และกลุ่มอื่นๆ เท่าที่สังเกต ทุกคนร่วมกันแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ และสิ่งที่ได้รับจากการเขียนบล็อกเป็นอย่างไรบ้าง ในส่วนของการแสดงความคิดเห็นว่าเขียนอย่างไรให้ออกดอกออกผลนั้น มีประเด็นสำคัญๆ ดังนี้คะ

 • เขียนจากประสบการณ์
 • เขียนจากเรื่องใกล้ตัว
 • เขียนจากความไม่รู้ / อยากรู้ / คำถาม และศึกษา
 • อยากเล่า อยากระบาย อยากบอก
 • เขียนจากความชำนาญและอยากบันทึกไว้ เพื่อไม่ให้หายไป
 • ได้เครือข่ายทางสังคม ทำให้ไม่โดดเดี่ยว เข้าใจกันมากขึ้น
 • การแลกเปลี่ยน ให้กำลังใจ ต่อยอดความรู้ และตกตะกอนจากผู้อื่น
 • จุดประกายความคิดเห็น
 • บอกเทคนิควิธีการแก้ปัญหา
 • เล่าเรื่องในภาษาที่อ่านง่าย
 • จุดร่วมขององค์กร และเรื่องที่เป็นจุดร่วมของสังคมหรือชุมชน

ในมุมมองของประเด็นนี้ นอกจากจะเป็นการอ่านและนำไปปฏิบัติแล้ว ดิฉันมองเห็นการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกที่ชี้ให้เห็นว่าการออกดอกออกผล นั้นเป็นอย่างไร ส่วนที่เห็นได้ชัดคือการพัฒนาตนเองคะ ไม่ว่าจะเป็นการรู้จักตนเอง พัฒนาตนเองในเรื่องการเขียน การใช้ภาษา เขียนเล่าประสบการณ์เป็นให้ผู้อื่นเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ เป็นแนวทางในการป้องกันคะ

    2.  ทำอย่างไรให้คนมา share กันเยอะๆ

ประเด็นนี้ สะท้อนมุมมองให้เห็นคะว่า บุคลากรภายในองค์กรนั้น จะรู้จักและทราบได้อย่างไรว่า ที่ม.สงขลานครินทร์ มีระบบบล็อกให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้ว ดิฉันสรุปประเด็นมาได้ดังนี้คะ

 • การประชาสัมพันธ์
  • การประชาสัมพันธ์ยังอ่อนอยู่
  • ควรมีวิธีการประชาสัมพันธ์หลายๆ ช่องทาง ได้แก้ hi5, FM88, มีระบบส่งอีเมล์ให้เพื่อน เป็นต้น
 • ให้ความรู้
  • คู่มือการใช้งาน
  • เทคนิคต่างๆ เช่น การตั้งชื่อบันทึก การใส่คำสำคัญ
  • สร้าง COP จากภายนอกและนำมาพูดคุยกันต่อในบล็อก
  • การตกแต่ง CSS
 • ฝากเป็นนโยบายแก่หน่วยงาน
  • กำหนด KPT
  • กำหนดให้เป็นช่องทางการสื่อสาร สำหรับข่าวสารหลักๆ ใหญ่ๆ
 • แรงจูงใจ
  • มีของรางวัล เช่น เสื้อ กระเป๋า
  • บล็อกติดดาว
 • ปัญหา
  • ไม่มีเวลา
  • อ่อนการประชาสัมพันธ์
  • หัวหน้าไม่เข้าใจ (ดูเหมือนว่านั่งทำอะไรไร้สาระ)
  • ใช้งานยาก ระบบซับซ้อน
 • สร้างความอยาก

   3.  เขียนบล็อกอย่างไรให้มีความสุข

สำหรับประเด็นของโต๊ะนี้ พี่โอ๋จะเป็นผู้ช่วยวิเคราะห์ให้เห็นคะว่า ผู้ที่เข้าร่วมมีความสุขหรือไม่ ในการเขียนบล็อก เช่น บางคนอยากเขียนในเรื่องงาน แต่ยังไม่ได้เขียนสักที พี่โอ๋ก็จะบอกว่าให้ลองก้าวข้ามจุดนั้นไป แล้วลองเขียนเรื่องงานดู เป็นการให้กำลังใจ และยังมีกรณีศึกษาจากเพื่อนๆ Blogger ที่เคยเกิดความรู้สึกเช่นนี้ แต่ก็สามารถเล่าเรื่องและเขียนในสิ่งที่ตนเองต้องการได้ เป็นต้นคะ  หากจะให้ดีต้องให้พี่โอ๋มาช่วยเสริมคะ

และดิฉันลองสรุปประเด็นมาให้ดู ว่าจะเขียนบล็อกอย่างไรให้มีความสุข มีดังนี้คะ

 • เขียนเรื่องที่มีรอยยิ้ม เช่น เรื่องโก๊ะๆ
 • เขียนเรื่องทั่วไป เช่น เรื่องไปเที่ยว
 • เกร็ดความรู้ จากเรื่องที่ได้อ่านของคนอื่น
 • เขียนเรื่องการทำงาน
 • เรื่องจากความสุขเล็กๆ
 • เขียนในสไตล์ของตัวเอง
 • เขียนข้อความดีๆ ทำให้คนมีความสุขและรอยยิ้ม
 • เขียนเรื่องที่เป็นประโยชน์
 • เขียนเรื่องที่รู้จริง
 • เขียนในเชิงอารมณ์
 • เขียนแบบไม่มีแนว
 • เรื่องเกี่ยวกับงาน และเป็นเรื่องที่คนสนใจ
 • เขียนแล้วมีคนอ่าน
 • เขียนเรื่องที่ตนเองสนใจ
 • เขียนเพื่อการพัฒนา
 • เขียนเรื่องที่เราเห็นคนทำดี
 • เขียนเรื่องที่มีคนเล่ามา

นอกจากนี้ จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนผู้เข้าร่วมในกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า การเขียนเพื่อจะแบ่งปันให้คนอื่น ก็เป็นสิ่งที่เขียนแล้วมีความสุข ค่อยๆ เก็บประเด็นต่างๆ มาเล่ามาบอกต่อกันคะ

นี่ก็เป็นประเด็นที่ดิฉันได้จดบันทึกเอาไว้ อาจจะไม่ครบทุกเม็ด แต่ก็ได้อิ่มกันพอสมควรคะ

และเรื่องเกี่ยวกับการเสวนาครั้งนี้ ยังไม่จบนะคะ บันทึกหน้าดิฉันจะบอกว่า ดิฉันได้รับและเห็นอะไรบ้าง จากการร่วมเสวนาในครั้งนี้

ติดตามอ่านบันทึก AAR ของ Blogger ได้ที่นี่ <--คลิก

และที่สำคัญ การเสวนา blogger ของ Share.psu.ac.th ในครั้งนี้ เป็นการรวมตัวที่เรียกได้ว่า พลังๆ เล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่  เพราะในองค์กรที่มีสมาชิกอยู่ร่วมกันจำนวนมาก กับการเริ่มต้นในระยะเวลาประมาณ 7 เดือน พลังเล็กๆ ของชาว ม.สงขลานครินทร์กำลังก่อตัวขึ้นอย่างน่าติดตาม ดิฉันขอรวมเป็นกำลังใจให้ทีมงานผู้ดูแลชุมชนของ Share.psu.ac.th ด้วยคะ

ตามอ่านบันทึกจริงได้ ที่นี่ค่ะ gotoknow.org/blog/my-usablelabs/178376

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): gotoknow  พบblogger1  มะปรางเปรี้ยว
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 24 เมษายน 2551 12:49 แก้ไข: 13 มิถุนายน 2552 20:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 Our Shangri-La, และ 10 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

อ่า...สรุปสั้นๆได้ใจความ >"<
อิอิ ไม่ได้ไปแต่ก็ได้รับความรู้ด้วย ขอบคุณค่ะ

ท้าวแชร์ไปขุดของเก่ามาจากกรุเลยนะนี่

อิอิอิ

เราเอง

เอามาแทรกประเด็นร้อนๆ จร้า!

อิ..อิ...

คุ้น ๆ อ่ะ เหมอนเคยเข้า

เหมือนเคยเขียนบันทึกเรื่องนี้ด้วย

สมัย ยังรุ่งเรื่องเรื่่องการเขียน

ตอนนี้ออกแนวรุ่งริ่งยังไงไม่รู้

.....

ร่วมด้วยช่วยกัน ประวัติศาสตร์ share.psu.ac.th อยู่ในมือเรา (Digital Archive)

เขียนแบบเล่าด้วยภาพด้วยมั้ยค่ะ..

ไม่ต้องเขียนมาก..อารมณ์รูปล้วนๆ..ถนัด อิอิ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.61.235
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ