นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 32 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
แจกฟรีที่ตลาดเกษตร ม.อ. [C] 821 0
ถนนคนเดิน@ ตลาดเกษตร ม.อ. [C] 862 0
แจกดาวเรือง 1,000 ต้น ที่ตลาดเกษตร ม.อ. [C] 3859 0
แจกฟรี ช่วยบอกต่อ [C] 18497 2
ครบ 15 ปี [C] 970 0
ย้อมผ้า ย้อมใจ [C] 1169 0
ฝันที่ใกล้เป็นจริง [C] 1451 3
น้องบี 1333 2
ตลาดต้องชม 1577 3
น้ำใจเด็กน้อย 849 2
รับสมัครใหม่ 1212 5
เกื้อกูล 760 0
ตลาดปลอดโฟม 1008 2
เยี่ยมแปลงเกษตรกร 1015 2
มาแยกขยะกันเถอะ 1065 2
โครงการใหม่ของเจ้านาย 774 1
หัวอกคนชิม 982 2
ตลาดนัดเกษตรกร 681 2
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.( 9): การจัดการขยะ 1275 2
วันพิเศษ : ตลาดเกษตร ม.อ. 1273 5
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ. (8): การเดินทาง 1232 1
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ. (7) : การออม 1120 0
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.(6): ชวนกันไปวัด(ทำบุญสงกรานต์ 56) 1318 4
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ. (5) : มหัศจรรย์วันเด็ก 1235 1
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.(4): งานเลี้ยงปีใหม่ 1164 2
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.(3) : แจกต้นไม้ 1560 1
ความลับในตลาดเกษตรมอ.(2) : บัณฑิตปลาไข่ 1896 6
ความลับในตลาดเกษตร ม.อ.(1) 1759 7
ขอบคุณ...ที่ทำให้มีงานวันเด็ก 2060 6
วันเด็ก....ณ ตลาดเกษตร ม.อ. 2237 0
ภาพแห่งความทรงจำ(2) 2074 2
ภาพแห่งความทรงจำ 2108 3