นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(12) Blog Tap : ความลับของ อาภรณ์

วันนี้เป็นโอกาสดีที่ได้เล่า ความลับของตนเอง ที่ติดค้าง อิมจังไว้เพราะไม่อยากติดค้างไว้นานเดี่ยวถูกคิดดอกเบี้ย ขอเข้าเรื่องเลยนะคะ เอ๊ะจะเล่าอะไรดี............นึกไม่ค่อยออกนะ ...คือว่า.. เรื่องที่ 1 พี่รักหมามาก เหตุผลเพราะพี่อยู่กับหมา 3 ตัว และค... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา   สร้าง: 24 มกราคม 2551 16:26 แก้ไข: 25 มกราคม 2551 09:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(7) การพัฒนาหน่วยงาน :กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กองกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในทุกๆปี จะมีมหาวิทยาลัยต่างๆมาศึกษาและดูงาน ปีหนึ่งประมาณ 2-3 หน่วยงาน แสดงว่ากองกิจฯเราก็ไม่ธรรมดา ฮิๆๆๆ ที่มีหน่วยงานอื่นมาศึกษาและดูงานเราชึ่งเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 ก็เช่นเดี่ยวกันที่ทีมงานกิจก... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา   สร้าง: 22 มกราคม 2551 14:16 แก้ไข: 25 มกราคม 2551 09:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(7) เก็บภาพมาฝากจากการ Tour Australian

วันนี้พอมีเวลาบ้างเล็กน้อย จากที่ดิฉันไป Tour Australian ระหว่างวันที่ 24 ธค. 50- 6 มค.51 ดังที่เรียนให้สมาชิก share ได้ทราบไปแล้วแต่เนื่องจากเมื่อกลับมา มีงานมาก เต็มโต๊ะที่จะต้องสะสาง ขอโทษด้วยที่นำภาพมาฝากล่าช้า และไม่ได้อธิบายรายละเอียดใต้ภาพ ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา   สร้าง: 18 มกราคม 2551 10:47 แก้ไข: 25 มกราคม 2551 09:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(10) เล่าเรื่องจาก Melbourne Austraian (ต่อ)

เล่าต่อเก็บตกจากการมา TourMelbourne Austraian ชึ่งพักอยู่ที่ The Avenue Malvern East Vict oriaชึ่งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยที่ลูกสาวเรียนอยู่ คือ Monash Universityจากที่พักห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 กก. การเดินทางเข้าตัวเมือง เดินทางด้วยรถ Tram และรถ ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): tour austraian  เล่าสู่กันฟัง
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา   สร้าง: 31 ธันวาคม 2550 06:53 แก้ไข: 25 มกราคม 2551 09:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(19) MERRY X MAS FROM MELBOURNE AUSTRAIAN

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๑ สมาชิก share ทุกคน จาก melbourne Australianที่นี่ช่วงฉลอง chritmas วันนี้(24ธค50)วันนี้ได้tour เมือง melbourne มา ทั้งวัน อากาศที่นี่ หนาวมากเลย แดดออกยังหนาวเลย เสียดายจังไม่ได้ถ่ายรูปเลยยังไม่มีรูปมาฝาก หนาวประมาณ 10 องศาต้นๆๆ ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา   สร้าง: 24 ธันวาคม 2550 18:52 แก้ไข: 25 มกราคม 2551 09:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) สาส์นจาก Dalai Lama

ด้วยวันนี้ได้รับ อีเมล์จากุอัมพร อรุณศรี ฝากประชาสัมพันธ์ต่อว่า มี สาส์นจาก Dalai Lamaนี่คือคำสอนของท่าน Dalai Lama ที่ได้กล่าวไว้สำหรับปี 2000 นี้ณใช้เวลาในการอ่านและคิดตาม เพียง 2-3 นาทีเท่านั้นโปรดอย่าเก็บคำสอนนี้ไว้คนเดียว มิเช่นนั้นมนตราที่ส่... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
คำสำคัญ (keywords): กองกิจการนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา   สร้าง: 21 ธันวาคม 2550 12:08 แก้ไข: 25 มกราคม 2551 10:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(7) การเข้าโครงการ IMT - GT VARSITY CARNIVAL ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้าร่วมโครงการ IMT - GT VARSITY CARNIVAL ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 2กุมภาพันธ์ 2551 ณ UNIVERSITY SUMATERA UTARA ณเมืองเมดาน เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเชีย วัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมความสัมพันธ์ ส่งเสริมกิจก... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
คำสำคัญ (keywords): กองกิจการนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา   สร้าง: 21 ธันวาคม 2550 10:49 แก้ไข: 25 มกราคม 2551 10:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัอส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 4- 14 มกราคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดตรัง มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการแข่งขันจำนวนประมาณ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
คำสำคัญ (keywords): กองกิจการนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา   สร้าง: 21 ธันวาคม 2550 09:55 แก้ไข: 21 ธันวาคม 2550 09:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(15) ประกาศรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องในโอกาส 40 ปี มอ.

ด้วยวันนี้วันที่ 20 ธันวาคม 2550 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาศิษย์เก่าดีเด่น ได้ประชุมพิจารณาศิษย์เก่าดีเด่นเนื่องในโอกาส 40 ปีมอ.ที่คณะ/หน่วยงานเสนอมาทั้งหมด จากจำนวน 58 คน พิจารณาเอาจำนวน 40 โดยจำแนกศิษย์เก่าดีเด่นเป็น 4 ประเภทได้แก่ด้านความสำ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา   สร้าง: 20 ธันวาคม 2550 13:41 แก้ไข: 20 ธันวาคม 2550 13:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(4) ควรเปลี่ยนสังคมไทย จากสังคมที่ใช้ความรู้ไปสู่สังคมผลิตความรู้

ด้วยเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 ดิฉันได้ไปประชุมเรื่อง ชี้แจงคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ( กพร.)ปีงบประมาณ 2551 โดยศาสตรจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิริยานุวัฒน์ ที่โรงแรมเจบี หาดใหญ่ ดร.สมหวัง ได้สะท้อนคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาที่น่าสนใจในหลายป... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
คำสำคัญ (keywords): กิจการนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา   สร้าง: 19 ธันวาคม 2550 14:26 แก้ไข: 19 ธันวาคม 2550 15:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]