นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อัมพร
Ico64
อัมพร อรุณศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 8
กองกิจการนักศึกษา
Recent Activities
 • Not Available
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

Page Visits: 2929
comment: 17

มิติใหม่การเรียนการสอนและกิจการนักศึกษา

สหกิจศึกษาเป็นการเรียนการสอนซึ่งนำวิธีการผสมผสานการเรียนในห้องเรียนร่วมกับ การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ

วันที่ 24 25 ก.ค. 2552 ที่ผ่านมาได้เป็นกระบวนกร (วิทยากร KM ) ให้กับโครงการ การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือสหกิจศึกษาสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน ที่จ.สุราษฎร์ธานี ผู้เข้าอบรมเป็นอาจารย์สถาบันอุดมศึกษา ขอเล่าสหกิจศึกษาก่อนนะคะ

สหกิจศึกษาเป็นการเรียนการสอนซึ่งนำวิธีการผสมผสานการเรียนในห้องเรียนร่วมกับ การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ประวัติความเป็นมา เริ่มต้นพัฒนาขึ้นในประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ในช่วงปี พ.ศ. 2446-2452 เรียกว่า ระบบการศึกษาแบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education) ในสหรัฐอเมริกา พบว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 เป็นต้นมา ระบบนี้ก้าวหน้ามากเนื่องจากได้รับ การสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐบาล และความร่วมมือจากสถานประกอบการ ปัจจุบันนี้สถาบันการศึกษาทั่วโลกจำนวนร้อยละ 33 นำระบบสหกิจศึกษามาใช้ และพัฒนาไปจนถึงระดับที่มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานในระดับนานาชาติ

ความสำคัญของสหกิจศึกษา เป็นการเรียนการสอนที่เพิ่มเติมประสบการณ์ทางด้านอาชีพ และการพัฒนาตนเองแก่นักศึกษา ในรูปแบบที่มีคุณค่าเหนือกว่าการฝึกงาน และเปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของบัณทิต ทำให้กิดการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และเข้าถึงชุมชนโดยการส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ (ชุมชน)  โดยผ่านนักศึกษาปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ......

ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสำคัญการศึกษาที่จะต้องพัฒนา ศักยภาพนักศึกษาควบคู่ไปกับความเป็นเลิศทางวิชาการและความชำนาญเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้สอดคล้องตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สอดคล้องกับ การพัฒนานักศึกษาตามกรอบ TQA (Thailand Qualification Framework for Higher Education) ซึ่งกำหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐานโดยท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2552 และได้นำมาบรรยายโดย ดร.จิรวัฒน์ วีรังกร  ประธานอนุคณะกรรมการการพัฒนานักศึกษาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคกลาง  ว่าการพัฒนานักศึกษาในโลกอนาคตต้องมีการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนและกิจการนักศึกษาไปจากเดิมเพราะ   การเปลี่ยนแปลง (Change) การเมือง เศรษฐกิจ สังคม จะทวีความรุนแรงมากขึ้น  ตลาดแรงแรงงานจะหางานยากขึ้น  ความรู้ปฏิบัติจะสำคัญมากกว่าความรู้ทฤษฎี  นั่นหมายความว่า.....สหกิจศึกษา.....น่าจะเป็นเครื่องมือที่ดีในการขับเคลื่อนการเรียนการสอนแบบใหม่ในวงการอุดมศึกษา   เพราะนักศึกษาได้ปฏิบัติงานเสมือนหนึ่งเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสถานประกอบการ รับผิดชอบที่แน่นอน โดยงานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานที่มีคุณภาพ  ทำงานเต็มเวลา (Full Time) และบางสถานประกอบการมีค่าตอบแทนให้นักศึกษา
*** ขอเชิญชวนปรับปรุงการเรียนการสอนและกิจการนักศึกษาแนวใหม่ ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานนะคะ***

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 27 กรกฎาคม 2552 13:00 แก้ไข: 30 กรกฎาคม 2552 08:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

สวัสดีค่ะพี่อัมพร

สายฝนอ่านของพี่แล้วดีใจกับน้องๆ นักศึกษาค่ะ พอสายฝนได้อ่านแล้วนึกย้อนกลับไปตอนที่สายฝนยังเป็นนักศึกษาอยู่ที่โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์พาณิชยการแล้ว จะเล่าให้ฟังว่าตอนที่สายฝนเรียนอยู่ชั้น "ปวช." สายฝนได้สมัครเป็นสมาชิกของ "โรตารี่" โรตารี่นี้ จะมีผู้บริหารของสถานประกอบการต่างๆ เป็นสมาชิกอยู่ สายฝนก็เข้าสมัครเป็นสมาชิก สายฝนในฐานะสมาชิกของ "โรตารี่" พอช่วงปิดเทอม ทางโรตารี่ เค้าก็หางานให้สายฝนทำ รู้มั้ยสายฝนทำอะไร เค้าให้สายฝนไปเปิดตลาดขายนม ให้เป็นพนักงานขายนมสด สายฝนก็หาตลาด และขายได้มากด้วยค่ะ สายฝนก็ได้ประสบการณ์จากการเป็นพนักงานขายนมสดมากทีเดียวค่ะ

 • นั่นแหละน้องสายฝนได้ประสบการณ์เต็ม ๆ เลย
 • เท่าที่พี่ทราบตอนนี้ม.หาดใหญ่ ได้ทำสหกิจศึกษาแล้วด้วย  คงต่อยอดมาจากอำนวยวิทย์พาณิชยการนี่เอง

สวัสดีค่ะพี่

ถ้ามหาวิทยาลัยต่างๆ นำระบบสหกิจศึกษามาใช้ ต่อไปนักศึกษาก็ต้องเก่งกันทุกคน การแข่งขันด้านตลาดแรงงานก็สูงขึ้น แล้วไม่ทำให้นักศึกษาลำบากใจหรือค่ะพี่ ว่าเค้าต้องมีความสามารถเหนือกว่าคนอื่นถึงจะเข้าทำงานได้ เพราะว่าทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

Ico48
[IP: 82.121.201.193]
27 กรกฎาคม 2552 15:21
#46658

พี่อัมพร

ถ้าเป็นที่ฝรั่งเศสการศึกษาเขาจะแบ่ง ให้เราเลือกถ้าเรียก็สหกิจฯ ตอนปีสุดท้ายน่ะค่ะหรืออาจเพิ่มมาให้อีกปี(จากปกติเรียน ป ตรี สามปี เป็นสหกิจ สี่ปี แต่ไม่ได้บังคับนะคะ)แต่จะมีเพียงบางคณะน่ะค่ะ

จำได้ว่า เคยอ่านของ สาขาการพัฒนา ที่ บอร์โด เขาจะให้ไปทำงานที่ยูเนสโกด้วย(เพราะองค์กรทำข้อตกลงร่วมกัน) การฝึกงานจากที่เคยผ่านมาทั่วไป ทั้งของตนเองและพี่ที่รู้จัก เขาจะให้โครงการมาให้เราไปรับผิดชอบ ทุกคนต้องมีตำแหน่งแบบทำงานจริง ส่วนรายได้นั้นกฎของที่ฝรั่งเศสให้แค่ ร้อยละสามสิบของเงินเดือนผู้ปฏิบัติงานจริงค่ะ แต่จากที่อ่านรายละเอียดของที่นั่นเขาให้ไปลงพื้นที่จริงประเทศอื่นกันเลยน่ะค่ะ จากนั้นเขาจะคัดนักเรียนเหล่านั้น เข้าทำงานจริงอีกทีด้วยน่ะค่ะ

แต่ข้อเสียของสหกิจในหลักสูตร สามปี คือ เมื่อจะมาเรียน ปโท นั้นต้องไปเรียนปีสุดท้ายของ ป ตรี (ภาคปกติ)มาก่อนหนึ่งปี 

เป็นหลักสูตรที่เปิดรับจำนวนจำกัดเพราะข้อจำกัดหลายฝ่ายน่ะค่ะ

อยากให้เมืองไทยมีบ้างเหมือนกันค่ะเพราะจะได้มีหลากหลายให้ผู้เรียนได้เลือก

Ico48
พี่อัมพร [IP: 192.168.100.112]
27 กรกฎาคม 2552 15:36
#46660
 • ใช่แล้วค่ะ นักศึกษาที่มีความสามารถเหนือกว่าคนอื่น ถึงจะมีงานทำ เช่นต้องเก่งด้านภาษา ไอ-ที หรือมีประสบการณ์ทำงานเหมือนจริง
 • เพราะต่อไปนี้หลักสูตรการเรียนการสอนคงต้องเน้นภาคปฏิบัติมากกว่าการเรียนแต่ทฤษฎีนะ
Ico48
พี่อัมพร [IP: 192.168.100.112]
27 กรกฎาคม 2552 15:42
#46661
 • ขอบคุณนะน้องตาล ที่นำการเรียนการสอนของฝรั่งเศสมาเล่าสู่กันฟัง เป็นข้อคิดที่ดีสำหรับนำมาเป็นแนวทางและเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงการเรียนการสอนได้

สายฝนอยากให้ลูกของสายฝนมาเรียนที่นี้บ้างจังเลย

 

Ico48
พี่อัมพร [IP: 192.168.100.112]
27 กรกฎาคม 2552 16:10
#46663
 • ตอนนี้ลูกเรียนอยู่ที่ไหนละ?

เรียนที่ "หาดใหญ่วิทยาลัยไ ม.3 ค่ะพี่ เป็นเด็กผู้ชายน่ารักมาก เป็นเด็กหัวดี ฉลาด แต่ไม่ตั้งใจเรียน

 • ไม่เป็นไรน้องสายฝน ตอนนี้ต้องกระตุ้นเขาบ้างในเรื่องความคาดหวังถ้าเขาต้องการเรียน ม.อ.

ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้น คงไม่จำกัดเวลาเรียนอยู่ในสถาบันการศึกษาเท่านั้น

นี่อาจเป็นแนวคิดใหม่ของอุดมศึกษาไทย

เรียนรู้เพื่อนำไปใช้จริง ไปใช้ให้ได้ผล และค่าตอบแทนก็ได้ตามผลงาน มากกว่าตามวุฒิการศึกษา

 •  ใช่แล้วค่ะ P เห็นด้วยอย่างมาก การเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่ได้จำกัดเรียนในสถาบันการศึกษา
 • สหกิจศึกษาเป็นแนวคิดใหม่ของการอุดมศึกษาไทยที่เน้นการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้จริงค่ะ
 • ซึ่งขณะนี้หลาย ๆ มหาวิทยาลัยนำไปประยุกต์ใช้จริง จุฬา เกษตรศาสตร์ ฯลฯ
 • เท่าที่ทราบในม.อ.หาดใหญ่  มีคณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Ico48
[IP: 83.114.163.71]
28 กรกฎาคม 2552 20:05
#46730

ขอเพิ่มเติมนะคะ คือ เรื่องความสามารถนั้น ถ้าจากที่เคยผ่านมา ที่นี่จะต้องเรียนภาษาอื่นคือ อย่างน้อยคุณต้องรู้จักภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศสและภาษาที่สามน่ะค่ะ หรือสี่ (ด้านรัฐศาสตร์)น่ะค่ะ

ส่วนไอที จากปีที่แล้วทางสถาบัน(เนื่องจากเรียนที่ IEP(เป็นโรงเรียนสอนด้านการเมืองโดยเฉพาะน่ะค่ะ) )จะมีหลักสูตรให้อบรม ซึ่งรวมทั้งการเขียนโปรแกรมพื้นฐานด้วย(เป็นหลักสูตตลอดปีการศึกษาค่ะ(เรียนกันทั้งปีเลย)) อันนี้ไม่ได้บังคับค่ะ

ส่วนปีสุดท้ายของ ป ตรี นั้น จะมีโครงการแลกเปลี่ยนถ้าใครที่ไปประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษต้องสอบโทเฟิล(ไทยคงทำอยู่แล้ว) ส่วนใครที่ไป เช่น ญี่ปุ่น อิตาลี (ก็ต้องสอบภาษานั้นๆ ด้วยน่ะค่ะ)

 • ขอบคุณมากค่ะน้องตาล....ที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติม เผื่อว่ามีผู้ใดต้องการศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส
Ico48
[IP: 83.114.164.155]
03 สิงหาคม 2552 18:37
#46944

พี่อัมพร

ข้อแนะนำที่ดีกว่านั้นและดีที่สุด คือ อย่ามาเลยดีกว่าค่ะ เด็กที่อยู่ฝรั่งเศสจะเป็นเศษฝรั่งแล้ว..ประทับใจอย่างสุดซึ้ง...มันเป็นอะไรที่ประทับใจมากเลย

พระเจ้าเจี๊ยกช่วยลูกด้วย!

 

 • บางครั้งคนในอยากออก คนนอกอยากเข้านะ
Ico48
หหหหหหห [IP: 49.49.186.36]
18 มิถุนายน 2555 13:16
#77911

หหหหหหหห

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.236.228.250
Message:  
Load Editor
   
Cancel or