นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 31 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ถนนคนเดิน@ ตลาดเกษตร ม.อ. [C] 479 0
แจกดาวเรือง 1,000 ต้น ที่ตลาดเกษตร ม.อ. [C] 3644 0
แจกฟรี ช่วยบอกต่อ [C] 18256 2
ครบ 15 ปี [C] 835 0
ย้อมผ้า ย้อมใจ [C] 1002 0
ฝันที่ใกล้เป็นจริง [C] 1237 3
น้องบี 1172 2
ตลาดต้องชม 1389 3
น้ำใจเด็กน้อย 711 2
รับสมัครใหม่ 1047 5
เกื้อกูล 671 0
ตลาดปลอดโฟม 867 2
เยี่ยมแปลงเกษตรกร 878 2
มาแยกขยะกันเถอะ 930 2
โครงการใหม่ของเจ้านาย 673 1
หัวอกคนชิม 861 2
ตลาดนัดเกษตรกร 604 2
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.( 9): การจัดการขยะ 1193 2
วันพิเศษ : ตลาดเกษตร ม.อ. 1161 5
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ. (8): การเดินทาง 1158 1
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ. (7) : การออม 1062 0
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.(6): ชวนกันไปวัด(ทำบุญสงกรานต์ 56) 1234 4
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ. (5) : มหัศจรรย์วันเด็ก 1153 1
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.(4): งานเลี้ยงปีใหม่ 1099 2
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.(3) : แจกต้นไม้ 1445 1
ความลับในตลาดเกษตรมอ.(2) : บัณฑิตปลาไข่ 1820 6
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.(1) 1639 7
ขอบคุณ...ที่ทำให้มีงานวันเด็ก 1972 6
วันเด็ก....ณ ตลาดเกษตร ม.อ. 2122 0
ภาพแห่งความทรงจำ(2) 1946 2
ภาพแห่งความทรงจำ 1982 3