นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อัมพร
Ico64
อัมพร อรุณศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 8
กองกิจการนักศึกษา
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

สารบัญหน้า 1 : 52 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
KM : บูรณาการวิชาการและกิจการนักศึกษา : บำเพ็ญประโยชน์ 2222 0
มิติใหม่การเรียนการสอนและกิจการนักศึกษา 2670 17
มิติใหม่การพัฒนานักศึกษาปี2552 3006 14
เป็นห่วงนักศึกษา : ไข้หวัด 2009 2455 7
ก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ 2682 0
ผู้มีอุปการะคุณ:อดีตรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ ท่านดร.กันตธีร์ ศุภมงคล 3123 8
ศิษย์เก่าสงขลานครินทร์ได้รับคัดเลือกลูกกตัญญู 2117 6
ข่าว Update ล่าสุดสำหรับสายสนับสนุน 2155 8
การบริหารความเสี่ยงในหอพักนักศึกษา 5663 18
กำหนดมาตรฐานหอพักนักศึกษาสงขลานครินทร์ 3144 9
ความคาดหวัง : ความก้าวหน้าของข้าราชการพนักงานสายสนับสนุน 3910 27
Workshop กำหนดมาตรฐานหอพัก 5 วิทยาเขต/เขตการศึกษา 1698 4
แนวทางการพัฒนานักศึกษา : หอพักในฝัน 2708 10
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า: อย่าลองของ..ต้องจ่าย 1,000 บาท 3386 18
หลัก 3 ช. : บทบาทภาวะผู้นำนักศึกษากิจกรรม 4775 9
ขานรับ KM กรรมการนักศึกษาประจำหอพัก 5 วิทยาเขต/เขตการศึกษา 1773 4
คลองร้อยสายที่ร้อยใจ ประทับใจ หิ่งห้อย 5824 28
กิจกรรม 5 ส. พัฒนานักศึกษาในหอพัก 7302 17
จ่ายหนี้ Blog Tag 4065 41
อาจารย์ที่มีความเป็นครู 2836 24
ส่งนักศึกษาถึงฝั่ง 1662 12
เวทีนี้มีพี่เลี้ยง : วิถีทางการประชาธิปไตยในวัยนักศึกษา 1470 8
เขียนข่าวสาส์นหอพักฉบับที่ 7/2550 วันที่ 2 มกราคม 2551 2123 12
คนเก่งและคนดี 2196 25
ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใครก็ทำได้ ....การทำงานต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ (2) 2166 14
ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใครก็ทำได้ ....การทำงานที่ต้องมีศาสตร์และศิลป์(1) 2585 11
นำเสนอ : Blogger สาวกิจการนักศึกษาเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี 2173 18
รุ่นน้องควรเอาอย่าง 1556 7
การบ่มเพาะคนดีนอกเหนือจากการเป็นคนเก่ง 2141 22
ใครเอ่ย : พ่อบ้านที่มีลูกสาวมากที่สุด 1754 6
เรื่องความน่ารักของนักศึกษา 2015 10
ความประทับใจ KM ของนักศึกษา : เรื่องเล่าเร้าพลัง 5566 22
แนะนำ : Blogger สาวมหัศจรรย์ 1641 5
แนะนำ Blogger หน้าใหม่ : แม่ที่มีลูกมาก 2717 13
ผู้นำที่ดี: มีคุณสมบัติอย่างไร 6704 17
ลองทายซิคะว่า : ใครสั่งทหารได้บ้าง 2827 10
ทุกคนใส่เสื้อสีชมพู 4499 11
ใครทราบบ้างคะ : คำว่า "ครูบาอาจารย์มาจากไหน" 3274 6
โครงการสายใจเดียวเกลียวสัมพันธ์ : นิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ 2893 6
ความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุน 2610 21
ภาพบรรยากาศและความประทับใจโครงการเรียนสนทนาภาษาจีน 2429 16
การพัฒนานักศึกษา 2065 9
กิจกรรมนักศึกษากับทรานสคริปกิจกรรม 5349 15
รถไฟฟ้า:รถสวัสดิการสำหรับนิสิตนักศึกษา 6925 6
ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 6211 8
ศึกษาดูงานต่างสถาบันในภาคเหนือ: มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2883 6
นำเสนอ Blogger ใหม่ หอพักกองกิจการนักศึกษา 2618 6
แนะนำ Blogger กองกิจการนักศึกษา 2896 10
ศึกษาดูงานต่างสถาบันในภาคเหนือ 3801 8
เรื่องเล่าจากการสื่อสารในองค์กร 3591 5
เก็บตกการประชุม Communication Platform 2536 4
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2874 6