นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Suttida Saebao
Ico64
Suttida Saebao
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

(0) ขั้นตอนการปฏิบัติของนักศึกษา หลักสูตร TARM – สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

ขั้นตอนการปฏิบัติของนักศึกษา หลักสูตร TARM ขั้นตอนที่ 3 การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เป็นการสอบวัดความรู้ความเข้าใจของนักศึกษา โดยพิจารณาขอบเขตของงานวิจัยให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการทำวิจัย และประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Suttida Saebao   created: 26 March 2015 12:38 Modified: 26 March 2015 12:40 [ Report Abuse ]

(0) ขึ้นตอนการปฏิบัติของนักศึกษา TARM - การสอบวัดคุณสมบัติ

สรุปขั้นตอนการปฏิบัติของนักศึกษา หลักสูตร TARM ขั้นตอนที่ 2 การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบวัดคุณสมบัติ เป็นการสอบเพื่อประเมินความรู้พื้นฐาน ความพร้อม ความสามารถและศักยภาพของนักศึกษาในระดับปริญญาเอก เพื่อวัดความพร้อมของนักศึกษาในการทำวิทยานิพนธ์ในร... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Suttida Saebao   created: 11 March 2015 15:43 Modified: 11 March 2015 15:43 [ Report Abuse ]

(0) ขั้นตอนการปฏิบัติของนักศึกษา TARM - การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

สรุปขั้นตอนการปฏิบัติของนักศึกษา หลักสูตร TARM ขั้นตอนที่ 1 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ร่วม 1. ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ร่วม --> แบบฟอร์ม บว.1 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ร่วม นักศึกษ... more »
By Suttida Saebao   created: 25 Febuary 2015 17:00 Modified: 26 Febuary 2015 11:02 [ Report Abuse ]

(0) ปร.ด.การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน การสมัครเข้าศึกษาแบบตลอดปี จะเริ่มสมัครได้ตั้งแต่ 2 มี.ค. 58 - 30 มิ.ย. 58 นะคะ ^*^ more »
Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Suttida Saebao   created: 17 Febuary 2015 14:50 Modified: 17 Febuary 2015 14:50 [ Report Abuse ]