นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 32 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
แจกฟรีที่ตลาดเกษตร ม.อ. [C] 1659 0
ถนนคนเดิน@ ตลาดเกษตร ม.อ. [C] 994 0
แจกดาวเรือง 1,000 ต้น ที่ตลาดเกษตร ม.อ. [C] 4013 0
แจกฟรี ช่วยบอกต่อ [C] 18661 2
ครบ 15 ปี [C] 1040 0
ย้อมผ้า ย้อมใจ [C] 1261 0
ฝันที่ใกล้เป็นจริง [C] 1538 3
น้องบี 1425 2
ตลาดต้องชม 1667 3
น้ำใจเด็กน้อย 917 2
รับสมัครใหม่ 1283 5
เกื้อกูล 817 0
ตลาดปลอดโฟม 1087 2
เยี่ยมแปลงเกษตรกร 1089 2
มาแยกขยะกันเถอะ 1129 2
โครงการใหม่ของเจ้านาย 840 1
หัวอกคนชิม 1034 2
ตลาดนัดเกษตรกร 734 2
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.( 9): การจัดการขยะ 1336 2
วันพิเศษ : ตลาดเกษตร ม.อ. 1338 5
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ. (8): การเดินทาง 1299 1
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ. (7) : การออม 1180 0
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.(6): ชวนกันไปวัด(ทำบุญสงกรานต์ 56) 1379 4
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ. (5) : มหัศจรรย์วันเด็ก 1299 1
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.(4): งานเลี้ยงปีใหม่ 1204 2
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.(3) : แจกต้นไม้ 1616 1
ความลับในตลาดเกษตรมอ.(2) : บัณฑิตปลาไข่ 1953 6
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.(1) 1830 7
ขอบคุณ...ที่ทำให้มีงานวันเด็ก 2135 6
วันเด็ก....ณ ตลาดเกษตร ม.อ. 2313 0
ภาพแห่งความทรงจำ(2) 2151 2
ภาพแห่งความทรงจำ 2180 3