นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อัมพร
Ico64
อัมพร อรุณศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 8
กองกิจการนักศึกษา
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

สารบัญหน้า 1 : 52 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
KM : บูรณาการวิชาการและกิจการนักศึกษา : บำเพ็ญประโยชน์ 2670 0
มิติใหม่การเรียนการสอนและกิจการนักศึกษา 3145 17
มิติใหม่การพัฒนานักศึกษาปี2552 3523 14
เป็นห่วงนักศึกษา : ไข้หวัด 2009 2962 7
ก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ 3175 0
ผู้มีอุปการะคุณ:อดีตรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ ท่านดร.กันตธีร์ ศุภมงคล 3674 8
ศิษย์เก่าสงขลานครินทร์ได้รับคัดเลือกลูกกตัญญู 2522 6
ข่าว Update ล่าสุดสำหรับสายสนับสนุน 2571 8
การบริหารความเสี่ยงในหอพักนักศึกษา 6157 18
กำหนดมาตรฐานหอพักนักศึกษาสงขลานครินทร์ 3674 9
ความคาดหวัง : ความก้าวหน้าของข้าราชการพนักงานสายสนับสนุน 4309 27
Workshop กำหนดมาตรฐานหอพัก 5 วิทยาเขต/เขตการศึกษา 1935 4
แนวทางการพัฒนานักศึกษา : หอพักในฝัน 2989 10
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า: อย่าลองของ..ต้องจ่าย 1,000 บาท 3692 18
หลัก 3 ช. : บทบาทภาวะผู้นำนักศึกษากิจกรรม 5030 9
ขานรับ KM กรรมการนักศึกษาประจำหอพัก 5 วิทยาเขต/เขตการศึกษา 2130 4
คลองร้อยสายที่ร้อยใจ ประทับใจ หิ่งห้อย 6257 28
กิจกรรม 5 ส. พัฒนานักศึกษาในหอพัก 7902 17
จ่ายหนี้ Blog Tag 4839 41
อาจารย์ที่มีความเป็นครู 3152 24
ส่งนักศึกษาถึงฝั่ง 2029 12
เวทีนี้มีพี่เลี้ยง : วิถีทางการประชาธิปไตยในวัยนักศึกษา 1859 8
เขียนข่าวสาส์นหอพักฉบับที่ 7/2550 วันที่ 2 มกราคม 2551 2476 12
คนเก่งและคนดี 2528 25
ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใครก็ทำได้ ....การทำงานต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ (2) 2497 14
ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใครก็ทำได้ ....การทำงานที่ต้องมีศาสตร์และศิลป์(1) 2941 11
นำเสนอ : Blogger สาวกิจการนักศึกษาเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี 2543 18
รุ่นน้องควรเอาอย่าง 1883 7
การบ่มเพาะคนดีนอกเหนือจากการเป็นคนเก่ง 2517 22
ใครเอ่ย : พ่อบ้านที่มีลูกสาวมากที่สุด 2107 6
เรื่องความน่ารักของนักศึกษา 2445 10
ความประทับใจ KM ของนักศึกษา : เรื่องเล่าเร้าพลัง 5968 22
แนะนำ : Blogger สาวมหัศจรรย์ 2020 5
แนะนำ Blogger หน้าใหม่ : แม่ที่มีลูกมาก 3329 13
ผู้นำที่ดี: มีคุณสมบัติอย่างไร 7210 17
ลองทายซิคะว่า : ใครสั่งทหารได้บ้าง 3329 10
ทุกคนใส่เสื้อสีชมพู 4906 11
ใครทราบบ้างคะ : คำว่า "ครูบาอาจารย์มาจากไหน" 3740 6
โครงการสายใจเดียวเกลียวสัมพันธ์ : นิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ 3338 6
ความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุน 2921 21
ภาพบรรยากาศและความประทับใจโครงการเรียนสนทนาภาษาจีน 2802 16
การพัฒนานักศึกษา 2464 9
กิจกรรมนักศึกษากับทรานสคริปกิจกรรม 5824 15
รถไฟฟ้า:รถสวัสดิการสำหรับนิสิตนักศึกษา 7476 6
ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 6784 8
ศึกษาดูงานต่างสถาบันในภาคเหนือ: มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3293 6
นำเสนอ Blogger ใหม่ หอพักกองกิจการนักศึกษา 3090 6
แนะนำ Blogger กองกิจการนักศึกษา 3354 11
ศึกษาดูงานต่างสถาบันในภาคเหนือ 4378 8
เรื่องเล่าจากการสื่อสารในองค์กร 4028 5
เก็บตกการประชุม Communication Platform 2899 4
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3387 7