นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Thaniya KAOSOL
Ico64
Thaniya KAOSOL
อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ.
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 3

(2) ข่าวดี…ศูนย์กีฬา ม.อ...เปิดแล้ววันนี้ มาออกกำลังกายกันเถอะ

วันนี้เป็นวันเปิดศูนย์กีฬาของ ม.อ. อย่างเป็นทางการ โดยเวลา 10.00 น. มีพิธีทำบุญอาคารศูนย์กีฬา ณ บริเวณ ใต้ตึกอาคารกีฬา และนันทนาการ และเวลา 17.00 น. พิธีเปิดศูนยกีฬา และร่วมกิจกรรมออกำลังกายแชลเลนจ์เดย์ กิจกรรมแอโรบิกด๊านซ์ บริเวณลานกิจกรรมอเนกประ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Thaniya KAOSOL   สร้าง: 20 กันยายน 2555 10:06 แก้ไข: 20 กันยายน 2555 10:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(5) โครงการเยี่ยมไข้บุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตอนที่ 2

จากการเปิดตัวโครงการเยี่ยมไข้ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้เปิดตัวไปเมื่อเดือนสิงหาคม 2555 ในครั้งนี้เป็นการเยี่ยมไข้บุคลากรตอนที่ 2 ซึ่งนับเป็นการไปเยี่ยมไข้ที่ทุกคนไปแล้วมีความสุขกลับมาเลยค่ะ เนื่องเพราะพวกเราไปเยี่ยมคุณแม่คนสวย ซึ่งได้ลูกสาวแสนจะ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): เยี่ยมไข้บุคลากร
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Thaniya KAOSOL   สร้าง: 19 กันยายน 2555 17:18 แก้ไข: 19 กันยายน 2555 17:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(4) ขอเชิญพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพบปะคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อหารือเรื่องการปรับค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

สืบเนื่องจากคณบดีเล็งเห็นถึงปัญหาหลังจากประกาศการปรับค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ของเรามีพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนจำนวนไม่น้อย อีกทั้งบุคลากรเหล่านี้ยังเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนองค์กรในอนาคต ซึ่งท่านคณบดี... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Thaniya KAOSOL   สร้าง: 18 กันยายน 2555 21:24 แก้ไข: 18 กันยายน 2555 21:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) โครงการหัวหน้าภาควิชาใหม่พบปะคณบดี (คณะวิศวกรรมศาสตร์)

วันนี้อย่างนำโครงการใหม่ๆ ของกลุ่มงานบริหารทั่วไปมาเล่าสู่กันฟัง ปัจจุบันทางการจัดการทรัพยากรบุคคล ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดตั้งโครงการหัวหน้าภาควิชาที่เข้ามาดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาคฯ ใหม่ พบปะกับท่านคณบดี โดยโครงการนี้เพิ่งเริ่มดำเนินการในเดือนกัน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Thaniya KAOSOL   สร้าง: 18 กันยายน 2555 19:38 แก้ไข: 18 กันยายน 2555 19:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) เก็บสิ่งดีดีมาเล่าจากโครงการประกวด พื้นที่ 5ส+ ดีเด่น

วันนี้กลุ่มงานแผนฯ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมดีๆ เป็นการนำเสนอผลงาน พื้นที่ 5ส+ ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2554 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.30 น. การนำเสนอในรอบนี้เนื่องจากมีพื้นที่เข้าประกวดเยอะ จึงจัดเป็น 2 ห้อง โดยห้องแรก คณะกรรมการพิจารณานำทีมโดย ผช... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): กิจกรรม 5ส  ประกวด
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Thaniya KAOSOL   สร้าง: 18 กันยายน 2555 19:02 แก้ไข: 18 กันยายน 2555 21:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) มอบเกียรติบัตรโครงการพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาบุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตอนที่ 2)

จิบน้ำชายามบ่ายสายวิชาการวันนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์มอบเกียรติบัตรให้กับพี่เลี้ยงบุคลากรใหม่ สายวิชาการ ซึ่งเสียสละเวลาและกำลังกาย เพื่อดูแลอาจารย์ใหม่ให้สามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรของเรา และทำงานอยู่กับองค์กรของเราเป็นเวลานานๆ โดยโครงการนี้เริ่มจั... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Thaniya KAOSOL   สร้าง: 11 กันยายน 2555 19:51 แก้ไข: 11 กันยายน 2555 19:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) เก็บเรื่องมาเล่าจากงาน "ความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุน"

วันนี้เป็นวันดีอีกวันที่บุคลากรสายสนับสนุนนับพันคนมาร่วมงาน "ความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุน" ณ ห้องประชุมทองจันร์ หงส์ลดารมภ์ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. นั้นแสดงให้เห็นว่าบุคลากรของ ม.อ. มีความสนใจในความก้าวหน้าของตนเองอย่างยิ่ง ในงานนี้บุคลากรของคณะวิศวก... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Thaniya KAOSOL   สร้าง: 04 กันยายน 2555 17:48 แก้ไข: 05 กันยายน 2555 07:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) สิ่งดีดีที่ได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน” รุ่นที่ 1 โดย John Robert Powers

วันนี้ได้รับโอกาสอันดีจากมหาวิทยาลัยให้ไปร่วมอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน” ในรุ่นที่ 1 โดยสถาบัน John Robert Powers ซึ่งในรอบนี้จะจัดทั้งหมด 5 รุ่นด้วยกัน เปิดประเดิมด้วยการแต่งกายเพื่อเสริมบุคลิก ท่วงท่าอิริยาบถ ม... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): บุคลิกภาพ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Thaniya KAOSOL   สร้าง: 03 กันยายน 2555 21:07 แก้ไข: 03 กันยายน 2555 21:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) มอบเครื่องพิมพ์ Ink jet ให้กับโรงเรียนบ้านปลายละหาน อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

เมื่อวันศุกร์สิ้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ทีมงานประกอบด้วย ผศ.ดร.แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ ดร.วิชัยรัตน์ แก้วเจือ และ ดร.ปฐเมศ ผาณิตพจมาน เพื่อนร่วมอุดมการณ์ที่น่ารักทั้ง 3 คน ได้ร่วมเดินทางไปโรงเรียนบ้านปลายละหาน อ.รัตภูมิ จ.สงขลา กับดิฉันในช่วงบ่าย หล... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Thaniya KAOSOL   สร้าง: 02 กันยายน 2555 20:08 แก้ไข: 02 กันยายน 2555 20:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) โครงการตรวจสุขภาพประจำปี คณะวิศวกรรมศาสตร์

สิ้นสุดลงแล้วกับโครงการตรวจสุขภาพประจำปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่เริ่มต้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2555 ซึ่งบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกคนได้รับสิทธิ์ในการตรวจสุขภาพประจำปี ในปีนี้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเปลี่ยน เจ้าหน้าที่ของการจัดการทรัพยากรบุ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): สุขภาพ  ตรวจประจำปี
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Thaniya KAOSOL   สร้าง: 02 กันยายน 2555 13:36 แก้ไข: 02 กันยายน 2555 13:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]