นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 31 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ถนนคนเดิน@ ตลาดเกษตร ม.อ. [C] 368 0
แจกดาวเรือง 1,000 ต้น ที่ตลาดเกษตร ม.อ. [C] 3599 0
แจกฟรี ช่วยบอกต่อ [C] 18170 2
ครบ 15 ปี [C] 807 0
ย้อมผ้า ย้อมใจ [C] 968 0
ฝันที่ใกล้เป็นจริง [C] 1159 3
น้องบี 1121 2
ตลาดต้องชม 1331 3
น้ำใจเด็กน้อย 684 2
รับสมัครใหม่ 976 5
เกื้อกูล 640 0
ตลาดปลอดโฟม 831 2
เยี่ยมแปลงเกษตรกร 824 2
มาแยกขยะกันเถอะ 894 2
โครงการใหม่ของเจ้านาย 630 1
หัวอกคนชิม 797 2
ตลาดนัดเกษตรกร 579 2
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.( 9): การจัดการขยะ 1153 2
วันพิเศษ : ตลาดเกษตร ม.อ. 1101 5
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ. (8): การเดินทาง 1101 1
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ. (7) : การออม 1027 0
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.(6): ชวนกันไปวัด(ทำบุญสงกรานต์ 56) 1220 4
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ. (5) : มหัศจรรย์วันเด็ก 1135 1
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.(4): งานเลี้ยงปีใหม่ 1074 2
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.(3) : แจกต้นไม้ 1402 1
ความลับในตลาดเกษตรมอ.(2) : บัณฑิตปลาไข่ 1798 6
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.(1) 1566 7
ขอบคุณ...ที่ทำให้มีงานวันเด็ก 1952 6
วันเด็ก....ณ ตลาดเกษตร ม.อ. 2085 0
ภาพแห่งความทรงจำ(2) 1917 2
ภาพแห่งความทรงจำ 1944 3