นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 32 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
แจกฟรีที่ตลาดเกษตร ม.อ. [C] 1218 0
ถนนคนเดิน@ ตลาดเกษตร ม.อ. [C] 911 0
แจกดาวเรือง 1,000 ต้น ที่ตลาดเกษตร ม.อ. [C] 3912 0
แจกฟรี ช่วยบอกต่อ [C] 18541 2
ครบ 15 ปี [C] 996 0
ย้อมผ้า ย้อมใจ [C] 1196 0
ฝันที่ใกล้เป็นจริง [C] 1489 3
น้องบี 1361 2
ตลาดต้องชม 1603 3
น้ำใจเด็กน้อย 871 2
รับสมัครใหม่ 1237 5
เกื้อกูล 780 0
ตลาดปลอดโฟม 1034 2
เยี่ยมแปลงเกษตรกร 1039 2
มาแยกขยะกันเถอะ 1090 2
โครงการใหม่ของเจ้านาย 792 1
หัวอกคนชิม 1002 2
ตลาดนัดเกษตรกร 703 2
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.( 9): การจัดการขยะ 1291 2
วันพิเศษ : ตลาดเกษตร ม.อ. 1297 5
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ. (8): การเดินทาง 1259 1
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ. (7) : การออม 1138 0
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.(6): ชวนกันไปวัด(ทำบุญสงกรานต์ 56) 1339 4
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ. (5) : มหัศจรรย์วันเด็ก 1259 1
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.(4): งานเลี้ยงปีใหม่ 1179 2
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.(3) : แจกต้นไม้ 1581 1
ความลับในตลาดเกษตรมอ.(2) : บัณฑิตปลาไข่ 1920 6
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.(1) 1788 7
ขอบคุณ...ที่ทำให้มีงานวันเด็ก 2089 6
วันเด็ก....ณ ตลาดเกษตร ม.อ. 2263 0
ภาพแห่งความทรงจำ(2) 2097 2
ภาพแห่งความทรงจำ 2140 3