นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) พัฒนางาน

การทำงานให้มีความสุข การทำงานโดยมีสมาธิ มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย สุนันทา แก้วเจริญ   สร้าง: 19 ตุลาคม 2550 14:01 แก้ไข: 19 ตุลาคม 2550 14:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]