นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ป้อม
Ico64
นาย ศิริพงษ์ ศิริวรรณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะเภสัชศาสตร์ http://www.pharmacy.psu.ac.th
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

อ่าน: 3943
ความเห็น: 1

IP - Command Lines

ว่ากันด้วยเรื่องคำสั่งจัดการ IP Address

DOS / Windows IP Command Lines 

Display Connection Configuration: ipconfig /all

Display DNS Cache Info Configuration: ipconfig /displaydns

Clear DNS Cache: ipconfig /flushdns

Release All IP Address Connections: ipconfig /release

Renew All IP Address Connections: ipconfig /renew

Re-Register the DNS connections: ipconfig /registerdns

Change/Modify DHCP Class ID: ipconfig /setclassid 

Network Connections: control netconnections

Network Setup Wizard: netsetup.cpl

Test Connectivity: ping www.whatismyip.com

Trace IP address Route: tracert

Displays the TCP/IP protocol sessions: netstat

Display Local Route: route

Display Resolved MAC Addresses: arp

Display Name of Computer Currently on: hostname

Display DHCP Class Information: ipconfig /showclassid

UNIX IP Command Lines

Display Current Config for all NIC's: ifconfig

Display Current Config for dc0: ifconfig dc0

Assign IP/Subnet: ifconfig dc0 inet 192.168.1.2 netmask 255.255.255.0

Assign Gateway: route delete default && route add default 192.168.1.1

Assign multiple IP's: ifconfig dc0:0 192.168.1.2

Assign second IP: ifconfig dc0:1 192.168.1.3

Disable network card: ifconfig dc0 down

Enable network card: ifconfig dc0 up

Linux IP Command Lines

Display Current Config for all NIC's: ifconfig

Display Current Config for eth0: ifconfig eth0

Assign IP: ifconfig eth0 192.168.1.2

Assign IP/Subnet: ifconfig eth0 192.168.1.2 netmask 255.255.255.0

Assign Default Gateway: route add default gw 192.168.1.1

Assign multiple IP's: ifconfig eth0:0 192.168.1.2

Assign second IP: ifconfig eth0:1 192.168.1.3

Disable network card: ifconfig eth0 down

Enable network card: ifconfig eth0 up

View current routing table:
route "or" route -n

View arp cache: arp "or" arp -n

Ping: ping -c 3 192.168.1.1

Trace Route: traceroute www.whatismyip.com

Trace Path: tracepath www.whatismyip.com

DNS Test: host www.whatismyip.com

Advanced DNS Test: dig www.whatismyip.com

Reverse Lookup: host 66.11.119.69

Advanced Reverse Lookup: dig -x 66.11.119.69

แหล่งข้อมูล:  http://www.whatismyip.com

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 28 กุมภาพันธ์ 2551 15:37 แก้ไข: 28 กุมภาพันธ์ 2551 15:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
ตั้ม [IP: 192.168.100.112]
28 กุมภาพันธ์ 2551 10:15
#22694
มีประโยช์นมากมายเลยครับ ปกติใช้อยู่ประจำแต่ไม่ได้มากถึงขนาดนี้จนไม่รู้ไปเลยว่ามันยังมีคำสั่งมากมายขนาดนี้ครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.237.183.249
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ