นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 31 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ถนนคนเดิน@ ตลาดเกษตร ม.อ. [C] 718 0
แจกดาวเรือง 1,000 ต้น ที่ตลาดเกษตร ม.อ. [C] 3758 0
แจกฟรี ช่วยบอกต่อ [C] 18375 2
ครบ 15 ปี [C] 907 0
ย้อมผ้า ย้อมใจ [C] 1093 0
ฝันที่ใกล้เป็นจริง [C] 1373 3
น้องบี 1262 2
ตลาดต้องชม 1502 3
น้ำใจเด็กน้อย 785 2
รับสมัครใหม่ 1141 5
เกื้อกูล 719 0
ตลาดปลอดโฟม 942 2
เยี่ยมแปลงเกษตรกร 963 2
มาแยกขยะกันเถอะ 1005 2
โครงการใหม่ของเจ้านาย 737 1
หัวอกคนชิม 945 2
ตลาดนัดเกษตรกร 649 2
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.( 9): การจัดการขยะ 1236 2
วันพิเศษ : ตลาดเกษตร ม.อ. 1227 5
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ. (8): การเดินทาง 1187 1
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ. (7) : การออม 1098 0
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.(6): ชวนกันไปวัด(ทำบุญสงกรานต์ 56) 1280 4
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ. (5) : มหัศจรรย์วันเด็ก 1187 1
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.(4): งานเลี้ยงปีใหม่ 1133 2
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.(3) : แจกต้นไม้ 1513 1
ความลับในตลาดเกษตรมอ.(2) : บัณฑิตปลาไข่ 1859 6
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.(1) 1714 7
ขอบคุณ...ที่ทำให้มีงานวันเด็ก 2018 6
วันเด็ก....ณ ตลาดเกษตร ม.อ. 2182 0
ภาพแห่งความทรงจำ(2) 2025 2
ภาพแห่งความทรงจำ 2066 3