นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อัมพร
Ico64
อัมพร อรุณศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 8
กองกิจการนักศึกษา
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 2672
ความเห็น: 0

KM : บูรณาการวิชาการและกิจการนักศึกษา : บำเพ็ญประโยชน์

นโยบายมหาวิทยาลัยให้บริหารจัดการหอพักและจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเน้นในความเป็นหนึ่งเดียวทั้ง 5 วิทยาเขต

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษาได้เล็งเห็นความสำคัญตามนโยบายมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการหอพักและจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเน้นในความเป็นหนึ่งเดียวทั้ง 5 วิทยาเขต ในปีการศึกษา 2552   วิทยาเขตหาดใหญ่ได้ commitment เป็นเจ้าภาพโครงการหอพักสัญจร : แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมหอพักนักศึกษาและบำเพ็ญประโยชน์ในวันที่ 28 - 29 สิงหาคม  2552 เพื่อให้บุคลากรและคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพักได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ใหม่ และเสริมสร้างความรักความสามัคคี  มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนางานหอพัก  ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  และเสริมสร้างความรักความสามัคคี  และได้พักอาศัยร่วมกันที่วิทยาเขตหาดใหญ่........

  

สำหรับกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เริ่มด้วยเมื่อนักศึกษาต่างวิทยาเขตมาถึงวิทยาเขตหาดใหญ่ในวันที่ 28 สิงหาคม 2552 คาดว่าถึงเวลาประมาณค่ำ ๆ ให้นักศึกษาต่างวิทยาเขตจับ บัดดี้ - บัดเดอร์ ชื่อสมาชิกชาวหอพักวิทยาเขตหาดใหญ่ แยกชาย-หญิง นะคะแล้วนำเพื่อต่างวิทยาเขตไปพักที่ห้องพักด้วยกัน.......

รุ่งเช้าวันที่ 29 สิงหาคม 2552 เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ 08.00 น. ที่ห้องประชุมสุนาลินี คณะเภสัชศาสตร์ หลังจากนั้นจะเป็นกิจกรรมสันทนาการ 5 วิทยาเขต นำทีมโดยชมรมสันทนาการมหาวิทยาลัย รวมพลทั้ง 5 วิทยาเขต เกือบ 300 ชีวิต.......

หลังจากนั้นเป็นพิธีเปิดโดย ท่านรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม  แล้วให้แต่ละวิทยาเขตนำเสนอกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในหอพักวิทยาเขตละ 15- 20 นาที เที่ยงรับประทานอาหารร่วมกัน......

เวลาบ่ายโมงเพื่อนพ้องน้องพี่ทั้ง 5 วิทยาเขต ออกเดินไปวัดแหลมพ้อ (วัดที่มีพระนอนองค์ใหญ่) เกาะยอ จ.สงขลา เพื่อบำเพ็ญประโยชน์  ปลูกต้นไม้

เริ่มตั้งแต่เตรียมดิน เตรียมปุ๋ย ลงลูกท่อค่ะ  กวาดลานวัด พร้อมปล่อยปลา เพื่อช่วยกันลดภาวะโลกร้อนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนสืบไป

***จึงขอเชิญชวนผู้ใจบุญที่ต้องการร่วมบำเพ็ญประโยชน์กับนักศึกษา เชิญบริจาคที่ต้นไม้เลื้อยที่มีดอกหอมกลิ่นดอกไม้ไทยเช่น ต้นแก้ว ต้นโมก  ต้นมณฑา กระดังงา  จันทร์กระจ่างฟ้า  ฯลฯ ได้ตามที่อยู่ล่างนี้ค่ะ**** 

สำหรับต่างวิทยาเขต หากมีต้นไม้ดังกล่าว กรุณานำมาด้วยค่ะ จะได้บุญ กุศลแรง

อัมพร อรุณศรี

สำนักงานหอพัก ตรงข้ามป้อมยามหน้าเอราวัณพลาซ่า (โรงช้าง)

โทร 2212

ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.229.142.91
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ