นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2598
ความเห็น: 3

ว่าด้วยเรื่องพนักงานมหาวิทยาลัย ตอนที่ 3 (สวัสดิการ การขอปรับวุฒิ การขอเพิ่มวุฒิ)

สวัสดิการ การขอปรับวุฒิ การขอเพิ่มวุฒิ

วันนี้ขอนำเรื่องที่ค้างคาใจพนักงานมหาวิทยาลัย มาตอบค่ะ

ถาม  พนักงานมหาวิทยาลัยแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน กับแหล่งเงินรายได้ มีสิทธิหรือสวัสดิการเท่ากันหรือไม่

ตอบ  มีสิทธิและสวัสดิการเท่ากันทุกอย่างค่ะ แตกต่างเพียงแหล่งเงินเท่านั้น โดยมีสิทธิพื้นฐาน คือ

        1.ได้ตามสิทธิประกันสังคม เช่น ค่ารักษาพยาบาล ตัวเอง ให้เบิกตามสิทธิประกันสังคมก่อน ส่วนที่เกินกว่าสิทธิประกันสังคม สามารถเบิกกับกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี
          กรณีบิดา มารดา บุตร ให้เบิกตามสิทธิประกันสังคมหรือบัตรทองก่อน ส่วนที่เกินสามารถเบิกกับกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยได้ แต่ไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี

        2. สวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร สามารถเบิกกับกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย

        3. มีสิทธิปรับเงินเดือน 2 ครั้งต่อปี

ถาม  พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาจบปริญญาโท ถ้าเงื่อนไขการจ้างครั้งแรกจบปริญญาตรี
สามารถปรับวุฒิได้หรือไม่

ตอบ  1. สามารถปรับวุฒิได้ค่ะ แต่สำหรับค่าจ้างต้องใช้ฐานค่าจ้างเดิม(ปริญญาตรี)

        2. กรณีที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่สูงขึ้นกับวุฒิการศึกษาปริญญาโท  สามารถดำเนินการได้ แต่ต้องปฏิบัติงานครบ 3 ปี โดยต้องแนบภาระงานในปัจจุบันที่แสดงว่าภาระงานที่รับผิดชอบจำเป็นต้องใช้วุฒิปริญญาโทเท่านั้นจึงจะทำได้  สำเนาแสดงคุณวุฒิการศึกษา  เพื่อกองแผนงานจะได้วิเคราะห์นำเสนอที่ประชุม ค.บ.ม.(คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) ต่อไป   หากได้รับการอนุมัติก็จะได้รับค่าจ้างที่สูงขึ้น อนึ่งกรณีนี้หากได้รับอนุมัติและบุคลากรลาออก  การรับบุคลากรใหม่ต้องกลับไปใช้วุฒิปริญญาตรีเช่นเดิม
           แต่ถ้าไม่ได้รับอนุมัติสามารถอุทธรณ์ได้ เพื่อให้ ค.บ.ม. พิจารณาอีกครั้งโดยให้เหตุผลอีกว่าภาควิชา/หน่วยงาน
จำเป็นอย่างไรจึงต้องใช้วุฒิปริญญาโทเท่านั้น

ถาม  พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาเงื่อนไขการจ้างรับวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท  กรณีที่รับบุคลากรระดับปริญญาตรี และต่อมาบุคลากรดังกล่าวได้ศึกษาจนจบปริญญาโท สามารถปรับวุฒิได้หรือไม่

ตอบ  สามารถปรับวุฒิได้ โดยใช้แบบคำขอเพิ่มวุฒิการศึกษาต้องแนบหลักฐานวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย  เหตุผลที่ขอปรับวุฒิในระดับภาควิชา/หน่วยงาน  ส่งกองการเจ้าหน้าที่

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 20 December 2012 17:10 Modified: 10 July 2014 15:05 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 PalmMy, and 7 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ต้องปฏิบัติงานให้ครบ 3 ปีหลังจากได้รับวุฒิปริญญาโทค่ะ

Ico48
มิกกี้ (Recent Activities)
20 December 2012 17:30
#82628

ขอบคุณค่ะ แก้ไขแล้ว

มีประโยชน์มากครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.100.6
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ