นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2955
ความเห็น: 2

ศูนย์ประสานงานผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ มอ. มีหน้าที่อะไรบ้าง?

"ศูนย์ประสานงานผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ มอ."
              เมื่อวันที่ 16 ก.พ 2551  ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550  ณ อาคารเรียนรวมฯ คณะแพทย์ฯ   ซึ่งคิดขึ้นได้ว่า  ยังมีข้อมูลบางอย่างที่เพื่อน ๆ สมาชิกที่เป็น สมาชิก สหกรณ์ มอ. ควรได้รับทราบข้อมูลไว้  เพื่อจะเป็นประโยชน์กับท่านบ้าง ไม่มากก็น้อย   คือ ศูนย์ประสานงานผู้แทนสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ มอ.     ทำหน้าที่อะไร ?  ท่านทราบหรือไม่    ซึ่งคิดว่า สมาชิกบางส่วน

ยังไม่ทราบว่า   ทำหน้าที่อะไร    

           ดังนั้น จึงได้นำเสนอให้เพื่อน ๆ สมาชิกในคณะทรัพย์ฯ รวมทั้งคณะอื่น ๆ  ได้รับทราบ ผ่านทางระบบ Share PSU   และหากท่านมีปัญหาอะไร   ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก ศูนย์ประสานงานผู้แทนสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ มอ. (ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)  
            โดยบุคคลที่ได้ทำหน้าที่ในศูนย์ประสานงานผู้แทนสมาชิก นั้น  ได้มาจากการคัดเลือกจากที่ประชุมของผู้แทนสมาชิก มอ. เมื่อช่วงกลางปี 2550  นี้เองค่ะ  เพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้กับสมาชิกทุกท่าน ที่เป็นสมาชิก สอ.มอ.  ของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (ประมาณ 8,004 คน)
1.      นายวิทยา              ทองเพ็ง                       ประธาน
2.      นายกฤตคม           บุญคงวัฒน์                 รองประธาน
3.      นายอับดุลอาซีด    หนิมุสา                        เลขานุการ
4.      นายขจร                 มุสิกะ                           ประชาสัมพันธ์
5.      นายกวี                   สวัสดิ์ชูแก้ว                 กรรมการ
6.      นายวิเชียร             เพิ่มพูนมหาศาล          กรรมการ
7.      นายนพดล             ภูมิสมบัติ                     กรรมการ
8.      นางสมศรี              พูนพัฒนสุข                กรรมการ
9.      นายเดโช                ชะตารัตน์                    กรรมการ
10.  นางรุจิรา                โชติการ                        กรรมการ

        ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นใคร  อยู่คณะไหน   ก็ดูกันเองน่ะค่ะ   เพราะตัวเองก็จำได้ไม่หมด      โดยมีหน้าที่ดังนี้     
  
        
1.  เป็นสื่อกลางรับฟัง ปัญหา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสมาชิก
        2.  พิเคราะห์ ปัญหา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากสมาชิก เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ สอ.มอ.
       
3.  ติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ สอ.มอ. ให้เป็นไปตามแผนงาน นโยบาย และงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่
        4.  เข้าร่วมพิจารณาโครงการต่าง ๆ เมื่อได้รับการร้องขอ จาก สอ.มอ.
         5.  ดำเนินการอื่น ๆ ที่ไม่ขัดต่อระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายของสหกรณ์  เพื่อประโยชน์สูงสุดของมวลสมาชิกของ สอ.มอ.

 รายละเอียดข้อมูลดูได้ Web site ของสหกรณ์ มอ.  (พร้อมโทรศัพท์มือถือของแต่ละท่านที่เป็นสมาชิกฯ)   หรือดูเพิ่มเติมได้ที่ 
 http://psucoop.psu.ac.th/document/news/510125_1.pdf   

created: 27 Febuary 2008 08:51 Modified: 27 March 2008 12:07 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
มิรินด้า [IP: 192.168.100.112]
01 March 2008 20:45
#22908

 

      ดีมากๆๆๆเลยค่ะคุณมอลลี่ ขอเป็นกำลังใจให้ต่อไปนะคะ

Ico48
แมงปอ (Recent Activities)
01 March 2008 22:42
#22922

ขอบคุณข่าวสาร จากพี่มอนลี่ค่ะ โชคดีของพวกเราที่มีพี่มอนลี่เป็นผู้แทน

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.185.78
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ