นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 18 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ตอนพิเศษ: อาลัยพี่วัชรินทร์ 958 1
ตอนที่ 16 แหล่งอาหารจานร้อนของชาว ม.อ.ในอดีต 6024 14
ตอนที่ 15 งานศิลปะ วัฒนธรรมและบันเทิง ใน ม.อ. 3675 3
ตอนที่ 14 ที่มาและที่ไปของเพลง "ลาร่มศรีตรัง" 5057 1
ตอนที่ 13 กิจกรรมปีการศึกษา 2517 4065 3
ตอนที่ 12 ม.อ.กับเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 5955 8
ตอนที่ 11 กิจกรรมนักศึกษา ปี 2516 3914 7
ตอนที่ 10 กิจกรรมนักศึกษา (ต่อ) 3557 3
ตอนที่ 9 กิจกรรมนักศึกษา 4445 0
ตอนที่ 8 อาคารเรียนและสภาพแวดล้อมยุคแรก 3772 2
ตอนที่ 7 ดอกศรีตรังช่อใหม่ 5459 0
ตอนที่ 6 หอพักนักศึกษายุคแรก 4251 6
ตอนที่ 5 คาเฟทีเรีย(อิ่มอร่อยกับอาหาร-สนุกกับการทำกิจกรรม) 4647 9
ตอนที่ 4 บ้านของเรา-ระหว่างจินตนาการกับความจริง 3451 2
ตอนที่ 3 ย่างก้าวสู่ภายนอก 4203 4
ตอนที่ 2 กิจกรรมใน ม.อ. 3804 9
ตอนที่ 1 ก้าวแรกที่ ม.อ. 5134 1
แนะนำกันก่อน 3535 8