นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

น้ำขิง
Ico64
ทรงลักษณ์ -*- กลับคง
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

(0) ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาดูงาน "เทคโนโลยีการผลิตเมล่อนระดับพรีเมียม จาก 2 แหล่งผลิต"

มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย น้ำขิง   สร้าง: 20 มิถุนายน 2559 11:46 แก้ไข: 20 มิถุนายน 2559 11:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(4) ทำเอง......ใช้เอง

เมื่อวานนี้ (6 พ.ย.57) บุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การทำน้ำหมักชีวภาพ ด้วยผลส้ม" ซึ่งได้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 45 คน ซึ่งแต่ละคนได้ปฏิบัติจริง เสร็จแล้วก็นำกลับบ้านไปใช้จริง กิจกรรมแรก คือ การทำน้ำยาเอนกประสงค... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย น้ำขิง   สร้าง: 07 พฤศจิกายน 2557 16:39 แก้ไข: 07 พฤศจิกายน 2557 16:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ดูเขา แลเรา

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 กลุ่มงานบริการวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติได้จัดบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แลดูภูมิทัศน์ และการสร้างมูลค่าเพิ่มจากของเหลือใช้ที่มหาวิทยาลัยมหิดล โดยวิทยากรผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้คือ คุณมะลิ นิล... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย น้ำขิง   สร้าง: 28 ตุลาคม 2557 16:43 แก้ไข: 29 ตุลาคม 2557 14:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลดูภูมิทัศน์ และการสร้างมูลค่าเพิ่มจากของเหลือใ้ช้ที่มหาวิทยาลัยมหิดล

มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย น้ำขิง   สร้าง: 14 ตุลาคม 2557 14:22 แก้ไข: 29 ตุลาคม 2557 14:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) Share.psu ของภาควิชาธรณีศาสตร์

มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย น้ำขิง   สร้าง: 08 กุมภาพันธ์ 2556 10:24 แก้ไข: 08 กุมภาพันธ์ 2556 10:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ร่วมฟังการขยายผล ดูงานด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช การผลิตและการตลาด ณ ประเทศไต้หวัน

มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย น้ำขิง   สร้าง: 01 กุมภาพันธ์ 2556 09:38 แก้ไข: 01 กุมภาพันธ์ 2556 09:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) บรรยายขยายผล : ทัศนศึกษาประเทศมาเลเซีย : ภาควิชาพัฒนาการเกษตร

มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย น้ำขิง   สร้าง: 15 มกราคม 2556 15:32 แก้ไข: 15 มกราคม 2556 16:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ขั้นการเตรียมการก่อนการฝึกอบรม ตอน 3

ขั้นการเตรียมการก่อนการฝึกอบรม (ต่อ) เตรียมการบันทึกการอบรม บางครั้งการฝึกอบรมที่ต้องการบันทึกข้อมูลการบรรยายของวิทยากร ในปัจจุบันสามารถบันทึกเสียงในขณะที่วิทยากรบรรยายด้วยการบันทึกเสียงเครื่อง MP3 MP4 หรือ บันทึกเสียงผ่าน Mixer ในระบบดิจิตอ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย น้ำขิง   สร้าง: 23 มีนาคม 2555 14:11 แก้ไข: 23 มีนาคม 2555 14:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ผลจากการร่วมชมงานนิทรรศการบีโอไอแฟร์ 2011

กลุ่มงานบริการวิชาการ จัดบรรยายพิเศษในกิจกรรมขยายผลในหัวข้อเรื่อง"ผลจากการร่วมชมงานนิทรรศการบีโอไอแฟร์ 2011"โดยมีวิทยากรบรรยายคือคุณวรภัทร ไผ่แก้ว, คุณศรีนรา แมเร๊าะ, คุณเยาวลักษณ์ ชัยพลเดช,คุณปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง, คุณอุทิศ อินทศร,คุณส... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย น้ำขิง   สร้าง: 21 มีนาคม 2555 15:40 แก้ไข: 22 มีนาคม 2555 14:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ผลจากการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์การผลิตและการตลาด ณ ประเทศเวียดนามและจีน

กลุ่มงานบริการวิชาการ จัดบรรยายพิเศษในกิจกรรมขยายผลเรื่อง"ผลจากการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์การผลิตและการตลาด ณ ประเทศเวียดนามและจีน " โดยมีวิทยากรบรรยายคือรองศาสตราจารย์ดร.ขวัญจิตร สันติประชา และนักศึกษาปริญญาเอกภาควิชาพืชศาสตร์ ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย น้ำขิง   สร้าง: 21 มีนาคม 2555 15:05 แก้ไข: 22 มีนาคม 2555 14:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]