นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

น้ำขิง
Ico64
ทรงลักษณ์ -*- กลับคง
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

สารบัญหน้า 1 : 79 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาดูงาน "เทคโนโลยีการผลิตเมล่อนระดับพรีเมียม จาก 2 แหล่งผลิต" 1354 0
ทำเอง......ใช้เอง 1516 4
ดูเขา แลเรา 1584 0
ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลดูภูมิทัศน์ และการสร้างมูลค่าเพิ่มจากของเหลือใ้ช้ที่มหาวิทยาลัยมหิดล 1330 0
Share.psu ของภาควิชาธรณีศาสตร์ 1481 0
ร่วมฟังการขยายผล ดูงานด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช การผลิตและการตลาด ณ ประเทศไต้หวัน 1937 1
บรรยายขยายผล : ทัศนศึกษาประเทศมาเลเซีย : ภาควิชาพัฒนาการเกษตร 1568 0
ขั้นการเตรียมการก่อนการฝึกอบรม ตอน 3 1750 0
ผลจากการร่วมชมงานนิทรรศการบีโอไอแฟร์ 2011 1657 0
ผลจากการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์การผลิตและการตลาด ณ ประเทศเวียดนามและจีน 2122 0
ผลจากโครงการทัศนศึกษาประเทศมาเลเซีย : ภาควิชาพัฒนาการเกษตร 1791 0
เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ 2262 0
ฟังการบรรยายขยายผล จากโครงการทัศนศึกษาประเทศมาเลเซีย : ภาควิชาวาริชศาสตร์ 2333 0
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การยืมเงินทดรองจ่ายและปัญหาอุปสรรคในการเบิกจ่ายเงิน 5292 0
รวมพลคนเขียน Blog ครั้งที่ 2 1732 6
ผลจากการศึกษาดูงาน ณ ประเทศเมเลเซีย ของภาควิชาธรณีศาสตร์ 1826 0
คุยเฟื่องเรื่องหน่วยอาคารฯ ตอน 2 1536 0
ผลจากการไปดูงานการปลูกพืชผักและเมล็ดพันธุ์ที่กาญจนบุรี 1781 2
ขอเชิญฟังการบรรยายขยายผล 1500 0
ผลจากการจัดบรรยายขยายผล ณ ประเทศมาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์-ปีนัง) 1596 0
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์-ปีนัง) 1538 0
เวียดนาม... 1886 0
ขอเชิญฟังการบรรยายขยายผล 1439 4
รวมพลคนเขียน Blog 1455 0
ขอเชิญฟังบรรยายขยายผลเรื่อง ดูงานการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ประเทศเวียดนาม 1475 0
การเกษตร เกาะ jeju ณ ประเทศเกาหลีใต้ 1605 2
บอกเล่าประสบการณ์... 1602 5
คุยเฟื่องเรื่องบริการหน่วยอาคารฯ คณะทรัพย์ ม.อ. 1550 1
บรรยายพิเศษ การเกษตร พืชศาสตร์ ที่เกาะ jeju เกาหลีใต้ 1543 0
บรรยายพิเศษ...รวมพลคนเขียน Blog... 1606 0
บรรยายพิเศษ...บอกเล่าประสบการณ์บริหารจัดการภาควิชา 1464 0
บรรยายพิเศษ...คุยเฟื่องเรื่องหน่วยอาคารฯ... 1452 0
ฟังการบรรยาย : เปิดโลกทัศน์ที่ญี่ปุ่น และ ข่าวเรื่องระบบแท่ง จากที่ประชุม ปขมท. 1363 0
dropdownlist 1725 1
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยสารบรรณ และหน่วยการเจ้าหน้าที่คณะทรัพย์ฯ... 1711 0
สถานวิจัยความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ 1838 0
เคล็ดลับการออมเงิน 2718 3
เทคนิคการนำ Dropdownlist มาประยุกต์ใช้กับแบบฟอร์มสำนักงาน 1705 0
เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1843 1
สถานวิจัยความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ 1574 1
เคล็ดลับการออมเงิน 1738 2
ผลจากการประชุม Asian Pacific Aquaculture 2009 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 1759 0
"มุ่งตรงลงรากหญ้า มุ่งหน้าสู่สากล" 1879 0
ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ 1292 0
ผลจากการประชุมวิชาการ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 1802 1
การบริหารจัดการพัสดุ 2187 1
เทคนิคการบริหารจัดการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1331 2
ปาล์มน้ำมัน ยางพารา และเกษตรที่สูง 2286 1
บรรยายพิเศษ...การบริหารจัดการพัสดุ... 1806 0
บรรยายพิเศษ...เทคนิคการบริหารจัดการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1285 0
ปาล์มน้ำมัน ยางพารา และเกษตรที่สูง 1567 0
ดูยางพาราที่อินเดีย 1983 1
การจัดการความรู้ในคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1926 3
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายขยายผล 1825 0
ผลจากการจัดทำสารนิพนธ์ หัวข้อ ปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุคณะใน ม.อ.วิทยาเขตหาดใหญ่ 3659 1
การปฏิบัติและจัดการงานให้มีประสิทธิภาพ 1546 2
ผลจากการจัดทำสารนิพนธ์ หัวข้อ ปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุคณะใน ม.อ.วิทยาเขตหาดใหญ่ 2067 1
บรรยาย...การปฏิบัติและจัดการงานให้มีประสิทธิภาพ 1541 1
Change : อุดมศึกษาไทย 1589 0
หลักสูตรนักบริหาร ม.อ. รุ่นที่ 1 1498 0
ธรรมชาติกับการดูนก 3046 1
ธรรมชาติและนก 1454 0
กาแฟอราบิก้า 2419 6
ไม้ผลเมืองร้อน กับ อาหารปลาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 1721 0
เรียนรู้เรื่องกาแฟ...อราบิก้า 1934 6
เพื่อสุขภาพที่ดี 1645 1
ยางพารา 3331 3
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนา และบรรยายพิเศษขยายผล 1565 1
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายขยายผล 1791 2
การใช้ตัวอย่างดินเป็นวัตถุทางนิติวิทยาศาสตร์ 1574 0
ควันหลง 1360 1
ภาพบรรยากาศเมื่อวัน.... 1395 3
บรรยายพิเศษ 1577 7
บรรยายพิเศษ 1694 6
บรรยายพิเศษ 1384 0
บรรยายพิเศษ 1376 0
กิจกรรมขยายผลทางวิชาการ 1529 0
บรรยายพิเศษทางวิชาการ 1590 2
บรรยายพิเศษ 1687 1