นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1069
ความเห็น: 0

ชอบนักกับเรื่องของ "เพื่อน"

วิธีปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน
             เหตุเกิดเพราะได้อ่านบันทึกของ Ico64  ทำให้นึกถึงความหลากหลายของคนในองค์กร  บางคนมีเพื่อนมาก  บางคนมีเพื่อนน้อย    เพราะการที่เราอยู่ด้วยกัน  เห็นนิสัยใจคอของแต่ละคน  แรก ๆ ก็ดี  แต่เมื่อคบกันไป ย่อมเห็นในความต่างที่เรารู้สึกว่า ไม่เห็นด้วย   บางคนเมื่อพูดด้วยกันก็เกิดโน้มน้าวไปด้วยกัน  หรือคิดแบบเดียวกัน คุยด้วยกันเป็นสุข  ย่อมมีการคบกันอย่างยืนยาว  

             ในขณะเดียวกัน "เพื่อนอีกกลุ่มหนึ่ง" ที่คบกันเพียงติดต่อประสานงาน เพื่อภารกิจบางอย่าง   แต่เมื่อหมดกิจกรรม  ก็น้อยนักที่จะติดต่อกัน  เพราะรู้แล้วว่า คบกัน คุยกันเฉพาะเรื่องงานเท่านั้น  เรื่องอื่นย่อมละเว้น     ในขณะเดียวกันเพื่อน ๆ ที่มีพฤติกรรมต่าง ๆ กันไป ที่มีความแตกต่างกัน    ดังนั้นจะมีวิธีการอย่างไรที่่จะรับมือเพื่อนที่มีความคิดต่างกันได้  เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกัน ชักชวนให้มาทำกิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุขทั้งสองฝ่าย   และบังเอิญอีกนั่นแหล่ะค่ะ ที่ได้ไปอ่านบทความนี้  เห็นว่ามีประโยชน์  ขอนำมาบันทึก ณ ที่แห่งนี้   ตามบันทึกของ JobsDB  ค่ะ

 


             ในองค์กรหนึ่งๆ ย่อมมีพนักงานที่มีพื้นฐานชีวิตหลากหลายแตกต่างกัน การจะทำงานร่วมงานกันให้ได้อย่างราบรื่นจึงต้องอาศัยการปรับตัวเข้าหากัน ต่างคนต่างพยายามปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน ก็จะทำให้เข้าใจกันและลดปัญหาความขัดแย้งลงได้ มาดูวิธีปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 9 ประเภทต่อไปนี้1.  ยืนหยัดเป็นฝ่ายค้าน

        คนประเภทนี้กลัวการเปลี่ยนแปลง จึงต้องคัดค้านเอาไว้ก่อน เช่น เมื่อการเสนอความคิดใหม่ๆ ก็จะปฏิเสธและเลือกที่จะใช้รูปแบบเดิมมากว่า เช่น ให้พิมพ์งานด้วยคอมพิวเตอร์ก็มักจะบอกว่าเขียนเอาก็ได้ ให้ส่งอีเมลก็ยืนยันที่จะส่งทางไปรษณีย์ เป็นต้น
          วิธีรับมือ
         ให้เวลาเขาได้เรียนรู้ประโยชน์ของที่สิ่งเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เขาค่อยๆ ยอมรับและเริ่มเปลี่ยนแปลงด้วยตัวของเขาเอง

 •  

 • 2.  เช้าชามเย็นชาม

          คนประเภทนี้ทำงานแบบย่ำอยู่กับที่ เรื่อยๆ ไปวันๆ อาจเป็นเพราะความเคยชินที่ทำงานแบบเดิมๆ แล้วรู้สึกว่าปลอดภัยดี จึงไม่คิดปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอะไร
           วิธีรับมือ
           เสนอหัวหน้าให้ส่งเขาไปอบรมสัมมนาหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อเปิดโลกทัศน์ ผลงานจะได้ดีขึ้น ในขณะเดียวกันก็ต้องคอยให้กำลังใจเขาด้วย เพราะการเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้ค่อนข้างทำได้ยาก

  3.  แยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวไม่ออก

         คนบางคนอาจมีปัญหาที่บ้าน ทำให้ไม่สบายใจ กลายเป็นคนเก็บตัว หรือกลายเป็นคนขี้หงุดหงิด จนพาลมีเรื่องกับคนอื่นโดยไม่รู้ตัว หรือบางคนมีเรื่องขุ่นเคืองกับคนในที่ทำงาน พาลให้ไม่อยากทำงานไปด้วย
           วิธีรับมือ
           พยายามให้ทั้งสองฝ่ายมาตกลง ทำความเข้าใจกัน เพื่อจะได้ร่วมงานกันต่อไปอย่างราบรื่น

   

  4. ไม่มั่นใจในตัวเอง

            บางคนมีความคิดดีแต่ไม่กล้าแสดงออก กลัวว่าจะไปล้ำเส้นใครเข้า  หรือกลัวว่าถ้าทำผิดพลาดแล้วจะถูกตำหนิ เมื่อคิดแบบนี้จึงไม่กล้าพูดอะไร ได้แต่คอยรับคำสั่งเท่านั้น
             วิธีรับมือ
             คอยให้กำลังใจ ส่งเสริมให้เขาทำในสิ่งที่ดี พยายามให้เขาแสดงความคิดเห็นในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ก่อน ชมเชย เพื่อให้เขามีกำลังใจ และกล้าแสดงความคิดเห็นต่อๆ ไป หากเขาทำผิดก็ช่วยแก้ไข ไม่ตำหนิ หรือซ้ำเติม

   

  5.  เหลี่ยมจัด ลอบกัด ปัดความรับผิดชอบ

          คนประเภทนี้เล่ห์เหลี่ยมแพรวพราว ต่อหน้าอย่าง ลับหลังอีกอย่าง ชอบนักเรื่องเอาความดีใส่ตัวแล้วโยนความชั่วให้คนอื่น ถ้าต้องร่วมงานด้วยควรระวังให้มาก เพราะอาจถูกแทงข้างหลังเป็นแผลเหวอะหวะ หรืออาจเจอเล่ห์กลทำให้งานของเขากลายเป็นงานของเราได้ง่ายๆ
          วิธีรับมือ 
          เข้าใกล้เท่าที่จำเป็นต้องร่วมงานด้วย ทำงานของตัวเองให้ดีที่สุด และต้องมีหลักฐานว่า เราทำอะไร เขาทำอะไร และร่วมกันอย่างไร

   

  6.  หลงตัวเอง เก่งคนเดียว

            คนประเภทนี้มักคิดว่าไม่มีใครฉลาดเท่า และไม่มีใครทำงานแทนได้ จึงไม่ยอมแบ่งงานหรือทำงานร่วมกับใคร รวมทั้งไม่ชอบฟังคำแนะนำจากใครด้วย
             วิธีรับมือ
             พยายามปรับตัวเราให้ทำงานร่วมกับเขาได้ พยายามชื่นชมในความเก่งของเขา โดยไม่แสดงอาการไม่พอใจออกมา

   

  7.  หนักไม่เอา เบาไม่สู้

           คนประเภทนี้ชอบผัดวันประกันพรุ่ง กินแรงคนอื่นประจำ ไม่ยอมเสียสละเพื่อใคร หลบได้เป็นหลบ เลี่ยงได้เป็นเลี่ยง
            วิธีรับมือ 
            พยายามพูดว่าเขาทำงานดี เพื่อให้เขาได้แสดงฝีมือบ้าง ในทางกลับกันอย่าไปว่าเขาเชียวล่ะ เพราะยิ่งว่าเขาก็จะยิ่งไม่ยอมทำอะไรมากขึ้น


  8.  ขี้โมโห

          ถ้าเรามีเพื่อนร่วมงานประเภทโกรธง่ายหายเร็ว เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย ไม่พอใจอะไร ไม่ว่าเรื่องเล็กหรือใหญ่ก็แสดงอาการออกมาโดยไม่คิดถึงจิตใจผู้อื่น
           วิธีรับมือ 
           เวลาที่เขาแสดงอาการฉุนเฉียว อย่าพยายามเถียงหรือให้เหตุผล เพราะถึงอย่างไรเขาก็ไม่รับฟังเราหรอก ถ้าอยากจะเตือนเขา ต้องพูดตอนเขาอารมณ์ดีๆ

   

  9.  ขาดมนุษยสัมพันธ์

           คนประเภทนี้จะตรงไปตรงมา คิดอย่างไรพูดอย่างนั้น แบบขวานผ่าซาก ถึงแม้จะมีเจตนาดี แต่ว่าแสดงออกไม่เป็น ทำให้คนอาจเข้าใจผิดคิดว่าเย่อหยิ่ง ไม่อยากคบ ไม่อยากร่วมงานด้วย
            วิธีรับมือ
            ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็น พยายามมองส่วนดีของเขา และมองข้ามเรื่องขุ่นใจเล็กๆ น้อยๆ จากคำพูดของเขา เพื่อสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน


            ท่านใดที่มีเพื่อนร่วมงานที่กล่าวมาแล้ว ก็นำวิธีรับมือไปปรับใช้ตามความเหมาะสม จังหวะ และเวลาที่เอื้อ   เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีต่อกันนะคะ.

   

   

  หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
  สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
  สร้าง: 26 มกราคม 2556 20:36 แก้ไข: 26 มกราคม 2556 21:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
  ดอกไม้
  สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 DaDa, Ico24 Our Shangri-La, และ 6 คนอื่น.
  สมาชิกที่ให้กำลังใจ
   
  Facebook
  Twitter
  Google

  บันทึกอื่นๆ

  ความเห็น

  ไม่มีความเห็น

  ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

  ชื่อ:
  อีเมล:
  IP แอดเดรส: 75.101.220.230
  ข้อความ:  
  เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
     
  ยกเลิก หรือ