นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Teeradet
Ico64
Mr. Teeradet -
Support
IT , Price of Songkla University.
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1562
ความเห็น: 0

ทำต้นฉบับ windows7 ไว้บน server โดยใช้ linux

win7
การ upload ต้นฉบับ windows7 ขึ้นไปเก็บบน server ใช้ script --> 
up7.sh

#!/bin/sh
ifconfig eth0 mtu 1000
mkdir -p /mnt/custom
sshfs root@192.168.41.xx:/home/ftp/pub /mnt/custom
dd if=/dev/sda bs=512 count=63 of=/mnt/custom/win7.mbr
sfdisk -d /dev/sda > /mnt/custom/win7.part
mkdir -p /mnt/windows
ntfs-3g /dev/sda1 /mnt/windows
rm /mnt/windows/pagefile.sys
umount /mnt/windows
ntfsclone -s -o - /dev/sda1 | gzip -c > /mnt/custom/win7.gz

อธิบายคือ  จะเก็บทั้ง ในส่วน masterboot record (.mbr) , partition (.part) 
และต้นฉบับ  drive c (.gz) ส่วนการนำต้นฉบับมา clone ลงเครื่อง ใช้ script -->  down7.sh

#!/bin/sh
ntpdate time.psu.ac.th
wget "ftp://192.168.41.xx/pub/54/win7.mbr" -O - | dd of=/dev/sda
wget "ftp://192.168.41.xx/pub/54/win7.part" -O - | sfdisk --force /dev/sda
wget "ftp://192.168.41.xx/pub/54/win7.gz" -O - | gunzip | ntfsclone -r -O
/dev/sda1 -
mkfs.ntfs /dev/sda5 -f

อธิบาย คือ จะ clone ลงทั้งส่วน masterboot record  , ส่วนที่เป็น partition 
และ drive c
mkfs.ntfs /dev/sda5 คือ drive d เป็นคำสั่งให้ format เป็น ntfs

ขอบคุณพี่วิภัทร ศูนย์คอม
ที่มา http://opensource.cc.psu.ac.th

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): clone
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 18 กุมภาพันธ์ 2555 21:33 แก้ไข: 18 กุมภาพันธ์ 2555 21:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.92.74.105
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ