นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

น้ำขิง
Ico64
ทรงลักษณ์ -*- กลับคง
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1587
ความเห็น: 0

ขั้นการเตรียมการก่อนการฝึกอบรม ตอน 3

ทุกรายละเอียดสำคัญยิ่ง

 

 ขั้นการเตรียมการก่อนการฝึกอบรม (ต่อ)

เตรียมการบันทึกการอบรม  

บางครั้งการฝึกอบรมที่ต้องการบันทึกข้อมูลการบรรยายของวิทยากร ในปัจจุบันสามารถบันทึกเสียงในขณะที่วิทยากรบรรยายด้วยการบันทึกเสียงเครื่อง MP3   MP4 หรือ บันทึกเสียงผ่าน Mixer ในระบบดิจิตอล

การจัดเตรียมด้านพิธีการเปิดการฝึกอบรม

◊   เชิญบุคคลที่จะมาเป็นประธานในพิธีเปิดอบรม 
    
(มักได้แก่ผู้บังคับ บัญชาระดับสูง หรือผู้ที่เห็นว่าเหมาะสม)

◊   กำหนดตัวบุคคลที่จะเป็นผู้กล่าวรายงาน อาจจะเป็น
     หัวหน้าหน่วยงาน
ที่จัดอบรมหรือหัวหน้าโครงการนั้นเอง

◊   ร่างคำกล่าวรายงานและคำกล่าวเปิดการฝึกอบรมส่งให้
     หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจแก้ไขก่อนแล้วจึงพิมพ์ใช้ขนาดของ
     อักษรใหญ่กว่าปกติเล็กน้อย
เว้นวรรคให้ถูกต้อง ส่งให้ประธาน
     และผู้กล่าวรายงานก่อนล่วงหน้า  
เมื่อถึงวันจริง พิมพ์คำกล่าว
     รายงานและคำกล่าวเปิดการ ฝึกอบรมจัด
ใส่แฟ้มรายงาน

◊  ทำหนังสือแจ้งข่าวให้สื่อมวลชนทราบเรื่องการจัดฝึกอบรม 
    (กรณีต้องการประชาสัมพันธ์) โดยเชิญมาทำข่าวในพิธีเปิดการอบรม
    ทั้งนี้ ควรสรุปข่าวเป็นเอกสารแจกสื่อมวลชนทำข่าว ในพิธีเปิดด้วย

◊  เตรียมชุดรับแขกสำหรับประธานและแขกที่เชิญมาร่วมพิธีเปิด
    ดูแลความสะอาด จัดหาไม้ประดับเพื่อความสวยงาม

◊  กรณีที่มีพิธีสงฆ์ ต้องเตรียมโต๊ะหมู่บูชา ที่กราบพระ ธูป เทียนจุด
    และเทียนชนวน ตั้งธงชาติไว้ทางซ้าย พระบรมฉายาลักษณ์ทางขวา
    (หันหน้าเข้าหาโต๊ะหมู่บูชา) เรียงลำดับจากซ้ายไปขวา คือ ชาติ
    ศาสนา พระมหากษัตริย์ และกำหนดตัวบุคคลผู้ส่งเทียนชนวน
    ให้ประธาน

◊  ตรวจสอบเครื่องเสียง จุดตั้งไมโครโฟนของผู้กล่าวรายงาน ประธาน
    และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้  ให้พร้อม เช่น พาน ผ้ารอง กรณีผู้จัดมอบของ
    ที่ระลึกให้แก่ประธาน

◊  กำหนดตัวบุคคลที่จะนำเครื่องดื่มให้ประธาน และผู้เข้าร่วมพิธี

◊  หลังเสร็จพิธีการ ประธานและแขกรับเชิญกลับหมดแล้วอาจจะมี
    การปฐมนิเทศ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือจะเริ่มการอบรมเลยก็ได้
    หรืออาจจะจัดสรรเวลาอื่นๆ
เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ ให้ผู้เข้ารับการฝึก 
    อบรมทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ เช่น
    วันเวลา กิจกรมแต่ละวัน การทัศนศึกษาดูงาน
กิจกรรมต่างๆ
    ในหลักสูตรนี้  การประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม เช่น 
  
 การทดสอบ  การปฏิบัติตนในระหว่างการเข้ารับการฝึกอบรม แนะนำ
    สถานที่ต่างๆ ที่เหมาะสม เป็นต้น

 

เตรียมรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

         เพื่อให้ผู้จะเข้ารับการอบรมลงทะเบียนในวันแรกของการอบรม และวันอื่นๆ หากจัดอบรมหลายวัน ควรให้มีการลงชื่อทุกวัน ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ในการประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างหนึ่ง  ซึ่งจะต้องกำหนดตัวบุคคลรับลงทะเบียนผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยจะต้องมาก่อนเริ่มเริ่มบรรยายในแต่ละวัน

 

เตรียมวัสดุอื่นๆ

             เช่น พาน ผ้ารอง ดอกไม้  กระดาษA4 กระดาษสี กระดาษโปสเตอร์  ปากกา    ไม้บรรทัด  คลิป  ที่เย็บกระดาษ ฯลฯ ให้พร้อมก่อนการฝึกอบรม

 

วางแผนการจัดเตรียมอาหาร

        ที่จะต้องจัดขึ้นในระหว่างการฝึกอบรมโดยคำนึงถึงชนิด และจำนวนให้เหมาะสมและเพียงพอกับจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้อื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดฝึกอบรม

 

หากมีการมอบวุฒิบัตร    ควรจัดเตรียมให้พร้อม

 

 

       ที่มา : หนังสือคู่มือการจัดฝึกอบรบโดยนางสาวศรีนรา แมเร๊าะ นักวิชาการอุดมศึกษา

Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 23 March 2012 14:11 Modified: 23 March 2012 14:47 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 บิวตี้.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.228.8.80
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ