นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2469
ความเห็น: 1

สรุปผลโครงการ พัฒนาบุคลากร

         

           เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้กำหนดจัดโครงการอบรม เทคนิคการพัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อความสำเร็จอย่างมืออาชีพ ขึ้น โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ ยิ่ง นั่นคือ

ดร.สุชาติ สังข์เกษม

       จากหัวข้อการอบรมที่คิดว่าน่าจะเข้าใจยาก สลับซับซ้อนซะเหลือเกิน แต่วิทยากรผู้นี้ สามารถทำให้การอบรมครั้งนี้ มีแต่รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ ทำให้การอบรมตลอดทั้งวัน กลายเป็นเรื่องไม่น่าเบื่อ ผู้เข้าร่วมอบรมอยู่กันครบจนถึงปิดโครงการ  ซึ่งในระหว่างการอบรมวิทยากรจะมีหลักการคิดหลายๆ อย่าง ที่คอยสะกิดใจผู้ฟัง เชื่อว่าหลายๆ ท่านคงคิดว่า เอาละ!! เราจะเริ่มเปลี่ยนแปลง และพัฒนาตนเอง ให้มีคุณค่าต่อองค์กร และต่อตนเอง สู้โว้ยยย

 

สัญญาเป็นมั่นเป็นเหมาะต่อหน้าฐาระกำนัล

นำภาพบรรยากาศในวันนั้นมาฝากกันค่ะ

สรุปผลการประเมิน 

โครงการอบรมเทคนิคการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความสำเร็จอย่างมืออาชีพ 

 วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.30 - 16.00 น.

ณ ห้องประชุม ทธ.260 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

จำนวนผู้แจ้งชื่อเข้าอบรม                                  111         คน

จำนวนผู้เข้าอบรม                                            113         คน

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม                                  68         คน  คิดเป็นร้อยละ 60.2

 

สรุปผลการประเมิน

หัวข้อการประเมิน

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ (จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 68)

ระดับความพึงพอใจ 

1. วิทยากรมีความรู้ในเนื้อหาที่บรรยาย

4.82

มากที่สุด

2. วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดให้เข้าใจได้

4.75

มากที่สุด

3. ท่านได้รับแนวคิด เทคนิค ในการพัฒนาตนเอง

4.44

มาก

4. ระยะเวลาในการบรรยาย

4.13

มาก

5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วม

4.49

มาก

6. รูปแบบ – วิธีการนำเสนอ

4.50

มาก

7. ความเหมาะสมของสถานที่

4.16

มาก

8. ความเหมาะสมของอาหารว่างและเครื่องดื่ม

4.14

มาก

9. ความพร้อมของเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์

4.18

มาก

10. ความรู้ที่ได้รับนำไปประยุกต์ใช้ได้

4.43

มาก

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 1. ขอให้คณะเชิญดร.สุชาติ สังข์เกษมมาบรรยายที่คณะอีก เช่น เรื่อง การพัฒนากรอบความคิดในการสร้างผลงาน / การคิดเชิงระบบในการพัฒนางาน / สานความสัมพันธ์ระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ และขอบคุณคณะผู้จัดที่จัดโครงการดีๆ ขึ้นในองค์กร และขอบพระคุณวิทยากรที่สละเวลาอันมีค่า เพื่อมาให้ความรู้แก่พวกเราชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติ
 2. อยากให้บุคลากรทุกคนได้เข้าร่วมการอบรม เนื่องจากมีประโยชน์ในการทำงานมาก
 3. ควรจะจัดอบรมแบบนี้บ่อยๆ และควรหาวิทยากรที่มีทั้งความรู้ ความสามารถ และตลกแบบนี้อีก
 4. อยากให้จัดโครงการอบรมโดยวิทยากรที่มีความสามารถในการถ่ายทอดและมีความรู้เช่นนี้สม่ำเสมอ
 5. ควรมีการอบรมแบบนี้บ่อยๆ
 6. ควรปรับปรุง Microphone
 7. ในการประชุมสัมมนาแต่ละครั้ง น่าจะมีอาหารหนักให้มากกว่านี้ (ผู้ชายไม่ค่อยอิ่มท้อง)
 8. ควรจัดเป็น Series จะทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างครบวงจร
 9. เชิญอาจารย์มาพูดในโอกาสต่อไป
 10. ขอให้เชิญ ดร.สุชาติ สังข์เกษม มาบรรยายอีก เพราะท่านวิทยากรบรรยายได้สนุกสนาน เพลิดเพลิน ไม่เบื่อ และได้ความรู้เยอะ
 11. ควรจัดโครงการอบรมแบบนี้บ่อยๆ เนื่องจากมีประโยชน์มาก และควรแยกบุคลากรแต่ละฝ่าย
 12. ควรเชิญมาบรรยายในหัวข้ออื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานอีก (อย่างน้อยปีละครั้ง)

            เห็นผลการประเมินโครงการอบรมนี้แล้ว ทำให้ผู้จัดโครงการชื่นนนนใจมากๆ ค่ะ

            ทั้งนี้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ขอขอบพระคุณท่านวิทยากร ดร.สุชาติ สังข์เกษม ที่ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้ รวมถึงความเป็นกันเองที่อาจารย์มอบให้แก่พวกเราชาวคณะทรัพยฯ

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 27 กุมภาพันธ์ 2555 16:50 แก้ไข: 28 กุมภาพันธ์ 2555 10:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ระยะเวลาในการอบรมได้คะแนนน้อยที่สุด

สงสัยว่า เวลาที่อบรมมากไปหรือน้อยไป?

เราเอง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.40.250
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ