นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1945
comment: 5

โครงการพัฒนางานกองกิจ(เพิ่มเติม)

พัฒนางาน
  •  วันนี้งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ได้ส่งโครงการพัฒนางานมาอีก 1 โครงการ  รวมแล้วปี 2551 กองกิจนักศึกษาได้เสนอโครงการพัฒนางาน จำนวนทั้งหมด 4 โครงการ คือ

1.โครงการการบ่มเพาะนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2.โครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตร

3.เทคนิดการเขียนเอกสารสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน

4.โครงการพัฒนาการให้บริการไปรษณีย์ภัณท์นักศึกษา

 

หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 19 พฤศจิกายน 2550 14:47 แก้ไข: 07 ธันวาคม 2550 11:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

  • บอกชื่อโครงการด้วยดิ........ อยากรู้ ..ๆ.ๆ.ๆ.ๆ.ๆ
  • บอกชื่อโครงการให้แล้วตามคำเรียกร้องนะคะ ขอโทษด้วยคะ พอดีลืมนึกไป ว่าตัวเองได้รายงานไปแล้วแต่มันอยู่อีกฉบับนะ
  • P   พี่อี๊ดขา  อยากให้พี่อี๊ดจัดโครงการพัฒนาบุคลากรของกองกิจการนักศึกษาทุกปี
  • เพราะหากบุคลากรไม่พัฒนาตัวเอง  ต่อให้นำระบบอะไร  มาจับก็ไม่ประสบความสำเร็จนะคะ
  • หนูเห็นด้วยกับทุกระบบประเมินคุณภาพ 5 ส  QA ฯลฯ
  • สำคัญนะพี่อี๊ด  อย่าลืมบอกน้องด้วยนะคะ
  • ได้แจ้งให้ทราบแล้วทาง blog ว่ากองฯมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกองฯไปแล้วเมือต้นเดือนพย 50 .ชึ่งจะมีโครงการสัมนาเจ้าหน้าที่กองฯ ในเรื่องการให้บริการ และจัดอบรมการใช้โปรแกรมในการปฏิบัติงาน คะ ชึ่งได้จัดไปแล้ว ยกเว้นโครงการสัมมนาชึ่งกำหนดจัดเดือน  28-29มีค.51คะ สำหรับโครงการอื่นๆไม่มีเจ้าคะ เพราะมหาวิทยาลัยไม่ให้งบประมาณ เจ้าคะ 
  • ตอนนี้ทุกๆๆเรื่อง/โครงการจตะมีปัญหางบประมาณ พี่ของบไปทุกๆๆปี เรื่องพัฒนนาบุคลากร แต่ก็ได้รับเพียง 1 โครงการคือสัมนานะคะ

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 100.26.179.251
Message:  
Load Editor
   
Cancel or