นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 1 : 32 post

Post Title Page Visits comment
แจกฟรีที่ตลาดเกษตร ม.อ. [C] 1254 0
ถนนคนเดิน@ ตลาดเกษตร ม.อ. [C] 919 0
แจกดาวเรือง 1,000 ต้น ที่ตลาดเกษตร ม.อ. [C] 3919 0
แจกฟรี ช่วยบอกต่อ [C] 18545 2
ครบ 15 ปี [C] 997 0
ย้อมผ้า ย้อมใจ [C] 1204 0
ฝันที่ใกล้เป็นจริง [C] 1490 3
น้องบี 1365 2
ตลาดต้องชม 1608 3
น้ำใจเด็กน้อย 874 2
รับสมัครใหม่ 1238 5
เกื้อกูล 780 0
ตลาดปลอดโฟม 1039 2
เยี่ยมแปลงเกษตรกร 1043 2
มาแยกขยะกันเถอะ 1090 2
โครงการใหม่ของเจ้านาย 796 1
หัวอกคนชิม 1005 2
ตลาดนัดเกษตรกร 704 2
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.( 9): การจัดการขยะ 1293 2
วันพิเศษ : ตลาดเกษตร ม.อ. 1298 5
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ. (8): การเดินทาง 1261 1
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ. (7) : การออม 1141 0
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.(6): ชวนกันไปวัด(ทำบุญสงกรานต์ 56) 1340 4
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ. (5) : มหัศจรรย์วันเด็ก 1261 1
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.(4): งานเลี้ยงปีใหม่ 1180 2
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.(3) : แจกต้นไม้ 1583 1
ความลับในตลาดเกษตรมอ.(2) : บัณฑิตปลาไข่ 1921 6
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.(1) 1790 7
ขอบคุณ...ที่ทำให้มีงานวันเด็ก 2092 6
วันเด็ก....ณ ตลาดเกษตร ม.อ. 2265 0
ภาพแห่งความทรงจำ(2) 2099 2
ภาพแห่งความทรงจำ 2144 3