นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Thaniya KAOSOL
Ico64
Thaniya KAOSOL
อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ.
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 3

(0) ความคืบหน้าการปรับตำแหน่งงานของลูกจ้างประจำของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำเดือนสิงหาคม 2555

ข่าวคราวความคืบหน้าสำหรับการปรับตำแหน่งของลูกจ้างประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในเดือนสิงหาคมนี้ ทางการจัดการทรัพยากรบุคคลขอร่วมแสดงความยินดีกับลูกจ้างประจำคือ คุณจารึก ไชยวรรณจากภาควิชาวิศวกรรมโยธาที่เปลี่ยนตำแหน่งจากพนักงานประจำห้องทดลอง เป็นพนักงานห้... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Thaniya KAOSOL   สร้าง: 29 สิงหาคม 2555 20:13 แก้ไข: 29 สิงหาคม 2555 20:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ผลพวงจากการประเมินคุณภาพภายในเกี่ยวกับการพัฒนาคณาจารย์ (สมศ. 14)

การประเมินคุณภาพภายในของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อวานจนถึงกลางวันของวันนี้ นำทีมโดย รศ.ดร.วัลลภ สันติประชา ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยกรรมการและเลขานุการ ในครั้งนี้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคือ รศ.ประดิษฐ์ มีสุข ซึ่งส่งผลให้บรรยากาศของภาควิชา ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Thaniya KAOSOL   สร้าง: 21 สิงหาคม 2555 09:55 แก้ไข: 21 สิงหาคม 2555 09:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(10) เปิดตัวโครงการเยี่ยมไข้บุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดตั้งโครงการเยี่ยมไข้บุคลากรขึ้น เพื่อเป็นการแสดงความห่วงใยบุคลากร สร้างขวัญและกำลังใจในยามเจ็บป่วย รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของคณะฯ มีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดี โดยโครงการจะจัดกระเช้าเพื่อเยี่ยมไข้บุคลากรในกรณีที่ค... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): เยี่ยมไข้บุคลากร
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Thaniya KAOSOL   สร้าง: 17 สิงหาคม 2555 19:34 แก้ไข: 17 สิงหาคม 2555 19:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) อาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2555

วันนี้มีข่าวดีที่คิดว่าบุคลากรทุกท่านของคณะวิศวกรรมศาสตร์จะได้ร่วมกันยินดีกับบุคลากรของคณะเรา เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัย ในฐานะที่ดูแลงานทางด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคลขอร่วมแสดงความยินดีอาจารย์... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Thaniya KAOSOL   สร้าง: 01 สิงหาคม 2555 21:55 แก้ไข: 01 สิงหาคม 2555 21:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) โครงการพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาบุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตอนที่ 1)

เมื่อวานนี้ (24 ก.ค. 55) คณะวิศวกรรมศาสตร์มีงานจิบน้ำชายามบ่าย สายสนับสนุน นำทีมโดยท่านคณบดีและทีมบริหารร่วมพบปะพูดคุยกับบุคลากรสายสนับสนุน ทางกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปถือโอกาสอันดีนี้ มอบเกียรติบัตรให้กับพี่เลี้ยงบุคลากรใหม่ สายสนับสนุน ซึ่งอยู... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Thaniya KAOSOL   สร้าง: 25 กรกฎาคม 2555 08:26 แก้ไข: 25 กรกฎาคม 2555 08:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง

รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน และเลื่อนค่าจ้าง ครั้งที่ 2 ของปี 2555 เวียนมาถึงอีกแล้วค่ะ ขอให้บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน เตรียมจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงภาระงาน (TOR) เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Thaniya KAOSOL   สร้าง: 11 กรกฎาคม 2555 13:37 แก้ไข: 11 กรกฎาคม 2555 13:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ความคืบหน้าการปรับตำแหน่งงานของลูกจ้างประจำของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2555

จากที่ทางคณะฯ ได้เชิญบุคลากรที่เป็นลูกจ้างประจำเข้าร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อให้เหมาะสมกับงานที่ทำในปัจจุบัน และการเลื่อนระดับของลูกจ้างประจำนั้น ล่าสุดขอแสดงความยินดีกับลูกจ้างประจำทั้ง 3 ท่านที่ได้มีการปรับตำแหน่งงานของลูกจ้างประจ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Thaniya KAOSOL   สร้าง: 09 กรกฎาคม 2555 19:33 แก้ไข: 09 กรกฎาคม 2555 19:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]