นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

น้ำขิง
Ico64
ทรงลักษณ์ -*- กลับคง
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1951
ความเห็น: 0

ผลจากการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์การผลิตและการตลาด ณ ประเทศเวียดนามและจีน

การชั่งเทียบน้ำหนักด้วยตาชั่งแขวนแบบถ่วงลูกตุ้ม

                   

 
 
          กลุ่มงานบริการวิชาการ จัดบรรยายพิเศษในกิจกรรมขยายผลเรื่อง"ผลจากการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์การผลิตและการตลาด ณ ประเทศเวียดนามและจีน "  โดยมีวิทยากรบรรยายคือ รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิตร สันติประชา และนักศึกษาปริญญาเอกภาควิชาพืชศาสตร์  คือ นายอภิชาติ  หนูพรหม และนางไซนีย๊ะ  สมาลา ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2555 เวลา 11.30 - 13.00 น. ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
 
            วิทยากรเริ่มการบรรยายโดยเริ่มตั้งแต่การเดินทางในวันแรกคือวันที่ 7 พฤศจิกายน  2554 โดยการโดยสารเครื่องบินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังเมืองปั๊กนิง ประเทศเวียดนาม และเข้าเยี่ยมชมสถานที่ผลิตภาพพิมพ์และงานศิลปะแบบโบราณ ซึ่งมีทั้งงานผลิตกระดาษ งานแกะสลักลายจากไม้  การพิมพ์ภาพ  เป็นต้น จากนั้นได้เยี่ยมชมสวนหินซึ่งรวบรวมเอาหินต่างๆ จากธรรมชาติมาประดับตกแต่งสถานที่ไว้อย่างสวยงาม รวมถึงหินสลักเป็นรูปต่างๆ และการตกแต่งสถานที่ด้วยสิ่งที่ทำมาจากหินเป็นหลัก  การตกแต่งสวนด้วยบอนไซ และไม้ประดับอื่น ๆ อีกมากมาย 
 
                 ต่อด้วยเยี่ยมชมแปลงผลิตพืชผักของเกษตรกร  ซึ่งมีการผลิตพืชผักเมืองหนาวนานาชนิด ทั้งกะหล่ำปลี คะน้า ต้นหอม ผักชี ผักสลัด มะเขือเทศ กวางตุ้งใบ  กวางตุ้งดอก เป็นต้น โดยการทำแปลงผลิตพืชส่วนใหญ่มีระบบร่องเก็บน้ำและอ่างเก็บน้ำไว้ใช้ในแปลง และใช้แรงงานคนในการผลิตทั้งหมด ตั้งแต่การเตรียมแปลง การกำจัดวัชพืช การเก็บเกี่ยว และการคัดคุณภาพผลผลิต 
         จากนั้นได้เยี่ยมชมแปลงผลิตพืชผักอินทรีย์ซึ่งมีการผลิตพืชผักหลายชนิดเช่นกัน ใช้ระบบการขุดร่องสูงและปล่อยน้ำไหลผ่านระหว่างร่องและใช้แรงงานคนในการเดินตักรดน้ำเอง จากนั้นเดินทางต่อโดยได้นำเสนอภาพบรรยายบรรยากาศข้างทางซึ่งยังคงมีกลิ่นไอของชนบทผู้คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตแบบไม่หรูหรา เป็นการแสดงเชิดหุ่นในน้ำ ก่อนเข้าพักที่โรงแรม
Ho  Guom  Hotel 
 
                        เริ่มวันที่สองด้วยการออกเดินทางตั้งแต่เช้าเพื่อไปยังประเทศจีน โดยแวะพักรับประทานอาหารก่อนถึงชายแดนจีนซึ่งเป็นย่านการค้าแถบชายแดนที่มีสินค้าหลายประเภทวางจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวได้เก็บเกี่ยวติดไม้ติดมือกันไป  ซึ่งการเดินทางจากบริเวณชายแดนเวียดนาม-จีนต้องใช้เวลาเพราะมีรถโดยสารขนาดเล็กจุคนได้จำนวนน้อยจึงต้องใช้การทยอยไปทีละกลุ่ม ก่อนจะรับประทานอาหารจีนเป็นมื้อเย็นซึ่งนำเสนอให้เห็นถึงสีสันของอาหารจีนที่มีส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นผัก ตามด้วยภาพบรรยากาศยามค่ำคืนของจีนที่มีสีสันสวยงามจากหลอดนีออนต่างๆ  และหลอดไฟประดับตกแต่ง
 
         เริ่มเช้าวันที่สามด้วยการนำเสนอภาพบรรยากาศยามเช้ากับพ่อค้าแม่ขายสินค้าผักสดผลไม้ต่างๆ ที่มีการชั่งเทียบน้ำหนักด้วยตาชั่งแขวนแบบถ่วงลูกตุ้มซึ่งหาดูยากแล้วในเมืองไทย เยี่ยมชม Naning Seed Company ซึ่งได้รับการต้อนรับจากคณะผู้บริหารของบริษัทเป็นอย่างดี ได้เดินชมในส่วนของโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ บางส่วนของงานมีการควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย 
                 
                      จากนั้นได้เยี่ยมชมสวนผลิตพืชผักอินทรีย์ ซึ่งมีการผลิตพืชผักในโรงเรือนควบคุม มีทั้งพืชตระกูลแตง เช่น  ฟักเขียวที่มีสีเปลือกเป็นสีเขียวเข้มแตกต่างจากฟักเขียวของไทยที่มีสีเป็นสีเขียวอ่อน ใช้วิธีการปลูกในสารละลายซึ่งบรรจุไว้ในโอ่งดิน  ฟักงู ซึ่งเป็นฟักที่มีผลเป็นรูปร่างเรียวยาวคล้ายงู  แตงโม ฟักประดับ ฟักทอง ผักสลัด  ไม้ดอก  ไม้ผล รวมถึงไม้ประดับด้วย  และภายในโรงเรือนยังมีการจัดตกแต่งสวนหย่อมไว้อย่างสวยงาม โดยการผลิตตั้งแต่การเตรียมวัสดุปลูกลงถาดหลุมใช้เครื่องจักรในการทำงาน กระบวนการต่าง ๆ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 
               จากนั้นได้เยี่ยมชมสวนมิตรภาพขอนแก่น-หนานหนิงมิตรภาพไทยจีนมั่นคงและยั่งยืน ต่อด้วยการเยี่ยมชม Nation Square ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้านานาชาติ  ซึ่งได้มีการจัดตกแต่งพื้นที่ภายนอกไว้โดยอาศัยความแตกต่างของสีสันอย่างลงตัว บนพื้นที่ขนาดใหญ่ซึ่งใช้เทคนิคการตกแต่งสวนที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนแต่เน้นการตัดกันของสีสันของต้นไม้เพื่อสื่อเป็นตัวอักษรและสัญลักษณ์ต่างๆ ตามด้วยการเยี่ยมชมสวนสมุนไพรซึ่งภายในมีบริการสปาสุขภาพด้วยสมุนไพร ก่อนการเดินทางกลับประเทศเวียดนาม เพื่อโดยสารเครื่องบินที่สนามบินฮานอยกลับมายังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 
                 การเดินทางศึกษาดูงานในครั้งนี้ วิทยากรได้สรุปสาระสำคัญคือ“นอกจากความได้เปรียบด้านพื้นที่ สภาพภูมิอากาศที่เอื้อต่อการผลิตพืชผักและเมล็ดพันธุ์ของทั้งประเทศเวียดนามและประเทศจีนแล้วนั้น สิ่งที่เป็นข้อได้เปรียบในกระบวนการผลิตทางการเกษตรของจีนและเวียดนาม คือ แรงงานหาง่าย  ค่าจ้างแรงงานต่ำ  ทำให้สามารถลดต้นทุนในการผลิตและเพิ่มกำลังการผลิตได้ง่ายซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของไทยจำเป็นต้องพิจารณาอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ความเป็นเมืองเกษตรกรรมของไทยเป็นที่รู้จักและสามารถทำรายได้เลี้ยงประเทศต่อไปอย่างยั่งยืน”
 
 
สรุปโดย: เยาวลักษณ์  ชัยพลเดช
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 21 มีนาคม 2555 15:05 แก้ไข: 22 มีนาคม 2555 14:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Marky, Ico24 บิวตี้, และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.228.8.80
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ