นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 32 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
แจกฟรีที่ตลาดเกษตร ม.อ. [C] 2409 0
ถนนคนเดิน@ ตลาดเกษตร ม.อ. [C] 1356 0
แจกดาวเรือง 1,000 ต้น ที่ตลาดเกษตร ม.อ. [C] 4390 0
แจกฟรี ช่วยบอกต่อ [C] 19077 2
ครบ 15 ปี [C] 1290 0
ย้อมผ้า ย้อมใจ [C] 1554 0
ฝันที่ใกล้เป็นจริง [C] 1824 3
น้องบี 1687 2
ตลาดต้องชม 1956 3
น้ำใจเด็กน้อย 1171 2
รับสมัครใหม่ 1578 5
เกื้อกูล 1100 0
ตลาดปลอดโฟม 1366 2
เยี่ยมแปลงเกษตรกร 1366 2
มาแยกขยะกันเถอะ 1402 2
โครงการใหม่ของเจ้านาย 1085 1
หัวอกคนชิม 1284 2
ตลาดนัดเกษตรกร 971 2
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.( 9): การจัดการขยะ 1583 2
วันพิเศษ : ตลาดเกษตร ม.อ. 1587 5
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ. (8): การเดินทาง 1548 1
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ. (7) : การออม 1396 0
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.(6): ชวนกันไปวัด(ทำบุญสงกรานต์ 56) 1644 4
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ. (5) : มหัศจรรย์วันเด็ก 1586 1
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.(4): งานเลี้ยงปีใหม่ 1440 2
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.(3) : แจกต้นไม้ 1873 1
ความลับในตลาดเกษตรมอ.(2) : บัณฑิตปลาไข่ 2163 6
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.(1) 2084 7
ขอบคุณ...ที่ทำให้มีงานวันเด็ก 2334 6
วันเด็ก....ณ ตลาดเกษตร ม.อ. 2535 0
ภาพแห่งความทรงจำ(2) 2447 2
ภาพแห่งความทรงจำ 2435 3