นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

น้ำขิง
Ico64
ทรงลักษณ์ -*- กลับคง
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1507
ความเห็น: 0

ผลจากการร่วมชมงานนิทรรศการบีโอไอแฟร์ 2011

งานมหกรรมแสดงนิทรรศการครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทย
 
 
 
 
 
           
 กลุ่มงานบริการวิชาการ จัดบรรยายพิเศษในกิจกรรมขยายผลในหัวข้อเรื่อง"ผลจากการร่วมชมงานนิทรรศการบีโอไอแฟร์ 2011" โดยมีวิทยากรบรรยายคือคุณวรภัทร ไผ่แก้ว, คุณศรีนรา แมเร๊าะ
คุณเยาวลักษณ์
ชัยพลเดช,คุณปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง, คุณอุทิศ อินทศร,  คุณสุระพงศ์ สายบุญ และ
คุณธีระพงศ์ จันทรนิยม   
ในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2555 เวลา 11.30 - 13.00 น. ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
 
        วิทยากรเริ่มต้นการบรรยายโดยให้ทุกคนทำความรู้จักกับ บีโอ ไอ แฟร์ 2011 กันก่อน กล่าวคือ บีโอไอ 2011 เป็นมหกรรมส่งเสริมการลงทุนที่ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 5 – 22 มกราคม 2555 ณ อิมแพคเมืองทองธานี  หลังจากถูกจัดขึ้นครั้งที่ 1 ในปี 2538 ที่ท่าเรือแหลมฉบัง  จ. ชลบุรี  ตามด้วยครั้งที่ 2 ในปี 2543 ที่อิมแพคเมืองทองธานี  และหลังจากห่างหายไปกว่าทศวรรษ
 
          งานมหกรรมแสดงนิทรรศการครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทยได้กลับมาอีกครั้งกับงาน“บีโอไอแฟร์ 2011”ภายใต้แนวคิด รวมพลังน้ำใจ “โลกสดใส ไทยยั่งยืน”หรือ “Going Green for the Future” ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมไทย  ตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ และการพัฒนา ความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต 
 
           การจัดงานในครั้งนี้ ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
 
                 การแสดงนิทรรศการ “บีโอไอแฟร์ 2011” เป็นการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมของบริษัทชั้นนำที่ลงทุนในประเทศไทย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นด้านการลงทุน ของนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ 
 
                นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีในการเผยแพร่การดำเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม และการดูแลรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมของภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการจากทั่วโลกได้มีโอกาสพบปะเจรจาธุรกิจ และสร้างเครือข่าย ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจไทย และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศ 
 
                การออกแบบแลนด์มาร์คของงาน จะเชื่อมโยงให้เห็นถึงความเหนื่อยยากของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมาย เพื่อให้ประชาชนชาวไทยอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข สถาปัตยกรรมของแลนด์มาร์คซึ่งจะจัดวางอยู่บนทะเลสาบ จะเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงหยาดพระเสโทของพระองค์ขณะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั่วทุกหนแห่งบนผืนแผ่นดินไทย
 
                   ศาลาศรัทธาศรม (Royal Pavilion) จะจัดแสดงไว้ในมุมที่รับกับแลนด์มาร์ค เพื่อแสดงพระอัจฉริยภาพ พระราชกรณียกิจ และแนวพระราชดำริในด้านต่าง ๆ พื้นที่การจัดงานงาน “บีโอไอแฟร์ 2011” จะจัดแสดงในพื้นที่ภายนอกอาคารและภายในอาคาร รวมทั้งสิ้นประมาณ 240,000 ตารางเมตร  พื้นที่นอกอาคาร บริเวณริมทะเลสาบเมืองทองธานี ครอบคลุมเนื้อที่ 166,000 ตารางเมตร ประกอบด้วย ศาลาศรัทธาศรม ศาลาประเทศไทย ศาลาบีโอไอ ศูนย์ประสานงานบีโอไอแฟร์ 2011 และศาลานิทรรศการกลางแจ้ง (Outdoor Pavilion) ของบริษัทชั้นนำต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 84 ศาลา
                โดยแต่ละศาลาจะมีพื้นที่ประมาณ 500 ตารางเมตร เพื่อใช้จัดแสดงเทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงมีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับจัดกิจกรรมบันเทิง และการแสดงต่างๆ และพื้นที่ในอาคาร ซึ่งทีมวิทยากรได้เยี่ยมชมเฉพาะการจัดในโซนนิทรรศการกลางแจ้งเท่านั้น  ซึ่งในแต่ละศาลาเจ้าของผลิตภัณฑ์ก็จะนำนวัตกรรมและความภาคภูมิใจมานำเสนอกันอย่างอลังการ แต่มีลักษณะในการจัดเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน คือภายในแนวคิดหลักของงานซึ่งต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และร่วมเทิดพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
                    วิทยากรได้สรุปจุดเด่นในการจัดงานประกอบด้วย  การกำหนดหัวข้อการจัดงานองค์รวมชัดเจน  ผู้ร่วมจัดแสดงมีหัวข้อนำเสนอของตัวเองชัดเจนในทิศทางเดียวกับหัวข้อการจัดงาน   รูปแบบการนำเสนอชัดเจนซึ่งส่วนใหญ่ใช้สื่อภาพยนตร์  ใช้ตัวอย่างจริงของผลิตภัณฑ์  รูปแบบการเข้าชมนิทรรศการ กำหนดทางเข้า ทางออกที่สามารถเดินได้ในทิศทางเดียวทำให้จัดการง่าย  และเปิดให้เข้าชมเป็นรอบๆ   บุคลากร / ทีมงานผู้จัดให้ความใส่ใจในงานอย่างแท้จริง  มีของที่ระลึกทำให้ผู้เข้าชมงานสนใจในการเข้าชมมากขึ้น  และมีเอกสารประกอบนิทรรศการเพื่อให้ผู้เข้าชมงานสามารถศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองได้
 
 
 สรุปโดย: เยาวลักษณ์  ชัยพลเดช
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 21 มีนาคม 2555 15:40 แก้ไข: 22 มีนาคม 2555 14:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Marky, Ico24 บิวตี้, และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.228.8.80
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ