นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 1148
ความเห็น: 0

ประวัติคณะฯ [C]

คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
สำนักงานเลขานุการเป็นหน่วยงานหนึ่งในโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามมาตรา 8 วรรค 4 และวรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ .. 2522  ซึ่งทำหน้าที่ให้การสนับสนุนภารกิจของคณะฯ ในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยได้รับอนุมัติให้มีการแบ่งส่วนราชการตามหนังสือที่  ทม 0202/1912 ลงวันที่ 6 สิงหาคม  2525 หนังสือที่ ทม 0202/10487 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2532 และตามหนังสือที่ ทม 0202/27823   ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2535  สำหรับการแบ่งส่วนราชการในสำนักงานเลขานุการคณะฯ แบ่งเป็น 4 งาน และ 9 หน่วยย่อย ดังนี้
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 05 มิถุนายน 2551 10:50 แก้ไข: 05 มิถุนายน 2551 11:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น