นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2320
ความเห็น: 2

ขอแก้ไขข้อมูล เรื่องไทยยังไม่ปรับเวลา

ยังไม่ปรับเวลาใหม่มีผลบังคับใช้ เดิม

            สวัสดีคะ 

          วันนี้ได้อ่านข่าวจากเมล์จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อว่าเรื่องไทยปรับเวลาใหม่ให้ตรงกันทั่วประเทศไทย ชึ่งมีผลบังคับใช้ 23  สค.51


        ไทยปรับเวลาใหม่ ให้ตรงกันทั่วประเทศ บังคับใช้ 23 ส.ค. 51    
จากความเหลื่อมล้ำทางเวลาของไทย จนทำให้ไม่เป็นมาตรฐาน
สถาบันมาตรวิทยากระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
จึงดำเนินการปรับเปลี่ยนเวลาของไทยใหม่ทั่วประเทศ เพื่อให้ถูกต้องแม่นยำตามหลักสากล  

                   ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พล.อ.ต.ดร.เพียร โตท่าโรง
ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เปิดเผยว่า ขณะนี้สถาบันมาตรวิทยาฯจะดำเนินการปรับเปลี่ยนเวลาของประเทศ ไทยใหม่ทั่วประเทศ เพื่อให้ถูกต้องแม่นยำตามหลักสากล เพราะที่ผ่านมามาตรฐานเวลาของไทยไม่เคยตรงกันซึ่งจะเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจร ทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ.2550
ถูกต้องแม่นยำตามหลักสากล ซึ่งจะมีพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิด      
             โดยจะทำการปรับเวลาประเทศไทยให้เร็วกว่าเวลาปัจจุบัน 30 นาที ตัวอย ่าง ปัจจุบันเวลา 8:30 น.จะต้องปรับเป็น 8:00 น.

             เพราะฉะนั้นประชาชนชาวไทยทั้งประเทศจะต้องตื่นเร็วกว่าปกติ 30 นาทีเพื่อรักษาสภาพการดำเนินชีวิตให้เหมือนเดิมปกติ ก่อนที่จะมีการปรับเวลา โดยมีผล บังคับใช้ในวันที่ 23 สิงหาคมนี้ โดยกำหนดให้ผู้ประกอบ 4 ประเภท ดังนี้     
         1. ผู้ ประกอบกิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายภาพและเสียง อาทิ  ผู้ให้บริการโทรศัพท์ขั้นพื้นฐาน โทรศัพท์ เคลื่อนที่ ผู้ให้บริการเอทีเอ็ม เป็นต้น  
          2. ผู้ให้ บริการการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาทิ
ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต เจ้าของหอพัก โรงแรม หน่วยราชการ บริษัทต่างๆ เป็นต้น      
         3. ผู้ให้บริการเช่าระบบคอมพิวเตอร์         

         4. ผู้ให้บริการร้านอินเตอร์เน็ตต่างๆ 

           ทั้งนี้ผู้ให้บริการทั้งหมด ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
หากไม่ปฏิบัติตามตามกฎหมายของกระทรวงไอซีที จะต้องมีโทษปรับประมาณ 1-5 แสนบาท    
          พล.อ.ต.ดร.เพียรกล่าวอีกว่า สำหรับประชาชนทั่วไป หากต้องการตั้งเวลาให้เป็นมาตรฐานขณะนี้สถาบันมาตรวิทยาฯ ได้ประสานกับกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ   เพื่อตั้งเวลามาตรฐานสำหรับประเทศไทยแล้ว และกำลังประสานกับกรมประชาสัมพันธ์  เพื่อเทียบเวลาผ่านทางสถานีวิทยุเอฟเอ็ม เพื่อให้ประชาชนเทียบเวลาทางวิทยุเอฟเอ็มได้
แต่ต้องมีตัวสัญญาณรับที่เรียกว่า ไทม์ เซิร์ฟเวอร์ ติดที่นาฬิกาที่ต้องการจะเชื อมกับสัญญาณเอฟเอ็มด้วย ในส่ว นนี้ทางสถาบันมาตรวิทยาฯ จะประสานกับบริษัทที่ผลิตนาฬิกา เพื่อผลิตนาฬิกาพิเศษที่ตรงเวลา และมีความแม่นยำมากที่สุด   

                   
 '            การปรับเปลี่ยนเวลาใหม่ครั้งนี้ ถือว่ามีความสำคัญมาก เพราะทุกคนต้องการความแม่นยำโดยเฉพาะหน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับข้อมูล เรื่องของความมั่นคง เรื่องของสุขภาพ  การทดลองทางวิทยาศาสตร์ บริษัทกระจกไทยอาซาฮี จำกัด มหาชน    พวกสัญญาณดาวเทียมวิศวกรที่อาศัยอยู่บ้านฟาร์มเฮ้าส์ และที่สำคัญงานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยแกะรอยของอาชญากรรม และสามารถใช้เป็นหลักฐานมัดตัวผู้กระทำผิดได้  โดยมีเวลาเป็นเครื่องยืนยันการกระทำ เห็นได้ชัดจากกรณีใบแดงของ นายยงยุทธ ติยะไพรัช
เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง หลักฐานสำคัญก็มาจากเรื่องของเวลา' พล.อ.ต.ดร.เพียร  กล่าว และว่า ที่ผ่านมาเวลาของประเทศไทยไม่มีมาตรฐานแน่นอน และไม่ตรงกัน  เห็นได้ชัดเจนที่สุดช่วง 08.00 น. และ 18.00 น. ที่เป็นช่วงเคารพธงชาติ  แต่ละจังหวัดเวลาเคารพธงชาติจะไม่เท่ากันเลย  แม้กระทั่งฟรีทีวีในบ้านเมืองก็ยังมีเวลาไม่ตรงกัน

 

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): กองกิจการนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 14 สิงหาคม 2551 08:56 แก้ไข: 14 สิงหาคม 2551 11:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

 ประเทศไทยยังไม่ปรับเวลาใหม่ค้าบ

 

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ แจ้งว่า เวลามาตรฐานของประเทศไทยยังคงเป็นเวลาเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดตามที่มีข่าวปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์รายวันฉบับวันที่ 6 สิงหาคมพ.. 2551 ใจความว่า1 ที่ผ่านมาเวลาของประเทศไทยไม่มีมาตรฐานแน่นอน อย่างช่วงเคารพธงชาติที่แต่ละจังหวัดเคารพธงชาติไม่ตรงกัน ดังนั้นสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จะปรับเปลี่ยนเวลาของประเทศไทยใหม่ทั่วประเทศ เพื่อให้ถูกต้องแม่นยำตามหลักสากล” 2,3นอกจากนี้แล้ว ข่าวดังกล่าวยังได้ถูกขยายความเพิ่มเติมภายหลังพร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบเพิ่มเติมอีกด้วย ส่งเป็นข่าวที่ส่งต่อกันเป็นทอดๆทางอีเมล์ จึงเกิดกระแสข่าวลือว่า สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติจะปรับเปลี่ยนเวลาของประเทศไทยไปอีก 30 นาที ข่าวดังกล่าว ได้ทำให้เกิดความเข้าใจผิดและทำให้เกิดความแตกตื่นขึ้น ซึ่งได้มีผู้คนเป็นจำนวนมากสอบถามมายังฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้าซึ่งรับผิดชอบทางด้านไฟฟ้า เวลาและความถี่ จึงขอเรียนทำความเข้าใจดังนี้สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คือ ผู้รับผิดชอบในการสร้างและรักษาวินาทีมาตรฐานของประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.. 2540 และเป็นผู้รับผิดชอบส่งสัญญาณเวลา (time signal) ที่เกิดจากการสร้างวินาทีมาตรฐานไปยังหน่วยงานกลางระหว่างประเทศเพื่อร่วมกำหนดมาตราเวลาพิกัดสากล UTC (Coordinated Universal Time) ร่วมกับสถาบันมาตรวิทยาและหน่วยงานด้านเวลาของประเทศอื่นมาตราเวลาพิกัดสากล UTC นี้ได้รับการยอมรับร่วมกันให้เป็นมาตราเวลาระหว่างประเทศ โดยที่เวลามาตรฐานของประเทศต่างๆ จะได้จากการบวกเวลาตามมาตราเวลาพิกัดสากล UTC กับค่าประจำ Time zone ที่ประเทศนั้นตั้งอยู่ เช่นประเทศไทยตั้งอยู่ใน Time zone ที่ + 7 ดังนั้น เวลามาตรฐานของประเทศไทยจึงเป็น เวลา UTC + 7 ชั่วโมง สิ่งที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติกำลังดำเนินการ และต้องการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไปทราบก็คือ ขณะนี้สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติได้จัดให้มีการถ่ายทอดสัญญาณเวลาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต NetworkTime Protocol เพื่อให้ผู้ที่ประสงค์จะใช้งานมาตราเวลาพิกัดประเทศไทย หรือเวลามาตรฐานประเทศไทย สามารถเข้าถึงข้อมูลเวลาดังกล่าวได้อย่างทั่วถึง โดยเซอร์เวอร์เวลา (time servers) ที่ถ่ายทอดสัญญาณเวลา มาตรฐานประเทศไทย ที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้จัดให้มีขึ้นคือ time1.nimt.or.thและ time2.nimt.or.thโดยหวังว่า การถ่ายทอดสัญญาณเวลามาตรฐานของประเทศผ่านระบบนี้ จะเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการใช้เวลาที่ถูกต้องตรงกับ เวลามาตรฐานของประเทศสามารถปรับจูน (tune) คอมพิวเตอร์ของตนให้มีเวลาตรงกับเวลามาตรฐานของประเทศได้ หากสถานีโทรทัศน์และวิทยุทั้งหลาย จะปรับจูนเวลาของสถานีผ่านระบบอินเตอร์เน็ตดังกล่าวก็น่าจะทำให้เวลาเชิญธงชาติขึ้นสู่และลงจากยอดเสาในเวลา 8:00 .และ 18:00 . ตามลำดับ ของแต่ละสถานีตรงกัน และน่าจะส่งผลต่อไปยังประชาชนทั่วไป ซึ่งเทียบเวลาของนาฬิกาของตน กับเวลาของสถานีโทรทัศน์และวิทยุดังกล่าวอย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจำกัดและความไม่แน่นอนของเส้นทาสัญญาณเวลา ระหว่างผู้รับสัญญาณและตัวจ่ายสัญญาณของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ความถูกต้องของการถ่ายทอดเวลาผ่านทางอินเตอร์เน็ตจึงจำกัดอยู่ในย่าน 1 วินาทีเท่านั้น  ข้อมูลโดย ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

11 สิงหาคม 2551

 

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่ และ ที่นี่

  • ขอบคุณมากคะน้องยาม ที่ช่วยให้ข้อมูล
  •  คงต้องขอแก้ไขข้อมูลใหม่ตามข้างล่างคะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.236.62.49
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ