นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อัมพร
Ico64
อัมพร อรุณศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 8
กองกิจการนักศึกษา
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

สารบัญหน้า 1 : 52 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
KM : บูรณาการวิชาการและกิจการนักศึกษา : บำเพ็ญประโยชน์ 2477 0
มิติใหม่การเรียนการสอนและกิจการนักศึกษา 2934 17
มิติใหม่การพัฒนานักศึกษาปี2552 3275 14
เป็นห่วงนักศึกษา : ไข้หวัด 2009 2724 7
ก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ 2971 0
ผู้มีอุปการะคุณ:อดีตรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ ท่านดร.กันตธีร์ ศุภมงคล 3436 8
ศิษย์เก่าสงขลานครินทร์ได้รับคัดเลือกลูกกตัญญู 2359 6
ข่าว Update ล่าสุดสำหรับสายสนับสนุน 2398 8
การบริหารความเสี่ยงในหอพักนักศึกษา 5961 18
กำหนดมาตรฐานหอพักนักศึกษาสงขลานครินทร์ 3449 9
ความคาดหวัง : ความก้าวหน้าของข้าราชการพนักงานสายสนับสนุน 4076 27
Workshop กำหนดมาตรฐานหอพัก 5 วิทยาเขต/เขตการศึกษา 1823 4
แนวทางการพัฒนานักศึกษา : หอพักในฝัน 2855 10
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า: อย่าลองของ..ต้องจ่าย 1,000 บาท 3519 18
หลัก 3 ช. : บทบาทภาวะผู้นำนักศึกษากิจกรรม 4908 9
ขานรับ KM กรรมการนักศึกษาประจำหอพัก 5 วิทยาเขต/เขตการศึกษา 1976 4
คลองร้อยสายที่ร้อยใจ ประทับใจ หิ่งห้อย 6061 28
กิจกรรม 5 ส. พัฒนานักศึกษาในหอพัก 7634 17
จ่ายหนี้ Blog Tag 4418 41
อาจารย์ที่มีความเป็นครู 3025 24
ส่งนักศึกษาถึงฝั่ง 1853 12
เวทีนี้มีพี่เลี้ยง : วิถีทางการประชาธิปไตยในวัยนักศึกษา 1720 8
เขียนข่าวสาส์นหอพักฉบับที่ 7/2550 วันที่ 2 มกราคม 2551 2311 12
คนเก่งและคนดี 2401 25
ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใครก็ทำได้ ....การทำงานต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ (2) 2356 14
ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใครก็ทำได้ ....การทำงานที่ต้องมีศาสตร์และศิลป์(1) 2794 11
นำเสนอ : Blogger สาวกิจการนักศึกษาเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี 2391 18
รุ่นน้องควรเอาอย่าง 1743 7
การบ่มเพาะคนดีนอกเหนือจากการเป็นคนเก่ง 2356 22
ใครเอ่ย : พ่อบ้านที่มีลูกสาวมากที่สุด 1948 6
เรื่องความน่ารักของนักศึกษา 2280 10
ความประทับใจ KM ของนักศึกษา : เรื่องเล่าเร้าพลัง 5794 22
แนะนำ : Blogger สาวมหัศจรรย์ 1854 5
แนะนำ Blogger หน้าใหม่ : แม่ที่มีลูกมาก 3016 13
ผู้นำที่ดี: มีคุณสมบัติอย่างไร 6959 17
ลองทายซิคะว่า : ใครสั่งทหารได้บ้าง 3129 10
ทุกคนใส่เสื้อสีชมพู 4727 11
ใครทราบบ้างคะ : คำว่า "ครูบาอาจารย์มาจากไหน" 3524 6
โครงการสายใจเดียวเกลียวสัมพันธ์ : นิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ 3154 6
ความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุน 2767 21
ภาพบรรยากาศและความประทับใจโครงการเรียนสนทนาภาษาจีน 2620 16
การพัฒนานักศึกษา 2275 9
กิจกรรมนักศึกษากับทรานสคริปกิจกรรม 5601 15
รถไฟฟ้า:รถสวัสดิการสำหรับนิสิตนักศึกษา 7232 6
ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 6525 8
ศึกษาดูงานต่างสถาบันในภาคเหนือ: มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3102 6
นำเสนอ Blogger ใหม่ หอพักกองกิจการนักศึกษา 2868 6
แนะนำ Blogger กองกิจการนักศึกษา 3130 10
ศึกษาดูงานต่างสถาบันในภาคเหนือ 4130 8
เรื่องเล่าจากการสื่อสารในองค์กร 3833 5
เก็บตกการประชุม Communication Platform 2749 4
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3168 7