นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อัมพร
Ico64
อัมพร อรุณศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 8
กองกิจการนักศึกษา
Recent Activities
 • Not Available
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

Page Visits: 3264
comment: 14

มิติใหม่การพัฒนานักศึกษาปี2552

บางครั้งข้อมูลที่เราได้รับมาใหม่ อาจทำให้เราต้อง Delete ข้อมูลเดิมไปบ้าง

การที่เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ /เข้ารับการอบรม เหมือนกับให้สมองเราเปิดรับข้อมูลใหม่ และบางครั้งข้อมูลที่เราได้รับมาใหม่ อาจทำให้เราต้อง Delete ข้อมูลเดิมไปบ้างคือต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่  อย่างเช้าวันนี้ที่ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษาได้จัดอบรม การพัฒนานักศึกษาตามกรอบ TQA (Thailand Qualification Framework for Higher Education) ซึ่งกำหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐานโดยท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2552 และได้นำมาบรรยายโดย ดร.จิรวัฒน์ วีรังกร  ประธานอนุคณะกรรมการการพัฒนานักศึกษาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคกลาง  ได้ตอกย้ำและกระตุกต่อมคิดว่าการพัฒนานักศึกษาให้กับนักกิจการนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมว่าในโลกอนาคต (นักศึกษาปีชั้น 1 เรียนจบ ปี2556 เราต้องพัฒนานักศึกษาอย่างไร ) การทำงานนับตั้งแต่วินาทีนี้ เราทำเหมือนเดิมไม่ได้แล้ว เพราะ

 
 1. การเปลี่ยนแปลง (Change) การเมือง เศรษฐกิจ สังคม จะทวีความรุนแรงมากขึ้น สังเกตจากความรุนแรงของสังคมที่เพิ่มขึ้นทุกวัน จะหาความสมานฉันท์ได้จากที่ใด
 2. ตลาดแรงแรงงานจะพยากรณ์ยากขึ้น ปัจจุบันบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาต้องทำงานต่ำกว่าวุฒิ และซ้ำหางานไม่ได้อีก
 3. ยิ่งนานปี คุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์มากขึ้นกว่าอดีต ความเข้มข้นของคำว่าคุณภาพมากขึ้น บัณฑิตสงขลานครินทร์ต้องบอกได้ว่ามีจุดเด่นกว่าคนอื่นอย่างไร
 4. ความรู้ปฏิบัติจะสำคัญมากกว่าความรู้ทฤษฎี  นั่นหมายความว่าเราจะเน้นนักศึกษาแต่ทฤษฎีไม่ได้อีกแล้ว

         หันกลับมามองที่ ม.อ. เราต้องช่วยกันพัฒนานักศึกษาอย่างไร ถึงจะได้บัณฑิตตามโจทย์ดังกล่าวข้างต้น  เราต้องช่วยกันขบคิดและวางแผนเพื่อพัฒนานักศึกษาให้ได้ Learning Outcome  ตามกรอบมาตรฐาน TQF อย่างไร ถ้าเราต้องการให้บัณฑิตสงขลานครินทร์มี........ 

1. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ต้องสูงกว่าปัจจุบัน

2. เน้น ความรู้  สมรรถนะสูง ควบคู่กับภูมิคุ้มกันตนเอง

3. บัณฑิตหลากหลายความสามารถ หลากหลายภาษา  มีหลักคิดดี

4. บัณฑิตให้มีความพร้อมในการทำงาน

5. บัณฑิตต้องพร้อมรับทุกสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์

6. บัณฑิตต้องเก่ง ไอ ที  การสื่อสารทุกรูปแบบ

7. ต้องตามทันโลกาภิวัตน์  และรู้กาลเทศะ

8. เด่นชัดภาวะผู้นำ  คุณธรรม จริยธรรม

9. ให้ความสำคัญสำคัญเรื่องส่วนรวมตามพระปณิธานพระบิดาฯ.....

 นี่คือโจทย์ใหญ่ระดับมหาวิทยาลัย ที่มหาวิทยาลัยต้องกลับหลังหันมาทบทวน ต้องเพราะงานนี้เป็นงานที่จะต้องช่วยกันพลิกฟื้นหลายฝ่าย ทั้งวิชาการ  กิจการนักศึกษา   ซึ่งคงต้องใช้หลัก 4 M  Man

Money   Material   Management   พร้อมจัดสวัสดิการการกินอยู่หลับนอนของนักศึกษา และการดูแลสุขภาพนักศึกษาให้ดีกว่าเดิม

****เราต้องช่วยกันนะ คงไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่เราทุกคน****
สร้าง: 16 กรกฎาคม 2552 14:13 แก้ไข: 16 กรกฎาคม 2552 14:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

เห็นด้วยอย่างแรงครับคุงเพ่

แต่ไอ้เจ้าตัว  TQA  TQF  นี้สิ

อย่าบอกน่ะครับมันจะเป็นตัวใหม่ที่เข้ามาอีก

ลำพังไอ้เจ้าตัวเดิม ผมก็แทบปวดหัวอิตายแล้ว

ขออนุญาตเพิ่ม  M ที่ 5 ค่ะ  Moral 

 • P ใช่แล้วจ๊ะ น้องเฟก มันเหมือนและคล้ายของเดิมหละ
 • แต่เข้มข้นกว่าเดิมนะ
 • และเป็นหน้าที่เรา ๆ ท่าน ๆ ต้องช่วยกันนะ
 • มิฉะนั้นก็ไม่บรรลุเป้าหมาย
 • สวัสดีค่ะอาจารย์P
 • Moral ของอาจารย์ตรงกับข้อ 8 ด้านบนที่ต้องพัฒนานักศึกษาค่ะ

สวัสดีค่ะพี่อัมพร

คุณลักษณะ 9 ประการ ถ้าใครทำได้จะดีมากค่ะ และต่อไปในอนาคตเค้าคนนั้น จะเป็นคนที่พร้อมที่สุด และจะเป็นคนที่รับทุกสถานการณ์ได้

 • ใช่แล้วจ๊ะน้องสายฝนP สถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงมาก
 • เราต้องเตรียมทรัพยากรมนุษย์ให้พร้อมค่ะ

สวัสดีค่ะพี่อัมพร

แล้วเค้ามีแผนแยกประเภทของนักศึกษามั้ยค่ะ หรือว่าจะใช้กับทุกคน เช่นว่า

1. เลือกคนที่สนใจ หรือพื้นฐานของนักศึกษาแต่ละคน

2. ดูจากความสามารถแต่ละด้านของนักศึกษา แต่ละคน

 

 • เน้นทุกคนค่ะน้องสายฝน

ดีจังเลยค่ะพี่ ให้ความเสมอภาคกับทุกคน

 • ค่ะ เราทำงานกับนักศึกษา ต้องให้ความเสมอภาคทุกคน
Ico48
[IP: 83.114.163.71]
28 กรกฎาคม 2552 23:54
#46736

รักเธอ มอ(ประเทศไทย) 

ขอบอกค่ะพี่อัมพร ที่ฝรั่งเศสนี่ไม่มีหน่วยงานไหนมารับผิดชอดูแลนักศึกษาเหมือนหรอกค่ะ อย่างหมากก็หน่วยงานจัดหาที่พักและทุนเท่านัน..ส่วนเรื่องมากวดขันพัฒนานั้น เฮ่อ ๆ  ไม่มีระบบรุ่นพี่รุ่นน้อง..ชาวฝรั่งเศสเลือดร้อน ประท้วงเกือบตลอปี (แต่ที่ดีก็มีนะคะ)

รู้สึกดีที่ได้กลับไปมหาวิทยาลัยอีกครั้งและคงทุกครั้งตลอดไป

 • ขอบคุณน้องตาลมาก ที่ได้เห็นความสำคัญกับการทำงานกิจการนักศึกษาของพี่ ๆ ที่ผ่านมา
 • พี่ว่ามันคงอยู่ในสายเลือดคนไทยนะ....เรื่องความรักความผูกพันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง
 • ดั่งที่น้องตาลเห็นนั่นละ นักศึกษาจบไปแล้วหลายคนเมื่อพบเรามักมีแต่สิ่งดี ๆให้กัน อาจเป็นเพราะสมัยที่เขาเหล่านั้นเป็นนักศึกษาได้รับสิ่ง ๆจากเรากระมัง
 • พี่ไปสหกิจที่สุราษฎร์ พบนักศึกษาเคยเป็นกรรมการหอพักอาคาร 5 และปัจจุบันเป็นอาจารย์ที่วิทยาเขตตรัง เขาเข้ามาทักทายพี่ด้วยความอบอุ่น
Ico48
[IP: 83.114.164.155]
03 สิงหาคม 2552 18:43
#46946

ชาวฝรั่งเศสสายเลือดนักประท้วงเข้มข้นสุดๆ

เอ็กซ์เพรสโซ ยังเรียกพี่เลยค่ะ

เก้าข้อข้างต้น ชอบข้อสุดท้ายที่สุดค่ะพี่..

ถ้าเรามุ่งมั่นจะทำอะรเพื่อสังคมอย่างจริงจัง เชื่ออย่างหนึ่งว่า ศักยภาพของเราจะพัฒนาขึ้นมาเอง...จิตมุ่งมั่นที่จะทำให้ได้กระมัง

 • น้องตาลคือลูกพระบิดาที่แท้จริง

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 100.24.122.117
Message:  
Load Editor
   
Cancel or