นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทา ยุ
Ico64
ทวีพงษ์ ยุนุ๊

กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

สารบัญหน้า 1 : 35 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ล่าหอยเสียบ 1895 4
เคล็ดลับการกระตุ้นสมอง 1588 4
สลามปัตตานียามเช้า 1630 10
เช้าสบาย...ริมฝั่งคลอง 1981 3
ปัตตานีย้อนยุค...สู่สันติสุขแดนใต้ 2047 4
ค่ายสัมมนาคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 2619 6
ค่ายเรียนรู้คุณธรรม นำชีวิตพอเพียง ปี 53 : ตอนที่ 2 1726 2
ค่ายเรียนรู้คุณธรรม นำชีวิตพอเพียง ปี 53 : ตอนที่ 1 1583 3
ปัตตานีย้อนยุค...สู่สันติสุขแดนใต้ 2011 1
ลงเลโคลน โดนหอยตำ ปูดำหนีบ 2021 5
บันทึกเขาน้ำค้าง 1499 3
บันทึกทะเลบัน 1511 6
เขเรือ แลหิงห้อย 2291 17
ปีกแห่งฝัน 1899 11
เรียนรู้ดูของจริง อิงรัฐธรมนูญ 1577 9
เสียงคลื่น...ที่บางปลาหมอ 1745 9
หนุ่มสาวเอ๋ย…สิ่งควรรู้ ตอน นักศึกษา ม.อ. กับการรู้ทันเรื่องเพศศึกษา 2495 12
เสนห์...เมืองลุง 1474 8
หอพัก..ต้นใหม่ 1838 7
กระดาษหนึ่งใบ 1691 8
ยามผมส่องกระจก 3 1549 8
กาลเวลา...นราธิวาส 3 1642 9
กาลเวลา...นราธิวาส 2 1355 8
กาลเวลา...นราธิวาส 1395 5
คุณค่าแห่ง...ชิวิต 1289 6
ความรู้ที่ไม่ถูกนำมาปฏิบัติ 1365 7
คนริมทาง 1660 6
ใต้...ต้นหูกวาง 3977 9
ยามผมส่องกระจก 2 1286 8
สู่เลโคลน 1625 8
ความแตกต่าง 1494 3
ยามผมส่องกระจก 1279 5
เส้นทางเดิน... 1085 1
อิสรภาพที่หายไป 1691 9
แนะนำตัวครับ...พี่น้อง 1239 5