นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 1 : 32 post

Post Title Page Visits comment
แจกฟรีที่ตลาดเกษตร ม.อ. [C] 881 0
ถนนคนเดิน@ ตลาดเกษตร ม.อ. [C] 869 0
แจกดาวเรือง 1,000 ต้น ที่ตลาดเกษตร ม.อ. [C] 3864 0
แจกฟรี ช่วยบอกต่อ [C] 18499 2
ครบ 15 ปี [C] 971 0
ย้อมผ้า ย้อมใจ [C] 1173 0
ฝันที่ใกล้เป็นจริง [C] 1454 3
น้องบี 1336 2
ตลาดต้องชม 1581 3
น้ำใจเด็กน้อย 854 2
รับสมัครใหม่ 1216 5
เกื้อกูล 762 0
ตลาดปลอดโฟม 1009 2
เยี่ยมแปลงเกษตรกร 1017 2
มาแยกขยะกันเถอะ 1066 2
โครงการใหม่ของเจ้านาย 779 1
หัวอกคนชิม 982 2
ตลาดนัดเกษตรกร 683 2
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.( 9): การจัดการขยะ 1275 2
วันพิเศษ : ตลาดเกษตร ม.อ. 1278 5
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ. (8): การเดินทาง 1232 1
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ. (7) : การออม 1121 0
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.(6): ชวนกันไปวัด(ทำบุญสงกรานต์ 56) 1321 4
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ. (5) : มหัศจรรย์วันเด็ก 1236 1
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.(4): งานเลี้ยงปีใหม่ 1166 2
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.(3) : แจกต้นไม้ 1562 1
ความลับในตลาดเกษตรมอ.(2) : บัณฑิตปลาไข่ 1899 6
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.(1) 1765 7
ขอบคุณ...ที่ทำให้มีงานวันเด็ก 2063 6
วันเด็ก....ณ ตลาดเกษตร ม.อ. 2238 0
ภาพแห่งความทรงจำ(2) 2077 2
ภาพแห่งความทรงจำ 2114 3