นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

panyarak
Ico64
นาย ปัญญรักษ์ Aaron งามศรีตระกูล
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 4 · ผู้ติดตาม: 6

(7) ตอนพิเศษ: อาลัยพี่วัชรินทร์

ผมจำไม่ได้ว่า ได้ยินเรื่องราวของพี่วัชรินทร์หรือพี่ช้างครั้งแรกเมื่อไร ในโอกาสอย่างไร คาดว่า คงได้ยินผ่านพี่ ๆ รุ่นแรก ๆ อาจจะเริ่มรู้จักพี่ช้างครั้งแรกในกลุ่มเมล์ที่พี่น้อง ม.อ.ที่เคยร่วมกันทำกิจกรรมสมัยเป็นนักศึกษาได้ร่วมกันทำขึ้นมา ตอนนั้นคุยกั... more »
Sections: ประวัติศาสตร์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By panyarak   created: 21 July 2020 21:56 Modified: 09 September 2021 11:43 [ Report Abuse ]

(14) ตอนที่ 16 แหล่งอาหารจานร้อนของชาว ม.อ.ในอดีต

(โดย วัชรินทร์ พุทธพรไพสิฐ ก.ย. 2551)แนะนำกันก่อนปี พ.ศ. 2515 ซึ่งเป็นปีที่ผมมาถึงมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรกนั้น คาเฟทีเรียของเราเป็นอาคารหลังโดดๆ โรงอาหารสำหรับนักศึกษากับอาจารย์เป็นที่เดียวกัน อีกทั้งอาจารย์ส่วนใหญ่ก็เพิ่งสำเร็จการศึกษามาทำให้หน้าต... more »
By panyarak   created: 22 Febuary 2009 14:15 Modified: 24 Febuary 2009 16:02 [ Report Abuse ]

(3) ตอนที่ 15 งานศิลปะ วัฒนธรรมและบันเทิง ใน ม.อ.

(โดย วัชรินทร์ พุทธพรไพสิฐ ก.ย. 2551)แนะนำกันก่อนช่วงใกล้ปิดภาคการศึกษาที่สองของปีการศึกษา 2518 เย็นวันหนึ่งหลังจากกิจกรรมองค์การนักศึกษาเสร็จสิ้นลง คุณสำรวย ทรัพย์เจริญ(พ.1)ได้ปรารภกับผมว่าอยากให้ผมเขียนเพลงสักเพลงหนึ่ง โดยคุณสำรวยจะเป็นผู้ให้ทำน... more »
By panyarak   created: 18 September 2008 09:41 Modified: 22 Febuary 2009 14:30 [ Report Abuse ]

(1) ตอนที่ 14 ที่มาและที่ไปของเพลง "ลาร่มศรีตรัง"

(โดย วัชรินทร์ พุทธพรไพสิฐ 2 ก.ค. 2550)แนะนำกันก่อนเพลงลาร่มศรีตรังนั้นผมเขียนขึ้นเมื่อปลายปีการศึกษา 2517 ในช่วงที่เพื่อนนักศึกษาออกไปสำรวจความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วม แต่มีเพื่อนหลายคนคิดว่าผมเขียนขึ้นมาเพื่ออำลาเมืองเข้าไปร่วมกับพี่น้อง... more »
By panyarak   created: 07 July 2008 11:21 Modified: 22 Febuary 2009 14:25 [ Report Abuse ]

(3) ตอนที่ 13 กิจกรรมปีการศึกษา 2517

(โดย วัชรินทร์ พุทธพรไพสิฐ 2 ก.ค. 2550)แนะนำกันก่อนในปีการศึกษา 2517 นั้น พี่ประสงค์ เพิ่มอารยวงศ์(ม.อ.4-วศ) เป็นนายกสโมสรนักศึกษา ปีนี้มีการแก้ไขระเบียบของสโมสรนักศึกษาให้มีสภานักศึกษาเป็นผู้ควบคุมและตรวจสอบการบริหารเฉกเช่นองค์กรประชาธิปไตยทั่วไป... more »
By panyarak   created: 07 July 2008 11:09 Modified: 10 July 2008 20:43 [ Report Abuse ]

(8) ตอนที่ 12 ม.อ.กับเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516

(โดย วัชรินทร์ พุทธพรไพสิฐ 27 มิ.ย. 2550)แนะนำกันก่อนกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นนำโดยศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยในปี 2515 ตามติดด้วยกิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้คนยุคนั้นตื่นตัวขึ้นมาต่อสู้เผด็จการทหารที่ปกครองประเทศนั้น เป็นไปด้วยความคึกคัก... more »
By panyarak   created: 06 July 2008 17:14 Modified: 07 July 2008 17:19 [ Report Abuse ]

(7) ตอนที่ 11 กิจกรรมนักศึกษา ปี 2516

(โดย วัชรินทร์ พุทธพรไพสิฐ 19 มิ.ย. 2550)แนะนำกันก่อน ปลายปีการศึกษา 2515 หรือประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2516 ถึงคราวที่จะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรชุดใหม่เพื่อเข้ามาดำเนินกิจกรรมนักศึกษาในปีการศึกษา 2516ความครึกครื้นเริ่มบังเกิดขึ้นหลังจากที่ม... more »
By panyarak   created: 05 July 2008 13:45 Modified: 23 November 2016 22:45 [ Report Abuse ]

(3) ตอนที่ 10 กิจกรรมนักศึกษา (ต่อ)

(โดย วัชรินทร์ พุทธพรไพสิฐ 14 มิ.ย. 2550)แนะนำกันก่อน ผมคิดว่า สำหรับนักศึกษา ม.อ. แล้วการออกไปทำงานเพื่อสังคมภายนอกคงจะหยั่งรากลึกไปในแนวคิดของแต่ละหน่วยงาน กิจกรรมของ ม.อ.เราในปีการศึกษา 2515 นั้น สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินโครง... more »
By panyarak   created: 24 April 2008 18:01 Modified: 06 July 2008 16:13 [ Report Abuse ]

(0) ตอนที่ 9 กิจกรรมนักศึกษา

(โดย วัชรินทร์ พุทธพรไพสิฐ 8 มิ.ย. 2550)แนะนำกันก่อน ดังที่ได้เรียนให้ทราบแล้วว่าคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาประจำปี 2515 นั้นยังมิได้ทำการเลือกตั้งเนื่องจากมีการรอให้ทุกคนมาอยู่ ณ บ้านของเราที่ศูนย์อรรถกระวีสุนทรพร้อมกันก่อน ดังนั้นช่วงแรกที่มาอยู่รวม... more »
By panyarak   created: 24 April 2008 17:02 Modified: 25 April 2008 08:46 [ Report Abuse ]

(2) ตอนที่ 8 อาคารเรียนและสภาพแวดล้อมยุคแรก

(โดย วัชรินทร์ พุทธพรไพสิฐ 5 มิ.ย. 2550)แนะนำกันก่อน ตอนที่ผมไปถึงมหาวิทยาลัยครั้งแรกเมื่อปี 2515 นั้น อาคารเรียนที่สร้างเสร็จแล้วมีอาคารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ส่วนที่เป็นภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล โยธา ตึกสี่ชั้นและสถานีวิทยุ(ยังไม่ได้ใช้งาน) ตึ... more »
By panyarak   created: 25 March 2008 15:11 Modified: 24 April 2008 17:13 [ Report Abuse ]