นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

TheMe
Ico64
นาย ปิยะนัฐ ประสานสงฆ์
นัีกวิชาการเงินและบัญชี
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
 • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 3075
ความเห็น: 1

GFMIS means ? [C]

GFMIS means
 • ตัวย่อ มาจาก Government Fiscal Management Information System
 • ชื่อทางราชการ : ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 • เป็นระบบงานที่เริ่มใช้งานเมื่อ 1 ตุลาคม 2547
 • ทุกส่วนราชการสามารถปฏิบัติงานในระบบและตัดการทำงานควบคู่ในด้านการเบิกจ่าย(ช่วงคู่ขนาน 1 ต.ค.2547-28 ก.พ.2548) พร้อมทั้งยกเลิกเอกสารฎีกาในการเบิกจ่าย ตั่งแต่ 1 มี.ค.2548)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

 • สำนักนายกรัฐมนตรี (ริเริ่ม)
 • ปัจจุบันบริหารงานโดยกระทรวงการคลัง
 1. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับผิดชอบด้านเทคโนโลยี โปรแกรมระบบงาน และเครือข่าย
 2. กรมบัญชีกลาง ควบคุมดูแลระบบงาน GFMIS เป็นที่ปรึกษาด้านนโยบายและระเบียบปฏิบัติงาน
ระบบงาน
 1. ระบบบริหารงบประมาณ
 2. ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ระบบการเงินและบัญชี ประกอบด้วย 5 ระบบย่อยคือ ระบบการเบิกจ่ายเงิน ระบบการรับและนำส่งเงิน ระบบบริหารเงินสด ระบบบัญชีแยกประเภท และระบบสินทรัพย์ถาวร
 4. ระบบบัญชีต้นทุน
 5. ระบบบริหารบุคคล

การนำเข้าข้อมูลมี 4 รูปแบบ

 1. คีย์ผ่าน SAP R/3 - บันทึกโดยให้โปรแกรม SAP R/3 ที่เครื่อง GFMIS Terminal
 2. Excel Loader -บันทึกข้อมูลในแบบฟอร์ม Excel แล้ว Upload เข้าเครื่อง GFMIS Terminal
 3. Interface - ถ่ายโอนจากระบบงานภายนอกเข้าระบบ GFMIS โดยตรง
 4. Excel Loader -บันทึกข้อมูลในแบบฟอร์ม Excel แล้ว Upload ผ่านระบบ Internet (ใหม่)
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 07 ธันวาคม 2550 16:46 แก้ไข: 19 ธันวาคม 2551 00:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
maimon [IP: 202.149.25.234]
14 ตุลาคม 2551 21:04
#36783
อยากถามเกี่ยวกับระบบ GFMIS หน่อยค่ะ  คือไม่เข้าใจอ่ะ  โครงการบริหารปรับปรุงการบริหารงานภาครัฐด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ (gfmis) มีการดำเนินงานอย่างไร  ช่วยตอบหน่อยนะค่ะ
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น