นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 58 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
การแต่งกายของนักศึกษาหญิง 2960 0
กำหนดกำหนดการโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 2528 0
รายนามผู้บริจาคม.อ.ช่วยเหลือน้ำท่วม ปี2553 2757 0
กำหนดการจัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 2937 0
กำหนดการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2552 2448 2
ขอแจ้งกำหนดการถวายพระพรชัยมงคล ฯเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7027 33
ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมกับคณะวิศวะกรรมศาสตร์ที่คงครองแชมป์การได้รับรางวัลตัวชี้วัดที่ 4.1.4 2299 6
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แผนกลยุทธ์และการดำเนินงานประกันคุณภาพด้านกิจการนักศึกษา 2439 1
ขอแก้ไขข้อมูล เรื่องไทยยังไม่ปรับเวลา 2577 2
ขอชื่นชมกับคณะวิศวะที่ได้รับรางวัลมากที่สุดจากการรายงานข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ 4.1.4 จำนวนนักศึกษา/ศิษย์เก่าที่ 2711 17
การจัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2551 1735 2
กำหนดการโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2551 2277 6
ขอความอนุเคราะห์รายงานข้อมูลนักศึกษหรือศิษย์เก่าที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรมหรือรางวัลทางวิชาการด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพในระดับชาติ/นานาชาติปีงบประมาณ 2551 1564 5
กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการสัมมนาบุคลากร 2098 6
ตัวบ่งชี้ :กิจการนักศึกษา:ข้อมูลนักศึกษา/ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่อง 1784 5
เก็บภาพมาฝากจากการ เที่ยวภูชี้ฟ้า 5422 14
มาเที่ยวเชียงใหม่จ้า 1787 3
วันนี้ได้รับแต่สิ่งที่ดีๆๆๆๆ 1498 11
เพิ่มเติม ตัวบ่งชี้ :กิจการนักศึกษา:ข้อมูลการพัฒนานักศึกษาและรางวัลนักศึกษา 1627 10
ตัวบ่งชี้ :กิจการนักศึกษา 1456 6
Blog Tap : ความลับของ อาภรณ์ 2022 12
การพัฒนาหน่วยงาน :กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2249 7
เก็บภาพมาฝากจากการ Tour Australian 1854 7
เล่าเรื่องจาก Melbourne Austraian (ต่อ) 2315 10
MERRY X MAS FROM MELBOURNE AUSTRAIAN 2184 19
สาส์นจาก Dalai Lama 1589 2
การเข้าโครงการ IMT - GT VARSITY CARNIVAL ครั้งที่ 10 1906 7
การเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 1897 0
ประกาศรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องในโอกาส 40 ปี มอ. 2478 15
ควรเปลี่ยนสังคมไทย จากสังคมที่ใช้ความรู้ไปสู่สังคมผลิตความรู้ 1660 4
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา 5041 4
งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2551(ต่อ) 2120 18
SWOT ตัวบ่งชี้ 6.10 ประสิทธผลของการปฏิบัติงานคุณธรรม จริยธรรมและวินัยนักศึกษา 2683 3
รายงานผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้ที่ 6.10 ประสิทธิผลการปฏิบัติตามคุณธรรรม จริยธรรมและวินัยนักศึกษา 1680 3
จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2551 2018 4
รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องในโอกาส 40 ปี มอ. 2239 3
การพิจารณาศิษย์เก่าดีเด่น มอ. 2095 0
ขอเชิญร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร 80 พรรษา 1758 8
ผลการประเมินคุณภาพภายในกองกิจการนักศึกษา (ภารกิจที่ 14-16)และข้อเสนอแนะในภาพรวม 1717 2
ผลการประเมินคุณภาพภายในกองกิจการนักศึกษา (ภารกิจที่ 10-13) 1674 3
ผลการประเมินคุณภาพภายในกองกิจการนักศึกษา (ภารกิจที่ 5-9) 2530 4
การแต่งกายของนักศึกษาที่ ผิดเพศ ทำไงดีหนอ? 4071 10
ผลการประเมินคุณภาพภายในกองกิจการนักศึกษา (ภารกิจที่ 1-4) 1926 13
เล่าเรืองการตรวจ 5 ส. กองกิจฯ 1647 1
ขอเชิญชวนใช้โปรแกรมในการปฏิบัตงาน 1661 6
การทำ 5 ส กองกิจการนักศึกษา 2257 6
กิจกรรม 5 ส.กับชาวกองกิจฯ 1692 1
โครงการพัฒนางานกองกิจ(เพิ่มเติม) 2082 5
ใช้งานblogกับงานกิจการนักศึกษา ได้รับรางวัล 1636 3
บุคลากรดีเด่นของกองกิจการนักศึกษา 1805 4
โครงการพัฒนางานกองกิจ 2252 1
การพัฒนาบุคลากรกองกิจฯ 1734 5
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกองกิจฯ 1598 0
ประกันคุณภาพ 1761 0
ประกันคุณภาพด้านกิจการนักศึกษา 2283 10
การวให้ข้อมูล 2291 3
การรวบรวบรวมข้อมูลนักศึกษา 2636 11
การดูงานของงานหอพักนักศึกษา 3009 13