นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 87 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ค่ายเกษตรกรตัวน้อย ปี 4 : วันจบค่าย [C] 1736 0
ค่ายเกษตรกรตัวน้อย ปี 4 : วันที่ 4 เล่นเพื่อเรียนรู้ [C] 1713 0
ค่ายเกษตรกรตัวน้อย ปี 4: วันที่ 3 [C] 1723 0
ค่ายผู้นำ #1 วันที่ 4 [C] 1133 0
ค่ายเกษตรกรตัวน้อย ปี 4 : วันที่ 2 [C] 1142 0
ค่ายเกษตรกรตัวน้อย ปี 4 : วันแรก [C] 1277 0
ค่ายผู้นำ #1 วันแรก [C] 1321 0
ค่ายผู้นำตัวน้อย ครั้งที่ 1 [C] 1601 0
ค่ายเกษตรกรตัวน้อย ปี 4 "เล่นเพื่อเรียนรู้" [C] 1558 0
ค่ายที่ไม่มีใครจำชื่อได้ [C] 2294 0
ค่ายเกษตรกรตัวน้อย#3 : วันสุดท้าย [C] 1386 1
ค่ายเกษตรกรตัวน้อย#3 : วันที่สี่ [C] 1424 0
ค่ายเกษตรกรตัวน้อย#3 : วันที่สาม [C] 1366 0
ค่ายเกษตรกรตัวน้อย#3 : วันที่สอง [C] 1703 1
ค่ายเกษตรกรตัวน้อย#3 : วันแรก [C] 1871 1
ค่ายเกษตรกรตัวน้อย ปีที่ 3 [C] 1584 0
พลังของหนุ่มสาว [C] 1965 0
ปลาไข่ สอนเด็ก 1802 3
สำรวจค่าย 1619 1
ฉันดุไม๊? 1686 3
ความแตกต่างของเด็กๆ 2 1278 2
ความแตกต่างของเด็กๆ 1 1115 1
ค่ายเกษตรกรตัวน้อย#2 : วันสุดท้าย [C] 1406 1
ค่ายเกษตรกรตัวน้อย#2 วันที่สี่ 2218 1
ค่ายเกษตรกรตัวน้อย#2 วันที่สาม 1593 1
ค่ายเกษตรกรตัวน้อย#2 : วันที่สอง 1517 3
ค่ายเกษตรกรตัวน้อย#2 : วันแรก 1448 1
สอนเด็ก รวมญาติ 1309 0
ความสำเร็จของเอียด 1362 6
ลงพื้นที่จริง 1106 0
กว่าจะเป็นค่าย 1225 1
การสำรวจค่าย 1180 0
ทำดินประดิษฐ์ด้วยตนเอง 1417 0
15 ปี ในสอนเด็ก 1020 0
ชีวิตที่ไร้ตัวตน 1228 2
ขาดแคลน 1208 2
อิ่มเอม - อดอยาก 1484 0
ขอร้อง 1752 5
จุดประกาย 56 1484 0
ค่ายแรก 56 1658 3
เด็กทรัพย์ 2142 0
ค่ายสุดท้าย 1651 4
วงล้อมของ"สอนเด็ก" 2057 0
ละครหุ่นเงา "ปลาย่าง" 1899 2
สานฝัน ปันรัก 1902 3
ละคร สื่อการสอนเพื่อการเปลี่ยนแปลง 1862 1
เด็กติดเกมส์ 2248 3
ผอ. ค่าย 2153 2
สัมผัสได้...แม้ไม่ได้ยิน 2360 3
เยาวชนจิตอาสา 2087 1
เท้าติดดิน 2078 5
ในวันที่ท้อแท้ 2125 7
ใครผิด 2043 4
เรื่องเล็กๆ 2001 3
วิถีแห่งพุทธ 1892 1
ผู้ประสบภัย 1798 8
ช่วยด้วยย! 1972 2
จุดเปลี่ยน 2193 17
แด่....นักกิจกรรม 2045 8
เหตุฉุกเฉิน 2250 5
ใกล้ตา ไกลตีน 2097 3
ส่งยิ้มสู่น้อง 1922 6
มหัศจรรย์แห่งกาลเวลา 2226 8
ครูสะตอ 2573 6
ตำนานกล้าไม้ 2270 6
อุดมการณ์ 2135 7
พี่เดียร์...ชายผู้มอบหัวใจให้งาน 2799 11
การเปลี่ยนแปลง 1984 9
ค้นหา...ตัวตน! 2347 4
รางวัลของคนทำค่าย 2368 20
ผู้นำกิจกรรมนักศึกษา ม.อ. ปัตตานี 3716 5
การจากลา 2091 14
ความสุข 2208 8
เด็กพิเศษ 2391 4
จิตสำนึก...ที่หายไป 2633 9
ของขวัญปีใหม่ 2360 6
ปู๊น....ปู๊น....ทัวร์ 2424 10
ขอหนังสือ.....เพื่อห้องสมุดโรงเรียน 2608 6
จิตสำนึกที่ดีของ ด.ช.เก่ง 2879 18
ค่ายนี้....ไม่สร้างผู้นำ 2582 10
แด่....บัณฑิตใหม่ 2764 17
เด็กด้อยโอกาส......เด็กเสียโอกาส 3500 13
ครูคนแรก? 2309 3
กล้าไม้ที่ไม่รู้พันธุ์ ? 2734 6
ต้นกล้าในวันวาน 2684 15
ค้นหาคุณค่าแห่งตน 2393 6
ใครคือผู้ให้.... 2124 7