นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

TheMe
Ico64
นาย ปิยะนัฐ ประสานสงฆ์
นัีกวิชาการเงินและบัญชี
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 11497
ความเห็น: 0

การตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขาย [C]

ข้อมูลหลักผู้ขาย

สำหรับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณผ่านระบบ GFMIS ซึ่งมียอดเงินรวมตั้งแต่5,000ขึ้นไป(โดยยังไม่ได้ทดรองจ่ายให้ผู้ขาย)

ต้องจัดทำฐานข้อมูลหลักผู้ขาย(ผข01)

เพื่อใช้สำหรับกรอกในแบบฟอร์มใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(บส01)

**สำหรับผู้ขายที่มีรหัสประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ขึ้นต้นด้วยเลข 1 ให้ใช้รหัสบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักของเจ้าของร้าน แทน รหัสประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 

คลิกที่นี่  vendor   เพื่อดาวน์โหลด

ส่วนการจ่ายเงินนั้น กรมบัญชีกลาง จะเป็นผู้โอนเงินเข้าบัญชีผู้ขายโดยตรงตามฐานข้อมูลที่เราได้สร้างไว้

อัตราค่าธรรมเนียม / รายการ

จำนวนเงิน : ค่าธรรมเนียม(บาท)
 < 100,000: 12
100,000 - 500,000:40
> 500,000:100
> 2,000,000:900

 

**สำหรับการโอนระหว่างส่วนราชการด้วยกันไม่มีค่าธรรมเนียมการโอนเงิน** 

 

Sections: บริการวิชาการ
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
created: 10 December 2007 14:39 Modified: 19 December 2008 00:03 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น