นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เอสเค
Ico64
สมเกียรติ ทองรักษ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ปี พ.ศ. กับ ค.ศ. ใน Excel 8277 1
การแปลงข้อความภาษาอังกฤษเป็นเสียงพูดใน Excel 3787 3
ซื้อหุ้น สอ.มอ. 200,000 บาท วันนี้ อีก 1 ปี ได้เงินปันผลเท่าไร 2773 5
ขนาดพื้นที่ของ Work sheet ใน Excel 2760 0
คำนวณจำนวนต้นยางที่ปลูกโดยใช้ Excel 3003 0
คำนวณเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ส.อ.ม.อ.ปี 56 6953 0
ต้นทุนการผลิตยางแผ่นดิบ 3707 0
การแยกคอลัมน์โดยใช้สูตรใน Excel 3985 3
การแยกคอลัมน์โดยใช้ Text to Columns ใน Excel 2010 5642 0
การซ่อนสูตรคำนวณใน Excel 2010 7117 6
การประยุกต์ใช้ Function Date ใน Excel 2814 0
Function Today กับการประยุกต์ใช้งานใน Excel 4444 1
คำนวณเงินบำนาญแบบเดิม (เงินบำเหน็จบำนาญ พ.ร.บ.พ.ศ.2494) 12383 1
การคำนวณเงินบำเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจำ 7112 0
การใช้ฟังก์ชัน CONVERT แปลงหน่วยวัด 12008 3
การใช้ Function FV คำนวณหาเงินในอนาคต 5581 0
การคำนวณค่าเสื่อมราคาใน Excel 10368 0
การสร้าง Scroll Bar ลงในแผ่นงานใน Excel 2010 9603 0
การติดตั้ง Data Analysis ใน Excel 2010 16315 12
การคำนวณเงินบำนาญ กบข. 11855 1
การสร้างสูตรคูณ 2 โดยใช้ Auto Fill 10177 3
การคัดลอกข้อมูลโดยใช้ Auto Fill ใน Excel 2010 13388 2
5 Double Click ใน Excel 2010 2363 0
คำนวณเงินเฉลี่ยคืนสหกรณ์ออมทรัพย์ มอ. 3543 5
ปฏิทินบันทึกแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2556 15197 0
มีอะไรใหม่ใน Excel 2013 3106 0
การคิดเงินปันผลสหกรณ์มอ.ปี 2555 6256 1
ตรวจสอบเงินออม 2131 0
การหาเป้าหมายกำไรจาก Data Table ใน Excel 2010 9611 2
การใช้ Function PMT คำนวณการผ่อนชำระหนี้เงินกู้ 11054 19
ปฏิทินปี2556 15616 0
การสร้าง Dropdown List ตอนที่ 3 4166 1
การสร้าง Dropdown List ตอนที่ 2 4107 0
การสร้าง Dropdown List ใน Excel ตอนที่ 1 11547 5
ทายนิสัยจากห้องที่ชอบ 1777 0
การบังคับให้ป้อนข้อมูลในช่วงที่กำหนดใน Excel 2010 8590 1
การป้องกันการป้อนข้อมูลซ้ำใน Excel 2010 6660 0
การบันทึก Macro ใน Excel 2010 8145 0
Macro VBA ใน Excel 2010 10272 1
คำนวณวันคงเหลือถึงเกษียณอายุฯใน Excel 9538 0
การแบ่งหน้าจอใน Excel 2010 6596 0
การหาค่าสหสัมพันธ์ใน Excel 11896 3
การคำนวณอัตโนมัติใน Excel 2010 3560 0
การหาจุดคุ้มทุนใน Excel 13094 0
การใช้ Function LOOKUP กำหนดเกรดใน Excel 2010 7520 1
การปรับระบบใน Excel 2010 ให้เหมาะสมกับการใช้งาน 3785 1
การสร้างนามบัตร PSU_Name_Card โดยใช้ Excel (ฉบับสมบูรณ์) 6795 0
การสร้างนามบัตร PSU_Name_Card โดยใช้ Excel 22377 0
Excel 2007 ใช้งานได้สะดวกและมีสีสันมากขึ้น 10400 1
เปรียบเทียบคำสั่งต่อคำสั่งของ Microsoft Excel ระหว่าง 2003 กับ 2007 2729 0
Three in one ใน Excel 5097 1
การค้นหาเมนูใน Excel 2007/2010 3042 0
การตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ โดยใช้ฟังก์ชั่น VLOOKUP ใน Excel 20411 3
การประเมินแบบสอบถาม โดยใช้ Excel ตอนที่ 3 35059 0
การประเมินผลแบบสอบถามโดยใช้ Excel ตอนที่ 2 5820 1
การประเมินผลแบบสอบถามโดยใช้ Excel ตอนที่ 1 13389 2
เงินออมปี 2555 6884 2
โปรแกรมปฏิทินการปฏิบัติงาน ปี 2555 5800 0
เรียนรู้การใช้งาน Excel 2003 เบื้องต้น 4100 0
ปฏิทิน 100 ปี 4936 0
การสร้างแผนภูมิใน Excel ตอนที่ 3 3481 0
การสร้างแผนภูมิใน Excel ตอนที่ 2 7039 0
การสร้างแผนภูมิใน Excel ตอนที่ 1 4661 0
การจัดรูปแบบข้อมูล 7084 0
การป้องกันใน Excel 4179 1
ล็อกเซลล์ให้อยู่หมัด 5177 0
การสร้างฐานข้อมูลมีรูปภาพ ใน Excel 4822 2
วิธีคิดค่าพลังงานที่ใช้สำหรับรถยนต์เปรียบเทียบระหว่าง Oil LPG NGV 2711 0
โปรแกรมตรวจสอบอุปนิสัย 2368 4
โปรแกรมตรวจสอบระดับความสุข 7990 0
เรียนรู้การใช้งาน Excel ด้วยตนเองจาก Youtube 4248 0
ปฏิทินปี 2554 7904 2
บันทึกค่าใช้จ่ายประจำวัน 7737 8
Excel 2003 กับ Excel 2007 20025 13
Learn English by Excel 2851 1
การ สร้างฐานข้อมูลใน Excel ตอนที่ 11[C] : การสร้างปุ่มเพิ่มเติม ใน Sheet Menu 9114 4
การ สร้างฐานข้อมูลใน Excel ตอนที่ 10[C] : การสร้างปุ่ม กลับสู่เมนูหลัก 12246 4
การสร้างฐานข้อมูลใน Excel ตอนที่ 9[C] : การเพิ่มข้อมูล 9591 5
ปฏิทิน 2553 31737 21
การสร้างฐานข้อมูลใน Excel ตอนที่ 8[C] : การตั้งชื่อให้กับเซลล์ (ต่อ) 8757 2
การสร้างฐานข้อมูลใน Excel ตอนที่ 7 [C] : การตั้งชื่อให้กับเซลล์ 10278 0
การสร้างฐานข้อมูลใน Excel ตอนที่ 6 [C] : การสร้างปุ่ม กลับสู่เมนูหลัก และการสร้างรายการข้อมูล 11082 0
การสร้างฐานข้อมูลใน Excel ตอนที่ 5 [C] : การสร้าง Macro 28070 3
การสร้างฐานข้อมูลใน Excel ตอนที่ 4 [C] : การสร้างปุ่มแมโคร 12134 1
การสร้างฐานข้อมูลใน Excel ตอนที่ 3 [C] 11907 1
การสร้างฐานข้อมูลใน Excel ตอนที่ 2 [C] 10183 2
การสร้างฐานข้อมูลใน Excel ตอนที่ 1 [C] 17262 12
Excel Function และที่มาของชื่ิอ Function 7099 2
คีย์ลัดใน Excel 8091 3
ให้แสดงผลในเซลล์ที่มีข้อมูล 5052 1
เกมส์ทายรัก 4190 1
คำนวณเงินปันผลสหกรณ์ มอ. ปี 51 5966 2
ภาพ สี แสงเสียง ในแฟ้ม Excel 4248 10
การคำนวณสินค้าคงเหลือตามหลัก FIFO 11883 0
กำหนดเกรด 2834 1
การแปลงตัวเลขเป็นตัวอักษรภาษาไทยใน Excel 118569 56
การหาอายุงาน 26095 12
เรียนรู้การใช้สูตรใน Excel 16055 1
การกำหนดพื้นที่ให้ใช้งานได้ใน Excel 4469 0
การสร้างฐานข้อมูลมีรูปภาพ ใน Excel 24914 29