นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อัมพร
Ico64
อัมพร อรุณศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 8
กองกิจการนักศึกษา
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

อ่าน: 5389
ความเห็น: 15

กิจกรรมนักศึกษากับทรานสคริปกิจกรรม

กิจกรรมช่วยเสริมสร้างให้นักศึกษาเป็นคนที่สมบูรณ์ทางด้านอารมย์ สังคม จิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม

จากงานวิจัยของกองแผนงานสอบถามความคิดเห็นนายจ้างและกองกิจการนักศึกษาพบว่าบัณทิตของเรายังมีจุดด้อยในเรื่องทักษะการเป็นผู้นำ การบริหารจัดการที่ดี  ขาดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

เพื่อให้สอดคล้องดังกล่าว  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  กำหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา  2550  ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จำนวนไม่น้อยกว่า 17  กิจกรรม  และมีจำนวนหน่วยชั่วโมงในการเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยชั่วโมง  นั้น  เพื่อให้การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่  เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้  จึงกำหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา   ประจำปีการศึกษา  2550  ไว้ดังนี้ .....................

                         1. กิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งกำหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมในลักษณะบังคับเลือกตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จำนวนไม่น้อยกว่า 7 กิจกรรม มีจำนวนหน่วยชั่วโมงที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่า  40  หน่วยชั่วโมง...........เช่น  

 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่     โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ส่วนคณะ   โครงการไหว้ครูหรืออบรมให้รู้คุณครูบาอาจารย์ส่วนกลางหรือส่วนคณะ  โครงการจัดอบรมจริยธรรม  คุณธรรม จิตอาสา หรือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของส่วนกลางหรือส่วนคณะ    โครงการรับ-ส่ง เสด็จฯ เนื่องในวโรกาสต่างๆ ของส่วนกลางหรือส่วน  โครงการรับน้องใหม่ของส่วนกลางหรือส่วนคณะ    โครงการประชุมเชียร์ของส่วนกลางหรือส่วนคณะ   โครงการเข้าร่วมงาน มอ. วิชาการของส่วนกลางหรือส่วนคณะ    โครงการเปิดโลกกิจกรรมของส่วนกลางหรือส่วนคณะ     โครงการวิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติ    โครงการแข่งขันกีฬาน้องใหม่   โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ โครงการเลือกตั้งองค์การนักศึกษา  โครงการเลือกตั้งสโมสรคณะ      โครงการกิจกรรมนักศึกษาตามที่คณะกำหนด  ................. 

                                                                 

                               2. กิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งกำหนดให้นักศึกษาเลือกเข้าร่วมจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวนไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม จำนวนหน่วยชั่วโมงที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 60  หน่วยชั่วโมง  ตามประเภทกิจกรรมที่กำหนดไว้ 5 ประเภท   ดังนี้.............     กิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ  พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม และความมีวินัย  ให้นักศึกษาเลือกเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 2  กิจกรรม          กิจกรรมเสริมทักษะทางสังคม  วิชาการ วิชาชีพ และเสริมสร้างสมรรถนะสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย  ให้นักศึกษาเลือกเข้าร่วมไม่น้อยกว่า  2  กิจกรรม       กิจกรรมเสริมสร้างความภาคภูมิใจในสถาบัน ความเป็นลูกพระบิดา  เป็นหนึ่งเดียวไม่แยกวิทยาเขตหรือเขตการศึกษา  ให้นักศึกษาเลือกเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม     กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจในพหุวัฒนธรรมและความเป็นประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  ให้นักศึกษาเลือกเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 2  กิจกรรม       กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพ   ให้นักศึกษาเลือกเข้าร่วมไม่น้อยกว่า  2   กิจกรรม 

กิจกรรมช่วยเสริมสร้างให้นักศึกษาเป็นคนที่สมบูรณ์ทางด้านอารมย์ สังคม จิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม แต่นักศึกษาบางคนก็บอกว่าแค่เรียนอยากเดียวก็เอาชีวิตแทบจะไม่รอดแล้ว......จริงหรือเปล่าคะ?

หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 31 ตุลาคม 2550 09:05 แก้ไข: 07 ธันวาคม 2550 11:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

การทำกิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียนเป็นสิ่งที่ดีนะคะ แต่ทั้งนี้นศ.เองก็ควรจะแยกเวลาให้เป็นว่าเวลาไหนเรียน เวลาไหนเราทำกิจกรรม (ตอนเรียนก็เคยทำกิจกรรมนะคะ) มันอยู่ที่ตัวเราเองว่าเราจะจัดสรรเวลายังไงเพื่อตัวเราเองค่ะ

  • นั่นนะซิ.......ยก 2 มือเห็นด้วยนะน้องอิมP
  • การทำกิจกรรมดีจริงๆค่ะ ชอบทำมากๆ ร่วมทุกกิจกรรมตั้งแต่ปี 1 ถึงปี 4
  • อุโยะเองเคยเป็นประธานเชียร์ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เมื่อปี 2547 ค่ะ
  • การที่เราทำกิจกรรม ทำให้เรารู้จักเข้าสังคม มีเพื่อนฝูงมากมาย รู้จักรุ่นพี่รุ่นน้องในคณะ ฯลฯ ที่สำคัญสนุกด้วยค่ะ *-*
  • สุดยอดเลยจ๊ะน้องP
  • มิน่าละ!......กิจกรรมทำให้น้องน้องมีบุคลิกน่ารักเช่นนี้
  • ภูมิใจแทนคณะวิทย์ฯนะที่ผลิตบัณฑิตเป็นคนที่สมบูรณ์ค่ะ
-/\- ขอบคุณคร่า...เขิลเยย ^^
  • จ๋าจ๊ะP
Ico48
รุจิรา แปะเง้าสุข [IP: 61.90.77.30]
01 มิถุนายน 2553 19:53
#57523

สวัสดีค่ะ ขอถามเรื่องกิจกรรมเสริมหลักสูตรค่ะ

 ไม่ทราบว่ารหัส 5110110761

ใช่ระเบียบนี้ด้วยใช่รึป่าวค่ะ

 ขอบคุณค่ะ

Ico48
อัมพร [IP: 192.168.100.112]
02 มิถุนายน 2553 08:29
#57529

ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่รหัส 50 .......ค่ะ

Ico48
nuploy [IP: 192.168.100.112]
06 กันยายน 2553 20:38
#60031

คือสงสัยมากเลยค่ะ ว่าเลือกบังคับอ่าค่ะ 

คือว่า เลือกให้ได้เจ็ดกิจกรรมใช่มั้ยค่ะ

อันไหนก็ได้ใช่มั้ยค่ะให้ครบ 40 ชั่วโมง มีบังคับมั้ยว่า

คระนี้ต้องเข้าอันนี้ หรือว่า เลือกบังคับอันไหนก็ได้ค่ะ 

Ico48
อัมพร [IP: 192.168.100.112]
07 กันยายน 2553 08:49
#60042

 ตอบ nuploy 
      เป็นนักศึกษาม.สงขลาใช่มั้ยคะ

คลิ๊กที่นี้อ่านรายละเอียดนะคะhttp://student.psu.ac.th/news/doc/form_download/คู่มือการดำเนินงานโครงการหลักสูตรกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา.doc

Ico48
nuploy [IP: 192.168.100.112]
07 กันยายน 2553 10:37
#60047

ขอบคุณค่ะ

Ico48
poly ka [IP: 192.168.100.112]
07 กันยายน 2553 10:59
#60050

http://student.psu.ac.th/news/doc/form_download  ระเบียบนี้ใช้กับทุกคณะ ทุกสาขา ในวิทยาเขตหาดใหญ่ใช่มั้ยค่ะ คือแบบไม่เข้าใจอ่ะคะ อันที่บอกว่าบังคับเลือก ในระเบียบบอก 7 กิจกรรม สี่สิบชั่วโมง แล้วคือตอนนั้น มีกิจกรรมหนึ่งอ่าค่ะ ไม่ได้เข้า เสร็จแล้ว บอกไปถามพี่ที่เขาจัดกิจกรรมบอกว่า แบบต้องเข้าร่วม แล้วแบบ มันขัดแย่งกับระเบียบไงค่ะ ว่าเลือกเข้าร่วม สงสัยว่า ตกลง แบบให้เลือก7 กิจกรรม สี่สิบชั่วโมงใช่มั้ยค่ะ กังวลที่พี่เขาบอกจะมีผลตอนปี4 อ่าคะ งง มาก อีกอย่างตอนนี้ช่วงโมง ที่เลือกบังคับเต็มเเล้ว สงสัยว่ายังจะมีปัญหาอีกมั้ย ขอความกรุณาช่วยตอบด้วยค่ะ 

Ico48
อัมพร [IP: 192.168.100.112]
07 กันยายน 2553 13:00
#60053

กรุณาติดต่อคุณสุกรี หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา

โทร 2208 หรือ 074-288808 ค่ะ น่าจะตอบได้ชัดเจนกว่าค่ะ

Ico48
51 [IP: 118.173.151.250]
25 กันยายน 2553 15:31
#60426

ถ้าไม่ได้รับเสด็จจะจบมั๊ยค่ะ

รหัส51ค่ะ

Ico48
อัมพร [IP: 192.168.100.112]
27 กันยายน 2553 08:24
#60456

สอบถามได้โทร. 2208 หรือ 074-282208 พี่สุกรีค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.119.106
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ