นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 1 : 32 post

Post Title Page Visits comment
แจกฟรีที่ตลาดเกษตร ม.อ. [C] 1865 0
ถนนคนเดิน@ ตลาดเกษตร ม.อ. [C] 1055 0
แจกดาวเรือง 1,000 ต้น ที่ตลาดเกษตร ม.อ. [C] 4061 0
แจกฟรี ช่วยบอกต่อ [C] 18746 2
ครบ 15 ปี [C] 1072 0
ย้อมผ้า ย้อมใจ [C] 1304 0
ฝันที่ใกล้เป็นจริง [C] 1584 3
น้องบี 1466 2
ตลาดต้องชม 1713 3
น้ำใจเด็กน้อย 953 2
รับสมัครใหม่ 1325 5
เกื้อกูล 850 0
ตลาดปลอดโฟม 1120 2
เยี่ยมแปลงเกษตรกร 1125 2
มาแยกขยะกันเถอะ 1165 2
โครงการใหม่ของเจ้านาย 866 1
หัวอกคนชิม 1068 2
ตลาดนัดเกษตรกร 764 2
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.( 9): การจัดการขยะ 1360 2
วันพิเศษ : ตลาดเกษตร ม.อ. 1366 5
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ. (8): การเดินทาง 1329 1
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ. (7) : การออม 1202 0
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.(6): ชวนกันไปวัด(ทำบุญสงกรานต์ 56) 1412 4
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ. (5) : มหัศจรรย์วันเด็ก 1333 1
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.(4): งานเลี้ยงปีใหม่ 1226 2
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.(3) : แจกต้นไม้ 1641 1
ความลับในตลาดเกษตรมอ.(2) : บัณฑิตปลาไข่ 1978 6
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.(1) 1871 7
ขอบคุณ...ที่ทำให้มีงานวันเด็ก 2158 6
วันเด็ก....ณ ตลาดเกษตร ม.อ. 2342 0
ภาพแห่งความทรงจำ(2) 2196 2
ภาพแห่งความทรงจำ 2210 3