นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 32 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
แจกฟรีที่ตลาดเกษตร ม.อ. [C] 2024 0
ถนนคนเดิน@ ตลาดเกษตร ม.อ. [C] 1101 0
แจกดาวเรือง 1,000 ต้น ที่ตลาดเกษตร ม.อ. [C] 4107 0
แจกฟรี ช่วยบอกต่อ [C] 18812 2
ครบ 15 ปี [C] 1106 0
ย้อมผ้า ย้อมใจ [C] 1348 0
ฝันที่ใกล้เป็นจริง [C] 1618 3
น้องบี 1500 2
ตลาดต้องชม 1761 3
น้ำใจเด็กน้อย 983 2
รับสมัครใหม่ 1360 5
เกื้อกูล 887 0
ตลาดปลอดโฟม 1153 2
เยี่ยมแปลงเกษตรกร 1155 2
มาแยกขยะกันเถอะ 1199 2
โครงการใหม่ของเจ้านาย 888 1
หัวอกคนชิม 1102 2
ตลาดนัดเกษตรกร 785 2
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.( 9): การจัดการขยะ 1386 2
วันพิเศษ : ตลาดเกษตร ม.อ. 1391 5
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ. (8): การเดินทาง 1363 1
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ. (7) : การออม 1232 0
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.(6): ชวนกันไปวัด(ทำบุญสงกรานต์ 56) 1444 4
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ. (5) : มหัศจรรย์วันเด็ก 1370 1
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.(4): งานเลี้ยงปีใหม่ 1252 2
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.(3) : แจกต้นไม้ 1670 1
ความลับในตลาดเกษตรมอ.(2) : บัณฑิตปลาไข่ 2007 6
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.(1) 1897 7
ขอบคุณ...ที่ทำให้มีงานวันเด็ก 2185 6
วันเด็ก....ณ ตลาดเกษตร ม.อ. 2367 0
ภาพแห่งความทรงจำ(2) 2233 2
ภาพแห่งความทรงจำ 2239 3