นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2098
ความเห็น: 6

ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมกับคณะวิศวะกรรมศาสตร์ที่คงครองแชมป์การได้รับรางวัลตัวชี้วัดที่ 4.1.4

ประจำปีงบประมาณ 2551 รอบ 12 เดือน
    ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ทำคำรับรองการปฏิบัตราชการประจำปีงบประมาณ 2551  กับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และกำหนดให้มหาวิทยาลัยจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2551   เพื่อรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดและเป้าหมายในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกับ กพร.  กองกิจการนักศึกษชึ่งรับผิดชอบตัวบ่งชี้ 4.1.4 ข้อมูลนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ  วิชาชีพ   คุณธรรมจริยธรรม หรือ รางวัลทางวิชาการ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติหรือนานาชาติ  

             ผลการรายงาน ข้อมูลรอบ 12    เดือน ปีงบประมาณ 2551  (1 ตุลาคม  2550 30  กันยายน 2551) ชึ่งมหาวิทยาลัยได้ตั้งเป้าหมายไว้จำนวน 72 คนเท่านั้น แต่ ผลการดำเนินงานในรอบ 12 เดือน  มหาวิทยาลัยสามารถ ทำได้ที่เกินเป้าแล้ว(ได้ถึง   146  คน) ที่ส่งผลให้มอ.จะได้ 5 คะแนนเต็มอีกในปีงบประมาณ 2551นี้ 

            ชึ่งรางวัลดังกล่าวก็คงต้องยกแชมป์ให้กับคณะวิศวะฯเช่นเดียวกับในทุกๆๆปีที่ผ่าน ขอปรบมือให้ด้วยใจจริงและขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและผู้บริหารคณะ วิศวะคะและขอเรียนให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย   และทุกคณะ/หน่วยงานทราบด้วยดังรายละเอียดตามเว็บไชด์กองกิจการนักศึกษา

http://student.psu.ac.th/news/index.php?main=kpr

                                                                            อาภรณ์  อุ่นธวัชนัดดา

                                                                    ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 4.1.4

หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 21 ตุลาคม 2551 11:06 แก้ไข: 21 ตุลาคม 2551 11:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Siamhadotcom1 

อันนี้ ต้องขอบขอบคุณภาควิชา อาจารย์ที่สนับสนุนและนำนักศึกษาไปหาประสบการณ์ /เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยกิจการนักศึกษา/ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของคณะฯ ที่รวบรวมและให้ขอมูลกับคณะฯ ค่ะ   

  • ใช่แล้วคะ กองกิจการนักศึกษา ในนามของมหาวิทยาลัยฯ ต้องขอขอบคุณทุกคณะที่ให้ข้อมูลมาณที่นี่ด้วยคะ

ขอบคุณสำหรับการรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้  และขอเป็นกำลังให้ทุกคณะดำเนินการในส่วนนี้ให้ดียิ่งขึ้น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  ก.พ.ร. ไม่ได้วัดผลในตัวชี้วัดนี้
ด้วยเหตุผลว่า  ทุกมหาวิทยาลัยดำเนินการในส่วนนี้ได้บรรลุเป้าหมายเป็นอย่างดี

 

  • เสียดายๆๆ............แย่   แต่อย่างไรก็ตามทุกคณะของมหาวิทยาลัยจะต้องเก็บข้อมูลต่อไปในตัวนี้เพื่อรายงาน ประกันคุณภาพของปีต่อไปนะคะ
  • มาช้าดีกว่าไม่มานะจ๊ะ
  • ขอแสดงความยินดีด้วยนะที่ ม.อ เราทำได้ทะลุเป้า
  • ขอบคุณแทนมอ.คะ คิดว่าน่าจะได้ที่ 1 อีกแล้ว บอกแล้วว่าเราทำได้ หากทุกคนช่วยกัน

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.236.62.49
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ