นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 901
ความเห็น: 1

เล่าเรื่องหน้างานของฉัน

งานของฉันเป็นงานสร้างภาพ ภาพที่ได้มันไม่ใช่ของฉัน แต่ฉันมีหน้าที่สร้างภาพจากกลุ่มตัวอย่างของลูกค้าที่เข้ามาขอใช้บริการในงานฉัน ฉันไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว ในงานฉันมีพี่ ๆ น้อง ๆ และเพื่อน ๆ อีหลายคน ที่ค่อยผลัดเปลี่ยหมุนเวียนกันนั่งหน้าเครื่องมือวิจัยชั้นสูง ซึ่งเครื่องนั้นมีชื่อเรียกว่า

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด (Scanning Electron Microscope, SEM)

ในงานฉันมีเครื่องประเภทนี้อยู่ 2 เครื่อง

หนึ่ง SEM-Quanta เป็นเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้สำหรับศึกษาโครงสร้างจุลภาค (Microstructure) ของตัวอย่าง โดยมีกำลังขยายสูงสุด 300,000 เท่า เหมาะสำหรับทั้งตัวอย่างทางวัสดุและชีววิทยา สามารถถ่ายภาพตัวอย่างที่ไม่นำไฟฟ้า (Non-conductive materials) มีความชื้น (Moist) และมีลักษณะเปียก (Wet) ตัวอย่างที่มีไอระเหย ตัวอย่างสดหรือไม่ผ่านการเตรียมเบื้องต้นมาก่อน เช่น ใบ ดอกของพืช แมลง เป็นต้น โดยสามารถเลือกสภาวะการทดสอบได้ทั้งสภาวะสุญญากาศสูง (High vacuum, น้อยกว่า 1.3 x 10-2 Pa) สภาวะสุญญากาศต่ำ (Low vacuum, 10 ถึง 30 Pa) และสภาวะใกล้ความดันบรรยากาศ (Environmental SEM, 130 ถึง 2600 Pa) นอกจากนี้ยังสามารถถ่ายวิดีโอบันทึกการเปลี่ยนแปลงลักษณะโครงสร้าง การเคลื่อนที่ของตัวอย่างในช่วงระยะเวลาหนึ่งได้

สอง SEM5800 ใช้ถ่ายภาพโครงสร้างพื้นผิวภายนอกของวัสดุต่างๆ สามารถขยายสูงสุดถึง 300,000 เท่า สามารถตรวจหาสิ่งผิดปกติบนชิ้นงาน วิเคราะห์หาชนิดและปริมาณของธาตุในวัสดุ และแสดงแผนภาพการกระจายของธาตุชนิดต่างๆในวัสดุ วิเคราะห์ตัวอย่างประเภทวัสดุต่างๆทางโลหะ เซรามิกส์ พอลิเมอร์ เซลล์พืช เซลล์สัตว์ และสามารถดูตัวอย่างที่มีความชื้นต่ำๆได้

ผลงานของฉัน ในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา มีทั้งที่เรียกว่า ง่าย ไปถึงยากมากก็มี แต่สำหรับตัวฉันงานทุก ๆ งานฉันทำด้วยความเต็มใจไม่ว่าจะยากหรือง่าย ด้วยเพราะฉันจำคำนี้ ได้ดีเสมอมา

ค่านิยมของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คือ S H I P อันได้แก่

  • S มาจาก Service Mind หมายถึง จิตบริการ
    ใส่ ใจมุ่งเน้นการให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของลูกค้า สร้างสัมพันธภาพกับลูกค้าด้วยบริการที่ดีที่สุด ความพึงพอใจและความสำเร็จของลูกค้าคือ มาตรฐานในการประเมินประสิทธิผลของการบริการ และต้องไม่ลืมที่จะบริการ 'ลูกค้าภายใน' ด้วยจิตบริการด้วยเช่นเดียวกัน
  • H มาจาก Happiness หมายถึง การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเรา ต้องร่วมกันสร้างองค์กรที่มีสัมพันธภาพที่ดีภายในองค์กร โดยเกิดจากความจริงใจ เราต้องปฏิบัติดีต่อกันทุกด้าน ทั้งการสื่อสารดี การรับรู้ดี การเข้าใจดี และการตอบสนองดี สัมพันธภาพภายในที่ดีจะทำให้องค์กรและสมาชิกมีความสุข เมื่อสมาชิกมีความสุขแล้วจะทำให้การบริการจะมาจากจิตสำนึกบริการจริงๆ จะทำให้เกิดนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นมาร่วมกัน เราต่างจะช่วยสนับสนุนกันและกันเพื่อมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ
  • I มาจาก Innovation หมายถึง สร้างสรรค์นวัตกรรม
    นวัต กรรมคือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ หรือการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่ง ขึ้น นวัตกรรมคือแนวคิด แนวทางบริการใหม่ๆ หรือการปรับปรุงรูปแบบการบริการที่ทำอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น นวัตกรรมจะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้นยิ่งกว่าเดิม เราต้องสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ หรือนวัตกรรมที่ดีกว่าที่มีอยู่ เพื่อพัฒนางานและการเรียนรู้เพื่อที่เราจะได้พัฒนาตนเอง
  • P มาจาก Professionalism หมายถึง เชียวชาญอย่างมืออาชีพเรา จะต้องเรียนรู้และฝึกฝนตนเองอย่างต่อเนื่องให้มีขีดความสามารถและทักษะที่ โดดเด่น เพิ่มคุณค่าของการให้บริการด้วยความรู้ความชำนาญในวิชาชีพ และการปฏิบัติงานที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ไว้วางใจ เรากล้าและพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้น เพิ่มพูนศักยภาพของตนเองโดยเรียนรู้จากความผิดพลาด หากเราเรียนรู้สิ่งใหม่แล้วนำไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่รู้อยู่แล้ว โอกาสที่จะเกิดนวัตกรรมย่อมมีอยู่ได้ทุกเมื่อ
ก่อนจบบันทึก ฉันพึงระลึกอยู่เสมอว่า นี้คือบ้านหลังที่สองของฉัน
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 07 กันยายน 2559 15:19 แก้ไข: 07 กันยายน 2559 15:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Zenki, Ico24 pompom, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

#บันทึกแนะนำ 9 กันยายน 2559

ฉันทำอะไร?

สุข สนุกกับการ show and share ในพื้นที่ชานชลาแห่งการแบ่งปันแห่งนี้

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.226.122.74
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ