นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(2) การจัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2551

การจัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2551 วิทยาเขตหาดใหญ่ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2551 ได้เสร็จสิ้นแล้ว จำนวนนักศึกษาใหม่ ที่เข้าร่วมโครงการปีนี้ ประมาณ 4, 700 กว่าคน ชึ้งจำนวนเพิ่มมาขี้นเกินเ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา   สร้าง: 10 มิถุนายน 2551 09:11 แก้ไข: 10 มิถุนายน 2551 09:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(6) กำหนดการโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2551

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้กำหนดให้มีการบูรณาการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และโครงการเตรียมความพร้อม เข้าด้วยกันในปีการศึกษา 2551 เนื่องจากนักศึกษากลุ่มเป้าหมายเดี่ยวกัน และเพื่อลดความช้ำช้อนในการทำงาน เวลาและค่าใช้จ่าย โดยม... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา   สร้าง: 24 เมษายน 2551 13:57 แก้ไข: 26 พฤษภาคม 2551 12:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(5) ขอความอนุเคราะห์รายงานข้อมูลนักศึกษหรือศิษย์เก่าที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรมหรือรางวัลทางวิชาการด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพในระดับชาติ/นานาชาติปีงบประมาณ 2551

เรียน ทุกคณะ/หน่วยงาน ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ทำคำรับรองการปฏิบัตราชการประจำปีงบประมาณ 2551 กับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และกำหนดให้มหาวิทยาลัยจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2551 นั้น ดังนั้นเพื่อให้การจัดทำร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา   สร้าง: 10 เมษายน 2551 09:32 แก้ไข: 10 เมษายน 2551 10:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(6) กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการสัมมนาบุคลากร

กองกิจการนักศึกษาได้กำหนดการสัมมนาเจ้าหน้าที่กองกิจการนักศึกษา เรื่อง การให้บริการอย่างไรให้เป็นเลิศ ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2551 ณ เลตรังรีสอร์ท จ.ตรัง ตามกำหนดการดังนี้ วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2551ภาคเช้า06.00 - ..06.00น. ออกเดินทาง /ลงทะเบีย... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา   สร้าง: 10 มีนาคม 2551 14:22 แก้ไข: 10 มีนาคม 2551 14:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(5) ตัวบ่งชี้ :กิจการนักศึกษา:ข้อมูลนักศึกษา/ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่อง

สื่บเนื่องจากที่คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2550 มาติดตามประเมินมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพัน์ธ์ 2551ไปแล้วนั้น ดิฉันชึ่งได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยรับผิดชอบตัวบ่งชึ้ที่ 4.1.4 ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา   สร้าง: 03 มีนาคม 2551 11:00 แก้ไข: 04 มีนาคม 2551 10:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(14) เก็บภาพมาฝากจากการ เที่ยวภูชี้ฟ้า

ตามที่ได้เรียนให้สมาชิกทราบไปแล้ว ช่วงระหว่างวันที่ 20-25 กพ.51 ดิฉันไปเที่ยวเชียงใหม่- เชียงราย ชึ่งเชียงใหม่จะไปทำงานและไปธุระเลยไม่มีภาพให้ดู สำหรับเชียงรายไปทำงานเช่นกันแต่พอมีเวลาอยู่บ้าง เลยไปเที่ยวและนอนที่ภูชี้ฟ้า 1 คืน ช่วงที่ไป วันเสาร์ท... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
คำสำคัญ (keywords): ภาพภูชี้ฟ้า
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา   สร้าง: 26 กุมภาพันธ์ 2551 14:04 แก้ไข: 27 กุมภาพันธ์ 2551 08:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) มาเที่ยวเชียงใหม่จ้า

สวัสดีคะช่วงนี้พี่อาภรณ์ มาเที่ยวที่เชียงใหม่พอดีมาเยี่ยมสามีชึ่งทำงานอยู่ที่เชียงใหม่ และมาดูที่ดินกะว่ากำลังว่าจะตัดสินใจชื้อดีไม่ดีอยู่ แล้วพร่งนี้จะไปดูสวนยางชึ่งสามีชื้อไว้กำลังปลูกยางอยู่ที่จังหวัดเชียงรายคะ จากนั้นจะไปเที่ยวต่อกะจะไปภูชี้ฟ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
คำสำคัญ (keywords): กองกิจการนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา   สร้าง: 22 กุมภาพันธ์ 2551 09:29 แก้ไข: 22 กุมภาพันธ์ 2551 09:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(11) วันนี้ได้รับแต่สิ่งที่ดีๆๆๆๆ

วันนี้ดิฉันได้รับแต่สิ่งที่ดีๆ ต่างๆ ชึ่งเป็นผลจากการที่ทำดี จึงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆๆ จึงอยากจะนำมาเล่าให้เพื่อนๆๆ สมาชิกรับทราบสิ่งต่างที่ว่าดีดังต่อไปนี้ 1.ได้รับหนังสือ เพือน เพื่อ มิตรภาพ โดโรธี อีตัน วัตส์ เขียน แปลเรียบเรียงโดย รังษิยา รุ่ง... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
คำสำคัญ (keywords): กองกิจการนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา   สร้าง: 19 กุมภาพันธ์ 2551 15:11 แก้ไข: 19 กุมภาพันธ์ 2551 15:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(10) เพิ่มเติม ตัวบ่งชี้ :กิจการนักศึกษา:ข้อมูลการพัฒนานักศึกษาและรางวัลนักศึกษา

สื่บเนื่องจากที่แจ้งให้ทราบไปแล้วในส่วนตัวบ่งชี้ ด้านกิจการนักศึกษาขอเรียนว่าทุกคณะ หน่วยงาน วิทยาเขต/เขตการศึกษา ยังจะต้องรายงานข้อมูลเพิ่มเติมอีกในตาราง common data ข้างล่าง ด้วยในเรื่องการพัฒนานักศึกษา และเงินรางวัลต่างๆที่นักศึกษาได้รับในระดั... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา   สร้าง: 06 กุมภาพันธ์ 2551 10:27 แก้ไข: 07 กุมภาพันธ์ 2551 09:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(6) ตัวบ่งชี้ :กิจการนักศึกษา

สืบเนื่องจากที่ดิฉันชึ่งได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้หนี่งที่รับผิดชอบรวบรวมข้อมมูลส่วนกลางด้านกิจการนักศึกษา ได้เข้าประชุมชี้แจงการรวบรวมข้อมูล เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 09.30น.ณ ห้องประชุม 215 สนอ. ชึ่งมีตัวบ่งชี้ที่กองกิจการนั... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
คำสำคัญ (keywords): ประกันคุณภาพ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา   สร้าง: 06 กุมภาพันธ์ 2551 09:21 แก้ไข: 06 กุมภาพันธ์ 2551 11:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]