นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 58 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
การแต่งกายของนักศึกษาหญิง 2447 0
กำหนดกำหนดการโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 1925 0
รายนามผู้บริจาคม.อ.ช่วยเหลือน้ำท่วม ปี2553 2153 0
กำหนดการจัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 2351 0
กำหนดการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2552 1939 2
ขอแจ้งกำหนดการถวายพระพรชัยมงคล ฯเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6000 33
ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมกับคณะวิศวะกรรมศาสตร์ที่คงครองแชมป์การได้รับรางวัลตัวชี้วัดที่ 4.1.4 1843 6
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แผนกลยุทธ์และการดำเนินงานประกันคุณภาพด้านกิจการนักศึกษา 1906 1
ขอแก้ไขข้อมูล เรื่องไทยยังไม่ปรับเวลา 2043 2
ขอชื่นชมกับคณะวิศวะที่ได้รับรางวัลมากที่สุดจากการรายงานข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ 4.1.4 จำนวนนักศึกษา/ศิษย์เก่าที่ 2241 17
การจัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2551 1360 2
กำหนดการโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2551 1925 6
ขอความอนุเคราะห์รายงานข้อมูลนักศึกษหรือศิษย์เก่าที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรมหรือรางวัลทางวิชาการด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพในระดับชาติ/นานาชาติปีงบประมาณ 2551 1232 5
กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการสัมมนาบุคลากร 1749 6
ตัวบ่งชี้ :กิจการนักศึกษา:ข้อมูลนักศึกษา/ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่อง 1565 5
เก็บภาพมาฝากจากการ เที่ยวภูชี้ฟ้า 4934 14
มาเที่ยวเชียงใหม่จ้า 1521 3
วันนี้ได้รับแต่สิ่งที่ดีๆๆๆๆ 1244 11
เพิ่มเติม ตัวบ่งชี้ :กิจการนักศึกษา:ข้อมูลการพัฒนานักศึกษาและรางวัลนักศึกษา 1380 10
ตัวบ่งชี้ :กิจการนักศึกษา 1189 6
Blog Tap : ความลับของ อาภรณ์ 1698 12
การพัฒนาหน่วยงาน :กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1963 7
เก็บภาพมาฝากจากการ Tour Australian 1550 7
เล่าเรื่องจาก Melbourne Austraian (ต่อ) 2017 10
MERRY X MAS FROM MELBOURNE AUSTRAIAN 1940 19
สาส์นจาก Dalai Lama 1325 2
การเข้าโครงการ IMT - GT VARSITY CARNIVAL ครั้งที่ 10 1626 7
การเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 1563 0
ประกาศรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องในโอกาส 40 ปี มอ. 2124 15
ควรเปลี่ยนสังคมไทย จากสังคมที่ใช้ความรู้ไปสู่สังคมผลิตความรู้ 1348 4
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา 4759 4
งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2551(ต่อ) 1789 18
SWOT ตัวบ่งชี้ 6.10 ประสิทธผลของการปฏิบัติงานคุณธรรม จริยธรรมและวินัยนักศึกษา 2281 3
รายงานผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้ที่ 6.10 ประสิทธิผลการปฏิบัติตามคุณธรรรม จริยธรรมและวินัยนักศึกษา 1344 3
จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2551 1659 4
รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องในโอกาส 40 ปี มอ. 1755 3
การพิจารณาศิษย์เก่าดีเด่น มอ. 1707 0
ขอเชิญร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร 80 พรรษา 1540 8
ผลการประเมินคุณภาพภายในกองกิจการนักศึกษา (ภารกิจที่ 14-16)และข้อเสนอแนะในภาพรวม 1367 2
ผลการประเมินคุณภาพภายในกองกิจการนักศึกษา (ภารกิจที่ 10-13) 1335 3
ผลการประเมินคุณภาพภายในกองกิจการนักศึกษา (ภารกิจที่ 5-9) 2169 4
การแต่งกายของนักศึกษาที่ ผิดเพศ ทำไงดีหนอ? 3705 10
ผลการประเมินคุณภาพภายในกองกิจการนักศึกษา (ภารกิจที่ 1-4) 1634 13
เล่าเรืองการตรวจ 5 ส. กองกิจฯ 1302 1
ขอเชิญชวนใช้โปรแกรมในการปฏิบัตงาน 1367 6
การทำ 5 ส กองกิจการนักศึกษา 1987 6
กิจกรรม 5 ส.กับชาวกองกิจฯ 1370 1
โครงการพัฒนางานกองกิจ(เพิ่มเติม) 1726 5
ใช้งานblogกับงานกิจการนักศึกษา ได้รับรางวัล 1329 3
บุคลากรดีเด่นของกองกิจการนักศึกษา 1468 4
โครงการพัฒนางานกองกิจ 1930 1
การพัฒนาบุคลากรกองกิจฯ 1406 5
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกองกิจฯ 1273 0
ประกันคุณภาพ 1387 0
ประกันคุณภาพด้านกิจการนักศึกษา 1800 10
การวให้ข้อมูล 1841 3
การรวบรวบรวมข้อมูลนักศึกษา 2057 11
การดูงานของงานหอพักนักศึกษา 2510 13