นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) การแต่งกายของนักศึกษาหญิง

จากที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานกิจการนักศึกษา เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554 มีการพิจารณา เรื่องปัญหาการแต่งกายของนิสิตนักศึกษา เนื่องจาก ตามที่ปรากฏเป็นข่าวทาง นสพ.ว่าสือของญี่ปุ่นหลายๆ ฉบับ ได้ทำการสำรวจเกี่ยวกับการแต่งกายของชุดนักศึกษาในปัจจุบันกลา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา   สร้าง: 24 พฤษภาคม 2554 15:25 แก้ไข: 24 พฤษภาคม 2554 15:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) กำหนดกำหนดการโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ประจำปี การศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2554ดังรายละเอียดตามเว็บไชด์นี้คะ กองกิจการนักศึกษา มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา   สร้าง: 24 พฤษภาคม 2554 14:58 แก้ไข: 24 พฤษภาคม 2554 14:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) รายนามผู้บริจาคม.อ.ช่วยเหลือน้ำท่วม ปี2553

รายนามผู้บริจาคม.อ.ช่วยเหลือน้ำท่วม ปี2553 มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา   สร้าง: 03 พฤศจิกายน 2553 11:48 แก้ไข: 03 พฤศจิกายน 2553 11:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) กำหนดการจัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553

เรียน ทุกคณะ เพื่อทราบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการให้แก่นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2553 โดยกำหนดจัดโครงการฯ ระหว่างวันที่ 1 - 5 มิถุนายน 2553 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ หน้าลานพระบิด... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา   สร้าง: 29 มกราคม 2553 14:02 แก้ไข: 29 มกราคม 2553 14:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) กำหนดการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2552

เรียนทุกท่านและทุกคณะ วิทยาเขตหาดใหญ่ ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ได้กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปี 2552 ระหว่างวันที่ 26 - 31 พฤษภาคม 2552 โดยมีวัถตุประสงค์เพื่อให้การตอ้นรับ สร้างความอบอุ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา   สร้าง: 30 เมษายน 2552 09:24 แก้ไข: 30 เมษายน 2552 09:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(33) ขอแจ้งกำหนดการถวายพระพรชัยมงคล ฯเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

เนื่องจากมาสมาชิก share ที่อ่านข่าวกิจกรรมของปีที่ผ่านมแล้วได้สอบถามกิจกรรมของวันที่ 5 ธันวาคม 2551 จึงขอแจ้งให้ทราบแทน ปชส.มหาวิทยาลันฯดังนี้คะ พร้อมทั้งขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมด้วยนะคะกำหนดการ พิธีถวายพระพรชัยมงคล สดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา   สร้าง: 28 พฤศจิกายน 2551 13:20 แก้ไข: 28 พฤศจิกายน 2551 13:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(6) ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมกับคณะวิศวะกรรมศาสตร์ที่คงครองแชมป์การได้รับรางวัลตัวชี้วัดที่ 4.1.4

ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ทำคำรับรองการปฏิบัตราชการประจำปีงบประมาณ 2551 กับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และกำหนดให้มหาวิทยาลัยจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2551เพื่อรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดและเป้าหมายใ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา   สร้าง: 21 ตุลาคม 2551 11:06 แก้ไข: 21 ตุลาคม 2551 11:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แผนกลยุทธ์และการดำเนินงานประกันคุณภาพด้านกิจการนักศึกษา

เรียน ทุกคณะ กองกิจการนักศึกษาชึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่ต้องขับเคลื่อนภารกิจสู่การดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ที่กำหนดไว้ให้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย จึงได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแผนกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา   สร้าง: 09 ตุลาคม 2551 11:57 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2551 11:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) ขอแก้ไขข้อมูล เรื่องไทยยังไม่ปรับเวลา

สวัสดีคะ วันนี้ได้อ่านข่าวจากเมล์จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อว่าเรื่องไทยปรับเวลาใหม่ให้ตรงกันทั่วประเทศไทย ชึ่งมีผลบังคับใช้ 23 สค.51 ไทยปรับเวลาใหม่ ให้ตรงกันทั่วประเทศ บังคับใช้ 23 ส.ค.51 จากความเหลื่อมล้ำทางเวลาของไทย จนทำให้ไม่เป็นมาตรฐ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): กองกิจการนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา   สร้าง: 14 สิงหาคม 2551 08:56 แก้ไข: 14 สิงหาคม 2551 11:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(17) ขอชื่นชมกับคณะวิศวะที่ได้รับรางวัลมากที่สุดจากการรายงานข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ 4.1.4 จำนวนนักศึกษา/ศิษย์เก่าที่

เรียน ทุกคณะ/หน่วยงาน ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ทำคำรับรองการปฏิบัตราชการประจำปีงบประมาณ 2551 กับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และกำหนดให้มหาวิทยาลัยจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2551เพื่อรายงานผลการปฏิบัติราชการต... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา   สร้าง: 08 กรกฎาคม 2551 17:03 แก้ไข: 11 กรกฎาคม 2551 13:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]