นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2672
ความเห็น: 0

กำหนดการจัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

เรียน ทุกคณะ  เพื่อทราบ

                                          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการให้แก่นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา   2553   โดยกำหนดจัดโครงการฯ ระหว่างวันที่  1 - 5   มิถุนายน  2553  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ  หน้าลานพระบิดาฯ  และนอกสถานที่ ตามตารางดังนี้    

วันที่/เวลา

กิจกรรม        สถานที่
     1  มิถุนายน2553  
    17.00 20.00.น.*กิจกรรมปฏิญาณตนและ ความภาคภูมิใจลูกพระราชบิดาฯ           (กรณีมีฝนตกหนัก อาจจะมีการปรับเปลี่ยน)       ณ หน้าลานพระ             บิดาฯ
    2  มิถุนายน 2553  
    08.30    16.30 น.   16.30  -- 17.30 น.   17.30 – 19.30 น.***กิจกรรมการแนะนำมอ./ทักษะการคิด/เทคโนโลยี /ลงทะเบียน  พัก อาหารเย็น /  ชม VTR แนะนำเรื่องต่างๆ            กิจกรรม เสวนา สังคมพหุวัฒนธรรม        ศูนย์ประชุม ฯ
    3  มิถุนายน 2553  
09.00 16.00 น.        กิจกรรมพัฒนา ,วิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์          ศูนย์ประชุมฯ
         กิจกรรม ทักษะภาษาอังกฤษ / การใช้หอสมุด / สุขภาพ 
16.00  -  18.00  น.18.00 21.00 น.***  ...................................................................................       กิจกรรม สายใจเดียว (มอ.) เกลียวสัมพันธ์         ศูนย์ประชุมฯ
    4  มิถุนายน 2553  
     05.00 08.00 น.     09.00 น เป็นต้นไป         กิจกรรมเปิดตะวันน้องใหม่         กิจกรรมปฐมนิเทศฅณะต่างๆ  ณ หน้าลานพระ บิดาฯ/โรงยิมฯ /ป.210    คณะต่าง ๆ 
   5   มิถุนายน 2553  
     06.30 12.00 น.     15.00 -  18.00 น. 19.00 – 22.00 .***กิจกรรม มอ. เติมหัวใจให้สังคม ( น้องใหม่บำเพ็ญฯเวทีมหาวิทยาลัย  มอ.เติมหัวใจให้สังคม)กิจกรรมบันเทิง / การแสดง     ภายในและนอก     ศูนย์ประชุม      โรงยิมฯ
                               *  อาหารเย็น    *** อาหารว่าง กลางวันและเย็น                รายละเอียดในแต่ละกิจกรรมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง และได้แจ้งขอความร่วมมือไม่ให้คณะจัดกิจกรรมซ้ำซ้อนกับของมหาวิทยาลัยฯ    และไม่ควรจัดกิจกรรมของคณะหลังจากเลิกการจัดตามกำหนดการข้างต้น   ทั้งนี้กำหนดการข้างต้นผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมผู้รับผิดชอบด้านกิจการนักศึกษาและด้านวิชาการชึ่งมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กีฬาและวัฒนธรรมเป็นประธาน พร้อมทั้งได้แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจการนักศึกษา และแจ้งทุกคณะ(ทางอีเมล์)ทราบแล้ว                                                                                                                                                  Update 25 มค.53                                                           กองกิจการนักศึกษา

 

หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 29 มกราคม 2553 14:02 แก้ไข: 29 มกราคม 2553 14:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.236.62.49
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ