นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

สารบัญหน้า 1 : 23 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เอกสารในการสอบวิทยานิพนธ์ : update 642 0
การรายงานตัวของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาใหม่ 985 1
กำหนดวันส่งวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2557 931 0
รับสมัครตลอดปี? 1296 0
วิธีรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 828 0
ขอสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บ 887 0
ทุนการศึกษาของราชกรีฑาสโมสร 995 0
บว. 14 คืออะไร 1701 0
เอกสารการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 1205 0
นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ ต้องทำเอกสารอะไรบ้าง 1524 3
29 กรกฎา บัณฑิตวิทยาลัยย้ายไปอยู่ตึก LRC 1073 0
ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท 1430 0
ดูแลนักศึกษาได้กี่คน 971 0
คุณสมบัติ อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1183 0
ใส่ใจ ห่วงใย นักศึกษา 1294 7
การกำหนดวันสำเร็จการศึกษา 1239 1
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 1063 0
ผมอยากจะจบแล้วครับ 903 0
ลงทะเบียนเรียนวิชาปริญญาตรีได้มั๊ยคะ 1027 0
วิทยานิพนธ์ 2 รูปแบบ 1202 0
Postcard จากบัณฑิตวิทยาลัย 2300 5
การขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 2303 2
รางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติคุณ ประจำปี 2553 2326 0