นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อัมพร
Ico64
อัมพร อรุณศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 8
กองกิจการนักศึกษา
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
 • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 6906
ความเห็น: 17

ผู้นำที่ดี: มีคุณสมบัติอย่างไร

ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (พ.ศ. 2550 -2254) ได้กำหนดเป้าประสงค์ที่ 3 ไว้ว่า “เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถดำรงด้วยคุณธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทย มีทักษะชีวิต สำนึกสาธารณะ และสมรรถนะสากลที่สมบูรณ์สู่ตลาดแรงงาน” และได้กำหนดกลยุทธ์มหาวิทยาลัย “พัฒนากิจกรรมนักศึกษาให้นักศึกษาสามารถสะท้อนภาวะผู้นำ ทักษะชีวิต และการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น

ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (พ.ศ. 2550  -2254) ได้กำหนดเป้าประสงค์ที่ 3 ไว้ว่า เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถดำรงด้วยคุณธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทย มีทักษะชีวิต สำนึกสาธารณะ และสมรรถนะสากลที่สมบูรณ์สู่ตลาดแรงงาน .............

 และได้กำหนดกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ........ พัฒนากิจกรรมนักศึกษาให้นักศึกษาสามารถสะท้อนภาวะผู้นำ ทักษะชีวิต และการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น”............ 

พลตรีจำลอง  คุณสงค์  ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15 

  ได้สะท้อนภาพลักษณะภาวะผู้นำ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย โดยตั้งคำถามนักศึกษาว่า "ในความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษา ผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร" ...............

 นิสิตนักศึกษาระดมสมองกันและตอบดังต่อไปนี้........

 ผู้นำที่ดีต้อง.......

 •  เสียสละ
 • กล้าหาญ
 • รู้จักการบริหารจัดการที่ดี (ขับเคลื่อนองค์กร)

 • มีความยุติธรรม

 • มีความคิดสร้างสรรค์

แล้วในความคิดเห็นของท่าน "ผู้นำที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร? ช่วยตอบค่ะ ติ๊กต๊อก ๆ.ๆ.ๆ

 
  

ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

***.ใครทำได้บ้างหรือมีคุณสมบัติข้างต้นช่วยยกมือขึ้นด้วยคะ จะได้สนอเป็นผู้บริหารดีเด่น
 • มาไวจริงนะ
 • นี่แหละ.....แควนตัวจริง
 • เพิ่มเติมคุณสมบัติผู้นำหน่อยดิ!  ทฤษฎีการบริหารงัยจ๊ะ

***คุณสมบัติของูผู้นำที่ดี เพิ่มเติมต่อของคุณอัมพร เท่าที่นึกออกตอนนี้

 *** มีความรับผิดชอบ

*** มีภาวะการเป็นผู้นำ

 ***ตรงต่อเวลา

***ยอมรับความคิดเห็นของผ้อื่น

***มีน้ำใจ มีความชื่อสัตย์ สุจริต

***เป็นแบบอย่างทีดีให้แก่ผ้ตาม

 *** มีความรอบรู้ 

  เดี่ยวนึกออกค่อยบอกเพิ่มเติมนะคะ

 • ว๊าว!.........ว.ว.ว.ว.ว.
 • คุณสมบัติมากมายเลยนะคุณอิ๊ด
 • เราจะมีครบไม่นิ....ภาวะผู้นำ
 • มีมากว่านี้อีก แต่ตอนนี้นึกออกแค่นี้

 

 • จ้าวแห่งทฤษฎีเหรอค่ะ..........
 • อัมพรเรานึกออกอีกนะผู้นำต้องเป็นแบบ จูมง ชึ่งมีภาวะผู้นำที่สูง ลูกน้องรัก มีความรับผิดชอบสูง สังการ และสงมือทำด้วยตนเองด้วยละ
 • ไม่เชื่อ เสาร์-อาทิตย์นี้ติดตามดูจูมงได้นะหรือจะแนะนำ ให้ผู้บริหารดูด้วยก็ดีนะ
Ico48
PrettY_BoY [IP: 192.168.13.102]
21 พฤศจิกายน 2550 21:06
#2092
 • ผู้นำที่ดีต้อง  เอาใจเขามาใส่ใจเราแบบพี่อัมพรงัยคับป๋ม
 • ไม่ได้ชมนะ  แต่จิงๆๆๆๆๆๆๆๆจิงจังด้วย
 • ขอบคุณค่ะคุณอิ๊ดที่แนะนำ
 • จะไปดูจูมงแล้ว หลายคนพูดถึงภาวะผู้นำจูมงมากเลย
 • ดูละครแล้ว.......ย้อนดูตัวค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ PrettY_BoY ที่ชม....วันนี้ได้รับคำชมแต่เช้า..... คงมีกำลังใจทำงานและมีความสุขทั้งวัน
 • ทำไม Boy ต้อง PrettY ด้วยละ? (อิ อิ อิ)

 

 • อย่าลอยนะ หาอะไรผูกถว่งไว้
 • เพืมเติมคุณสมบัติผู้นำ คือตอ้งมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล  เห็นประโยนช์ส่วนรวมก่อนประโยนช์ส่วนตน
Ico48
kitty (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
29 พฤศจิกายน 2550 15:41
#3052

ต้องมีความแม่นยำในระเบียบหรืองานที่ทำ

 

 • ใช่แล้วค่ะคุณอิ๊ดผู้นำที่ดีต้องมี "วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล  เห็นประโยนช์ส่วนรวมก่อนประโยนช์ส่วนตน"
 • สมกับเป็นลูกพระบิดา
 • ขอบคุณมากค่ะP
 • ที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติม แวะมาคุยกันอีกนะคะ
 • แล้วจะตามไปคุยด้วยค่ะ
 • อิ อิ อิ ไม่ลอยค่ะคุณP
 • นำหนักถ่วงไว้เยอะแล้ว ช่วงลอยกระทงกะว่าเอาน้ำหนักไปลอย ก็ไม่ได้ไปลอยกระทงจ้า
  • อ้อ...ลืมบอกคุณอิ๊ดอีกข้อหนึ่ง คุณสมบัติที่ดีของผู้นำอีกข้อ  "ไม่อารมย์เสียกับผู้ตาม" คิดก่อนทำจ้า
  • เพราะผลเสียมีมากกว่าผลดีนะจ๊ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.11.178
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ