นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 4350
ความเห็น: 3

การขอหนังสือเดินทางราชการ (Passport) และการลงตรา VISA

จากบันทึกของ คณบดี http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/26686 และhttp://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/26687

จึงก่อให้เกิด Share เรื่องนี้....

การขอหนังสือเดินทางราชการ (Passport) และการลงตรา VISA

              ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ประสงค์จะเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ  และต้องการหนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) สามารถปฏิบัติได้ดังนี้
1.จัดทำหนังสือขออนุญาตเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ โดยระบุทุนที่ใช้ในการไปราชการ และขอให้ผู้ขออนุญาตเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ แนบตัวโครงการ และหนังสือเชิญ โดยเสนอผ่านภาควิชา/หน่วยงาน ที่สังกัด
         ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือขออนุญาตเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ Click..
** กรณีใช้ทุนส่วนตัว สำนักงานหนังสือเดินทาง จะไม่พิจารณาออกหนังสือเดินทางราชการ(เล่มสีน้ำเงิน) โดยจะออกเล่มสีน้ำตาล(บุคคลทั่วไป) **

2.กรณี ประเทศที่ไปต้องลงตราวีซ่า ขอให้ผู้เดินทางส่งเรื่องไปยังคณะ/หน่วยงานอย่างน้อย 30 วันทำการ
           ตรวจสอบประเทศที่ต้องลงตราวีซ่า Click...

3.ผู้เดินทางไปประเทศที่ต้องลงตราวีซ่า เตรียมเอกสารในการขอวีซ่าของแต่ละประเทศ โดยดูจากเว็บไซต์
            http://www.general.psu.ac.th/CoOrdinate/index.htm
4.จัดส่งเอกสารไปยังคณะ/หน่วยงาน เพื่อดำเนินการต่อไป


// ระหว่างนี้ คณะจะดำเนินการออกหนังสือนำและหนังสืออนุมัติการเดินทางให้ ซึ่งจะต้องส่งไปให้อธิการบดี ลงนาม (มหาวิทยาลัยดำเนินการ) โดยจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 2-3 วันทำการ โดยขอให้ผู้เดินทางตรวจสอบว่าประเทศที่จะเดินทางไปนั้นต้องลงตราวีซ่าด้วยหรือไม่ หากต้องลงตราวีซ่า ขอให้ดำเนินการกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา //

 

 เอกสารที่ต้องนำไปยื่นในการขอหนังสือเดินทางราชการ
  1. หนังสือนำจากต้นสังกัด..
  2. สำเนาบันทึกการอนุมัติตัวบุคคลให้เดินทางไปราชการต่างประเทศ
  3. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ/บัตรพนักงานมหาวิทยาลัย
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจำตัวประชาชน
  5. สัญญาจ้าง/คำสั่งจ้าง (กรณีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย)
  6. กรณีเป็นข้าราชการบำนาญต้องนำสัญญาจ้าง/คำสั่งจ้างมาด้วย
  7. ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท ค่าจัดส่งไปรษณีย์ 35 บาท
โดยจะต้องเดินทางไปยื่นขอ Passport ด้วยตนเอง ที่ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา โทร 074-326510
//สำหรับประเทศที่ต้องลงตราวีซ่า เมื่อท่านได้หนังสือเดินทางแล้ว ให้นำหนังสือเดินทาง พร้อมด้วย เอกสารในการยื่นขอวีซ่า ส่งไปให้หน่วยการเจ้าหน้าที่คณะ/หน่วยงาน เพื่อดำเนินการต่อไป//


ช่องสีชมพู คือ ขั้นตอนที่ผู้ขอต้องปฏิบัติ

 

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อหน่วยการเจ้าหน้าที่ที่ท่านปฏิบัติงานอยู่ หรือผ่านทาง ช่องแสดงความเห็น ด้านล่างได้เลยค่ะ ^^

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 10 January 2013 13:37 Modified: 10 January 2013 13:39 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Monly, and 6 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
มิกกี้ (Recent Activities)
10 January 2013 17:42
#83171

เป็นประโยชน์มากค่ะ

Ico48
ทดแทน (Recent Activities)
10 January 2013 20:02
#83175

ไม่เคยทำเอง มีแต่คุณ pompom จัดการให้ทุกครั้งไป

Ico48
Baby (Recent Activities)
10 January 2013 21:25
#83180

ขอบคุณน้องปาล์มมี่คนสวย ข้อมูลเป็นประโยชน์ในการเตรียมเดินทางไปต่างประเทศของบุคลากรจ้า

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.40.250
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ